Trang chủ Bất động sản Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1, 2...

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1, 2 huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

30
0

Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1, 2, huyện Cần Giuộc có quy mô diện tích 50,36ha do Công ty TNHH MTV Đầu tư Đà Nẵng – Long An làm chủ đầu tư.

Ngày 01/07/2021, UBND huyện Cần Giuộc ban hành quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


Bản vẽ quy hoạch không gian Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1
Bản vẽ quy hoạch không gian Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1

Theo quyết định, Khu đất quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1 nằm trên địa bàn xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Quy mô diện tích : khoảng 50,36ha

Ranh giới khu quy hoạch được giới hạn như sau:

 • Phía Đông giáp : CCN Phước Vĩnh Đông 3.
 • Phía Tây giáp : Sông Rạch Dừa.
 • Phía Nam giáp : CCN Phước Vĩnh Đông 2.
 • Phía Bắc giáp : Đường ĐT.830E.

CCN Phước Vĩnh Đông 1 có tính chất là Cụm công nghiệp sạch, đa ngành, bố trí các loại hình sản xuất công nghiệp cấp 4 (theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ) như sau:


 • Nhóm các dự án điện tử, viễn thông: Sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính, sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị truyền thông…
 • Nhóm các dự án về cơ khí: Sản xuất các loại máy nông nghiệp, đồ dùng gia đình, các loại máy chế biến thực phẩm…
 • Nhóm các dự án về chế biến: Chế biến nông sản, thủy sản…
 • Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng….

Cơ cấu tổ chức không gian CCNp Phước Vĩnh Đông 1 gồm các khu chức năng như sau:

Tổng diện tích đất xây dựng là 34,97ha, chia làm 10 khu, cụ thể:

 • Khu CN1-1, diện tích: 3,79ha.
 • Khu CN1-2, diện tích: 3,03ha.
 • Khu CN1-3, diện tích: 5,03ha.
 • Khu CN1-4, diện tích: 4,40ha.
 • Khu CN1-5, diện tích: 3,66ha.
 • Khu CN1-6, diện tích: 2,58ha.
 • Khu CN1-7, diện tích: 3,39ha.
 • Khu CN1-8, diện tích: 3,00ha.
 • Khu CN1-9, diện tích: 3,08ha.
 • Khu CN1-10, diện tích: 3,01ha.

Mật độ xây dựng: áp dụng theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2019/BXD cho từng lô, tối đa không quá 70%.


Quy hoạch sử dụng đất CCN Phước Vĩnh Đông 1 với tổng diện tích khoảng 50,36 ha, bao gồm:

 • Đất nhà máy, xí nghiệp, kho bãi : 34,97ha (69,44%)
 • Đất hành chính, dịch vụ, thiết chế văn hóa : 0,71ha (1,41%)
 • Đất cây xanh :6,25ha (12,41%)
 • Đất giao thông : 5,82ha (11,56%)
 • Đất bãi đỗ xe : 0,05ha (0,10%)
 • Đất hạ tầng kỹ thuật : 0,83ha (1,65%)
 • Đất sân bãi : 1,73ha (3,44%)
Mặt bằng sử dụng đất Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1
Mặt bằng sử dụng đất CCN Phước Vĩnh Đông 1

Quy hoạch giao thông tại cụm công nghiệp như sau:

Giao thông đối ngoại: Đường ĐT.830E nằm tiếp giáp về phía Bắc của cụm công nghiệp. Tuyến đường thủy sông Rạch Dừa nằm tiếp giáp về phía Tây của cụm công nghiệp.


Giao thông đối nội: Hệ thống mạng lưới giao thông nội bộ gồm:

 • Đường N1-1: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường N1-2: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường N2-1: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5mx2. Lộ giới 20,5m.
 • Đường D1-1: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5mx2. Lộ giới 20,5m.
 • Đường D1-2: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường D2-1: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường D2-2: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.

Cấp điện và chiếu sáng cụm công nghiệp tạm thời sử dụng nguồn cung cấp điện từ Nhà Bè dẫn về phục vụ cho dự án. Định hướng lâu dài Điện lực Cần Giuộc là đơn vị cung cấp điện cho dự án sau khi ngành điện đầu tư lưới điện hoàn chỉnh tại khu vực.

Cùng ngày, UBND huyện Cần Giuộc cũng ban hành quyết định số 3334/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 2, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Do Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Bắc Giang – Long An làm chủ đầu tư:

Khu đất quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 2 nằm trên địa bàn xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Quy mô diện tích: khoảng 48,14ha. Ranh giới khu quy hoạch được giới hạn như sau:

 • Phía Đông giáp: CCN Phước Vĩnh Đông 4.
 • Phía Tây giáp: Sông Rạch Dừa, Kênh Hàng.
 • Phía Nam giáp: Khu vực đất nông nghiệp.
 • Phía Bắc giáp: CCN Phước Vĩnh Đông 1.

CCN Phước Vĩnh Đông 2 có tính chất là Cụm công nghiệp sạch, đa ngành, bố trí các loại hình sản xuất công nghiệp cấp 4 (theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Cơ cấu tổ chức không gian Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 2 gồm các khu chức năng như sau: Tổng diện tích đất xây dựng là 31,42ha, chia làm 14 khu. Cụ thể:

 • Khu CN2-1, diện tích: 2,43ha.
 • Khu CN2-2, diện tích: 2,00ha.
 • Khu CN2-3, diện tích: 1,93ha.
 • Khu CN2-4, diện tích: 1,75ha.
 • Khu CN2-5, diện tích: 3,00ha.
 • Khu CN2-6, diện tích: 2,12ha.
 • Khu CN2-7, diện tích: 2,12ha.
 • Khu CN2-8, diện tích: 2,03ha.
 • Khu CN2-9, diện tích: 2,07ha.
 • Khu CN2-10, diện tích: 2,12ha.
 • Khu CN2-11, diện tích: 2,06ha.
 • Khu CN2-12, diện tích: 2,06ha.
 • Khu CN2-13, diện tích: 2,61ha.
 • Khu CN2-14, diện tích: 3,12ha.

Mật độ xây dựng: áp dụng theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2019/BXD cho từng lô, tối đa không quá 70%.

Quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 2 với tổng diện tích 48,14ha, bao gồm:

 • Đất nhà máy, xí nghiệp, kho tàng : 31,42 ha (65,27%)
 • Đất hành chính, dịch vụ, thiết chế VH : 0,84 ha (1,75%)
 • Đất giao thông : 6,45 ha (13,40%)
 • Đất cây xanh : 6,88 ha (14,29%)
 • Đất bãi đỗ xe : 0,94 ha (1,95%)
 • Đất hạ tầng kỹ thuật : 1,61 ha (3,34%)

Quy hoạch giao thông tại CCN Phước Vĩnh Đông 2, bao gồm:

Giao thông đối ngoại: Đường ĐT.830E nằm tiếp giáp về phía Bắc của cụm công nghiệp. Tuyến đường thủy sông Rạch Dừa, sông Kênh Hàng nằm tiếp giáp về phía Tây của cụm công nghiệp.

Giao thông đối nội: Hệ thống mạng lưới giao thông nội bộ gồm:

 • Đường N3-1: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5mx2. Lộ giới 20,5m.
 • Đường N4-1: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5mx2. Lộ giới 20,5m.
 • Đường N5-1: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường D1-3: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường D1-4: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường D1-5: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường D2-2: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường D2-3: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m.
 • Đường D2-4: mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 bên 5m÷3m. Lộ giới 18,5m

UBND huyện Cần Giuộc giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông, Công ty TNHH MTV Đầu tư Đà Nẵng – Long An và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Xem quyết định phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1 tại đây!

Xem quyết định phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 2 tại đây!BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây