Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đến 04/2024

3831
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Cập nhật 04/2024, gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về Chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Thống nhất chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND huyện Cẩm Thủy tại các văn bản nêu trên.

2. UBND huyện Cẩm Thủy tổ chức thực hiện lập, trình duyệt quy hoạch và chủ động bố trí nguồn vốn thực hiện lập quy hoạch theo quy định.


Huyện Cẩm Thủy có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phong Sơn (huyện lỵ) và 16 xã: Cẩm Bình, Cẩm Châu, Cẩm Giang, Cẩm Liên, Cẩm Long, Cẩm Lương, Cẩm Ngọc, Cẩm Phú, Cẩm Quý, Cẩm Tâm, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Yên.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Cẩm Thủy

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND huyện Cẩm Thuỷ công bố công khai toàn bộ tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Thuỷ đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định Số: 3299/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Nội dung như sau:

Diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên: 42.449,56 ha.

Diện tích chuyển ục đích sử dụng đất


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.042,63 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 254,96 ha.

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 559,05 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 46,12 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cẩm Thủy.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cẩm Thủy
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cẩm Thủy

Ngày 27/6/2023 UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 2296/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Cẩm Thủy.

Tổng diện tích tự nhiên huyện Cẩm Thủy quy hoạch đến năm 2030 là 42.449,56 ha; trong đó đất nông nghiệp là 34.795,45 ha; đất phi nông nghiệp là 7.382 ha; đất chưa sử dụng là 272,11 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 708,41ha, trong đó đất trồng lúa là 220,43 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 201,68 ha). Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích là 425,7 (trong đó đất nông nghiệp là 408,97 ha, đất phi nông nghiệp là 16,73 ha).

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Cẩm Thủy.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 19/03/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cẩm Thủy.

Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Cẩm Thủy.

Quy hoạch vùng huyện Cẩm Thủy đến 2045

Ngày 27/1/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 468/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo quyết định, Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Cẩm Thủy, gồm 01 thị trấn và 16 xã. Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 424,5km2.

Ranh giới được xác định như sau:

Theo đó, huyện Cẩm Thủy được xác định quy hoạch phát triển đô thị theo mô hình phát triển không gian vùng: “Hai hành lang – Ba vùng phát triển”. Cụ thể như sau:

Hành lang quy hoạch phát triển đô thị huyện Cẩm Thủy

 • Hai hành lang phát triển kinh tế – xã hội đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 217 (là hai hành lang phát triển kinh tế của tỉnh). Cụ thể như sau:
  + Hành lang phát triển theo đường Hồ Chí Minh – là hành lang kinh tế theo hướng Bắc – Nam của tỉnh Thanh Hóa (đoạn từ Cẩm Tú đến thị trấn Phong Sơn và Cẩm Châu).
 • Hành lang phát triển theo Quốc lộ 217 – Là hành lang kinh tế theo hướng Đông – Tây của tỉnh Thanh Hóa (đoạn từ Cẩm Tân đi Cẩm Thành).

Phát triển ba tiểu vùng, gồm:

 • Vùng trung tâm, bao gồm thị trấn Phong Sơn và các xã: Cẩm Châu, Cẩm Bình, Cẩm Giang, Cẩm Tú);
 • Vùng phía Tây Bắc, bao gồm Đô thị Cẩm Lương và các xã: Cẩm Liên, Cẩm Thành, Cẩm Quý);
 • Vùng Đông Nam, bao gồm Đô thị Cẩm Tân và các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Cẩm Yên, Cẩm Tâm, Cẩm Vân).

Các phân vùng phát triển

Phân vùng phát triển huyện Cẩm Thủy được định hướng thành 3 tiểu vùng, cụ thể như sau:

Tiểu vùng 1 (Vùng trung tâm): Phạm vi bao gồm Thị trấn Phong Sơn, các xã: Cẩm Châu, Cẩm Bình, Cẩm Giang, Cẩm Tú. Trung tâm tiểu vùng là Thị trấn Phong Sơn. Định hướng phát triển là Trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, du lịch. Là tiểu vùng tập trung phát triển về đô thị, công nghiệp và dịch vụ thương mại dựa trên sự phát triển của thị trấn Phong Sơn và các khu vực phát triển công nghiệp như cụm công nghiệp thị trấn, CCN Cẩm Tú và CCN Cẩm
Châu.

Tiểu vùng 2 (Vùng phía Tây Bắc): Phạm vi bao gồm Đô thị Cẩm Lương, các xã: Cẩm Liên, Cẩm Thành, Cẩm Quý. Trung tâm tiểu vùng là Đô thị Cẩm Lương. Định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông nghiệp hữu cơ, TTCN làng nghề và lâm nghiệp.

Tiểu vùng 3 (Vùng Đông Nam): Phạm vi bao gồm Đô thị Cẩm Tân, các xã Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Cẩm Yên, Cẩm Tâm, Cẩm Vân. Trung tâm tiểu vùng là Đô thị Cẩm Tân. Định hướng phát triển nông nghiệp toàn diện (nông – lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản), dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp làng nghề.

Tài liệu kèm theo:

(Quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.)


Rate this post
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đến 04/2024
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Mỹ (Bình Định) đến 04/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây