Thứ Bảy, Tháng Sáu 25, 2022

Khu công nghiệp

Trang chủ Khu công nghiệp

Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại Bình Phước đang hoạt động và thành...

Chúng tôi cập nhật danh sách các Khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và quy hoạch mới trên địa bàn các huyện Chơn...

Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp số 20, Khu kinh tế...

Khu công nghiệp số 20, khu kinh tế Nghị Sơn được quy hoạch với quy mô 786,78 ha. Khu công nghiệp được phân thành...

Quy hoạch Khu công nghiệp Phúc Sơn xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt,...

Khu công nghiệp Phúc Sơn có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 125 ha, thuộc địa giới hành chính xã Phúc Sơn...

Khu công nghiệp Thái Thượng được tỉnh Thái Bình phê duyệt quy hoạch

Khu công nghiệp Thái Thượng thuộc huyện Thái Thụy, có quy mô diện tích hơn 782 ha. Trong đó, xã Thái Thượng hơn 695...

Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại Thái Bình đang hoạt động và thành...

Chúng tôi cập nhật danh sách các Khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và quy hoạch mới trên địa bàn các huyện, thị...

Bắc Giang phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp (KCN) Xuân Cẩm – Hương...

Khu công nghiệp (KCN) Xuận Cẩm - Hương Lâm có quy mô diện tích 224 ha, quy mô lao động 15.000 người, thuộc địa...

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

KCN Tây Bắc Hồ Xá có quy mô 214,77ha, thuộc địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh; do...

Khu công nghiệp Xuân Cẩm – Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa có quy mô khoảng 224 ha, dân số lao động khoảng 15.000 người. UBND...

Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc đang hoạt động và...

Chúng tôi cập nhật danh sách các Khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và quy hoạch mới trên địa bàn các huyện, thị...

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch công nghiệp Sóc Trăng xác định đến 2030 hệ thống Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 08 KCN với tổng...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI