Trang chủ Bản đồ Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hậu...

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hậu Lộc – Thanh Hóa đến 01/2023

630
0

Bản đồ Quy hoạch giao thông, công nghiệp và Kế hoạch sử dụng đất huyện Hậu Lộc thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Cập nhật đến 30/01/2023

Huyện Hậu Lộc nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 25 km về phía Đông Bắc, có vị trí địa lý:


Hậu Lộc có đầy đủ ba dạng địa hình, từ đồng bằng thuộc các xã Xuân Lộc, Hoa Lộc, Phú Lộc… đến vùng đồi núi thuộc các xã Triệu Lộc, Tiến Lộc, Thành Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc… và ven biển là các xã Hòa Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc.

Quy hoạch Huyện Hậu Lộc, bao gồm thị trấn Hậu Lộc (huyện lỵ) và 22 xã: Cầu LộcĐa LộcĐại LộcĐồng LộcHải LộcHoa LộcHòa LộcHưng LộcLiên LộcLộc SơnMinh LộcMỹ LộcNgư LộcPhong LộcPhú LộcQuang LộcThành LộcThuần LộcTiến LộcTriệu LộcTuy LộcXuân Lộc.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hậu Lộc
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hậu Lộc

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định Số: 3212/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất năm 2021.


Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Hậu Lộc với tổng diện tích tự nhiên: 14.367,08 ha. Trong đó:

 • Nhóm đất nông nghiệp: 7.579,17 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 6.645,50 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 142,40 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.089,17 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 202,99 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 94,16 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 34,56 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hậu Lộc.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:


Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 của huyện Hậu Lộc với tổng diện tích: 14.367,08 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 9.367,54 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 4.730,96 ha
 • Đất chưa sử dụng: 268,57 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2021

 • Đất nông nghiệp: 192,24 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 32,49 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 192,24 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 2,52 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng huyện Hậu Lộc

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 2,55 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hậu Lộc.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, H. Hậu Lộc
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, H. Hậu Lộc

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hậu Lộc; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây