Trang chủ Bản đồ Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố...

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Sóc Trăng đến 01/2023

328
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Sóc Trăng đến 30/01/2023 bao gồm giao thông, công nghiệp, xây dựng đô thị của các huyện, thị xã trên toàn tỉnh.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Sóc Trăng là một tỉnh ven biển, nằm trong vùng hạ lưu Nam sông Hậu thuộc đồng bằng sông Cửu LongViệt Nam.

Năm 2018, Sóc Trăng là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 22 về số dân, xếp thứ 38 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)xếp thứ 51 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 47 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.315.900 người dân, GRDP đạt 49.346 tỉ Đồng (tương ứng với 2,1432 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng (tương ứng với 1.628 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,20%.

Thành phố Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần Thơ 62 km, nằm trên tuyến Quốc lộ 1 nối liền các tỉnh Hậu GiangThành phố Cần ThơBạc LiêuCà Mau. Tỉnh Sóc Trăng có vị trí tọa độ 9012’ – 9056’ vĩ Bắc và 105033’ – 106023’ kinh Đông. Đường bờ biển dài 72 km và 3 cửa sông lớn là Định AnTrần ĐềMỹ Thanh đổ ra Biển Đông. Tỉnh Sóc Trăng có vị trí địa lý:


Sóc Trăng còn có 72 km bờ biển với 2 cửa sông lớn là sông Hậu và sông Mỹ Thanh, có nguồn hải sản đáng kể bao gồm cá đáy, cá nổi và tôm. Sóc Trăng có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế biển tổng hợp, thuỷ hải sản, nông – lâm nghiệp biển, công nghiệp hướng biển, thương cảng, cảng cá, dịch vụ cảng biển, xuất nhập khẩu, du lịch và vận tải biển.

Quy hoạch thành phố Sóc Trăng, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện với 109 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 12 thị trấn và 80 xã.

Quy hoạch không gian vùng thành phố Sóc Trăng

Trên cơ sở đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; hiện trạng quỹ đất, tiềm năng đất đai; quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực; các quy hoạch, chương trình phát triển của các ngành, lĩnh vực xác định hướng không gian sử dụng đất của tỉnh như sau:


Vùng phía Đông ven biển gồm các huyện, thị xã: Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Trần Đề, Long Phú và huyện Cù Lao Dung. Vùng này giáp vùng cửa sông Mỹ Thanh và giáp biển với bờ biển dài khoảng 72km. Tiềm năng và thế mạnh của vùng là phát triển du lịch, dịch vụ vận tải thủy, trồng rừng ven biển kết hợp nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và trồng cây ăn quả được hưởng lợi thế nằm trong vùng kinh tế động lực chủ đạo nên để khả năng đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tăng nhanh trong Tỉnh.

Vùng phía Tây: Thuộc phạm vi hành chính của các huyện Kế Sách, Châu Thành, Mỹ Tú, Ngã Năm và Thạnh Trị. Vùng này là vùng có tiềm năng và thế mạnh chủ yếu là phát triển trồng lúa, trồng lúa kết hợp nuôi tôm, cá, trồng màu, chăn nuôi và dịch vụ nông thôn.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, thành phố Sóc Trăng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Ngày 05/12/2022 UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Sóc Trăng.

Theo quyết định, quy hoạch sử dụng đất đến 2030 thành phố Sóc Trăng với tổng diện tích đất tự nhiên 7.599,15 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 4.624,85 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 2.974,30 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 747,96 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 100,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 29,69 ha
1

Đến năm 2030, đất phi nông nghiệp của tỉnh có 62.449 ha, chiếm 18,93% diện tích tự nhiên; thực tăng 12.568 ha so với năm 2020 (trung bình hàng năm tăng hơn 1.200 ha).

1

Vị trí và diện tích các khu vực đất phải chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Sóc Trăng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 21/04/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Sóc Trăng.

Theo đó: diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Sóc Trăng được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 4.841,98 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 2.757,16 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất của thành phố Sóc Trăng trong năm 2022:

 • Thu hồi đất nông nghiệp: 385,71 ha.
 • Thu hồi đất phi nông nghiệp: 115,57 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, thành phố Sóc Trăng, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 494,85 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 18,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 18,91 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Sóc Trăng.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Sóc Trăng
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Sóc Trăng

Định hướng quy hoạch sử dụng đất theo các khu chức năng, thành phố Sóc Trăng

Diện tích các khu chức năng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 được xác định với quy mô diện tích như sau:

Đất ở đô thị:

Đến năm 2030, đất đô thị (tổng diện tích tự nhiên các phường, thị trấn) của tỉnh có 71.539 ha, chiếm 21,69% diện tích tự nhiên của tỉnh, thực tăng 19.119 ha so với năm 2020.

Khu sản xuất nông nghiệp: Đến năm 2030, khu sản xuất nông nghiệp của tỉnh có 200.395 ha, chiếm 60,76% diện tích tự nhiên, thực giảm 11.880 ha so với hiện trạng năm 2020, phân bố chủ yếu trên địa bàn các huyện: Châu Thành (18.119 ha), Kế Sách (26.610 ha), Long Phú (19.763 ha), Mỹ Tú (29.921 ha), Thạnh Trị (25.142 ha), Trần Đề (26.091 ha), TX Ngã Năm (19.747 ha)

Khu lâm nghiệp: Đến năm 2030, khu lâm nghiệp của tỉnh có 7.608 ha, chiếm 2,31% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, thực giảm 1.480 ha so với hiện trạng năm 2020, phân bố chủ yếu trên địa bàn các huyện, thị xã: Cù Lao Dung (1.206 ha), Mỹ Tú (2.294 ha), thị xã Vĩnh Châu (3.337 ha).

Đất Khu du lịch: Đến năm 2030, khu du lịch của tỉnh có 1.670 ha, chiếm 0,51% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố trên địa bàn các huyện, thị xã: Châu Thành (50 ha); Cù Lao Dung (200 ha); Kế Sách (1.020 ha); Long Phú (79 ha); TP Sóc Trăng (14 ha); Thị xã Vĩnh Châu (307 ha).

Khu phát triển công nghiệp: Tổng diện tích đất khu phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2030 là 3.412 ha, chiếm 1,03% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu trên địa bàn các huyện: Kế Sách (361 ha), Long Phú (600 ha), Trần Đề (788 ha), Châu Thành (577 ha), TX Vĩnh Châu (718 ha).

Đất Khu thương mại – dịch vụ: Tổng diện tích đất khu thương mại, dịch vụ của tỉnh đến năm 2030 là 1.550 chiếm 0,47% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố chủ yếu trên địa bàn các huyện: Trần Đề (188 ha), Long Phú (191 ha), Cù Lao Dung (194 ha), TX Vĩnh Châu (160 ha), TP Sóc Trăng (213 ha).

Theo đó vị trí và diện tích các khu đất được phân bổ trong thời kỳ quy hoạch được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỉnh Sóc Trăng.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây