Trang chủ Bất động sản Quy hoạch chung đô thị Giang Quang – Thiệu Hóa

Quy hoạch chung đô thị Giang Quang – Thiệu Hóa

96
0

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý chủ trương để UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang và quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Trước đó, vào tháng 3, UBND huyện Thiệu Hóa đã có tờ trình xin chủ trương lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang và quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới trên địa bàn.


UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về chủ trương lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang và quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương để UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang bao gồm diện tích tự nhiên hai xã Thiệu Giang và Thiệu Quang.

Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.
Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2030, trình thẩm định, phê duyệt.


Cũng theo công văn, sau khi đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2030 và quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Vận được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện Thiệu Hóa có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu vực:

  • Khu đô thị trung tâm mới (diện tích khoảng 95 ha)
  • Khu đô thị Đông Nam thị trấn Thiệu Hóa (diện tích khoảng 54 ha)
  • Khu dân cư mới đường Nam Sông Chu (diện tích khoảng 70,8 ha).

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045, địa phương này có phạm vi quy hoạch toàn bộ 25 đơn vị hành chính với diện tích 15.992 ha.

Định hướng phát triển vùng huyện Thiệu Hóa được chia thành 4 tiểu vùng.

  • Vùng I là vùng kinh tế động lực của huyện, gồm 7 xã trung tâm của huyện, sẽ tập trung phát triển đô thị gắn với dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, kết hợp du lịch văn hóa trải nghiệm.
  • Vùng II bao gồm 6 xã vùng Tây Nam hữu ngạn sông Chu, tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển chủ yếu theo hướng đô thị, dịch vụ và sinh thái nông nghiệp.
  • Vùng III gồm 6 xã vùng Tây tả ngạn sông Chu, định hướng phát triển dịch vụ thương mai, công nghiệp, TTCN, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch văn hóa tâm linh.
  • Vùng IV, gồm 6 xã vùng Đông tả ngạn sông Chu, định hướng phát triển dịch vụ thương mại, vận tải, công nghiệp, TTCN, sản xuất nông nghiêp ứng ụng công nghệ cao.

Định hướng phân vùng phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn, giai đoạn 2020 – 2030, là phát triển hoàn chỉnh thị trấn Thiệu Hóa mở rộng, đô thị Hậu Hiền, đô thị Giang Quang đạt tiêu chí đô thị tối thiểu loại 5. Giai đoạn 2030 – 2045 sẽ bổ sung đô thị mới Ngọc Vũ, định hướng phân vùng phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2045 có một khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp, làng nghề….
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây