Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) đến 09/2023

1077
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 29/09/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Thạch Thành nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Hà Trung và thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
  • Phía tây giáp huyện Cẩm Thủy và huyện Bá Thước
  • Phía nam giáp huyện Vĩnh Lộc
  • Phía bắc giáp huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành

Quy hoạch chung huyện Thạch Thành, bao gồm 2 thị trấn: Kim Tân (huyện lỵ), Vân Du và 23 xã: Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thạch Cẩm, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Lâm, Thạch Long, Thạch Quảng, Thạch Sơn, Thạch Tượng, Thành An, Thành Công, Thành Hưng, Thành Long, Thành Minh, Thành Mỹ, Thành Tâm, Thành Tân, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Trực, Thành Vinh, Thành Yên.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Thạch Thành

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định Số: 3460/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất năm 2021.


Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch huyện Thạch Thành với tổng diện tích tự nhiên: 55.921,73 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 45.024,22 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 10.060,60 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 836,91 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.444,70 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.052,74 ha.

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ 2021-2030, bao gồm: Đất nông nghiệp: 89,09 ha; Đất phi nông nghiệp: 46,80 ha.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thạch Thành.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Thạch Thành
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Thạch Thành

Ngày 26/7/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 2645/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thành.

Theo quyết định, Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thạch Thành với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:


Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 55.921,73 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 45.654,49 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.426,09 ha; Đất chưa sử dụng: 841,15 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thạch Thành.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 16/11/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3856/QĐ_UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thạch Thành.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thạch Thành được xác định với tổng diện tích 55.921,73 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 46.167,19 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.783,54 ha; Đất chưa sử dụng: 971,00 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thạch Thành được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 26/07/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 2645/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thành.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Thạch Thành được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất tự nhiên là 55.921,73 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp là 46.054,09 ha; đất phi nông nghiệp là 8.897,56 ha; Đất chưa sử dụng: 970,09 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Thạch Thành gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 115,37 ha; đất phi nông nghiệp là 14,13 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thành gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 292,80 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 115,66 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,38 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Thạch Thành được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Tài liệu kèm theo:


5/5 - (6 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây