Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Hà (Hải Dương), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 31/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Thanh Hà là một huyện thuộc tỉnh Hải Dương, nổi tiếng với đặc sản vải thiều với thương hiệu vải thiều Thanh Hà.

Huyện Thanh Hà nằm ở phía đông nam tỉnh Hải Dương, có vị trí địa lý:

Huyện Thanh Hà có diện tích tự nhiên là 140,70 km², dân số năm 2018 là 136.858 người, mật độ dân số đạt 973 người/km². Huyện được chia làm 4 khu là Hà Nam, Hà Đông, Hà Tây và Hà Bắc.


 • Khu Hà Nam bao gồm 6 xã: Thanh Xuân, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Khê và thị trấn Thanh Hà
 • Khu Hà Bắc bao gồm 7 xã: Thanh An, Thanh Lang]], Việt Hồng, Hồng Lạc, Tân Việt, Cẩm Chế, Liên Mạc
 • Khu Hà Đông bao gồm 4 xã: Vĩnh Lập, Thanh Hồng, Thanh Cường, Thanh Quang
 • Khu Hà Tây bao gồm 3 xã: An Phượng, Thanh Hải, Tân An.

Thanh Hà được bao quanh bởi có các con sông lớn như Thái Bình (ở phía Tây Nam), sông Rạng, sông Văn Úc (ở phía Đông Bắc) bao bọc quanh tạo nên các tuyến giao thông  đường thuỷ rất quan trọng với thành phố Hải Dương các tuyến bạn như Tứ Kỳ, Kim Thành và giữa Hải Dương với hải cảng Hải Phòng, Quảng Ninh.

Quy hoạch huyện Thanh Hà, bao gồm thị trấn Thanh Hà (huyện lỵ) và 19 xã: An Phượng, Cẩm Chế, Hồng Lạc, Liên Mạc, Tân An, Tân Việt, Thanh An, Thanh Cường, Thanh Hải, Thanh Hồng, Thanh Khê, Thanh Lang, Thanh Quang, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Xuân, Việt Hồng, Vĩnh Lập.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 03/2023, huyện Thanh Hà

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 4056/QĐ – UBND về việc phê duyệt Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Hà.

Theo quyết định, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Hà, cụ thể như sau:

 • Đến năm 2030 tổng diện tích đất nông nghiệp toàn huyện còn 5.905,50 ha, chiếm 41,97% diện tích đất hành chính.
 • Đến năm 2030 tổng diện tích đất phi nông nghiệp toàn huyện là 8.166,32 ha, chiếm 58,03% diện tích đất hành chính.

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch 2021- 2030


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.312,10 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 275,31 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 10,90 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Hà đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Hà đến 2030

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Thanh Hà đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Hà được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Ngày 25/11/2022 UBND huyện Thanh Hà ban hành Thông báo số 241/TB-UBND Về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Hà

Thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà đã triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 của huyện theo quy định.

Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

 • Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Hà.
 • Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Hà.
Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thanh HÀ
Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thanh HÀ

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Hà.

Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thanh Hà, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 7.546,73 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6.525,09 ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thanh Hà.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 15/02/2023, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Hà.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Thanh Hà với diện tích đất nông nghiệp là 7.751,09 ha; đất phi nông nghiệp là 6.320,73 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất nông nghiệp là 339,17 ha; đất phi nông nghiệp là 28,46 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 402,54 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 6,84 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,03 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Hà.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thanh Hà
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thanh Hà

Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023, huyện Thanh Hà

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Thanh Hà đến 2030

Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Thanh Hà đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn như:

 • Cụm công nghiệp Hồng Lạc
 • Cụm công nghiệp Hồng Lạc 2
 • Cụm công nghiệp Hồng Lạc 3

Ngoài ra, huyện Thanh Hà tập trung phát triển những làng nghề truyền thống như:

 • Dệt chiếu Tiên Kiều
 • Vải thiều làng ở Hà Nam
 • Trồng ổi nhiều làng ở Hà Bắc
 • Một số làm nghề vận tải thủy Tân Việt.

Việc quy hoạch các cụm công nghiệp ở huyện Thanh Hà cần nằm trong tổng thể phát triển các khu công nghiệp trong tỉnh và chỉ ưu tiên phát triển khu công nghiệp sinh thái với quy mô phù hợp, không để ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Quan tâm quy hoạch khu thương mại, dịch vụ trọng tâm tại khu vực nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại huyện Thanh Hà.

Quy hoạch giao thông huyện Thanh Hà đến 2030

Trong kỳ huyện Thanh Hà cũng bố trí quỹ đất sử dụng cho các dự án giao thông được đầu tư xây mới, mở rộng nâng cấp trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021 – 2030.

 • Xây dựng đường dẫn cầu Quang Thanh xã Thanh Cường
 • Đường hành lang đê tả sông Thái Bình (Đường nối từ cầu Hợp Thanh đến ngã ba Thanh Hải)
 • Đường chân đê tuyến từ đê Hồng Lạc đi theo sông Rạng ra đò Giải
 • Đường tỉnh 396 kéo dài đoạn nối đường tỉnh 391 đến nút giao giữa đường 390 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng)
 • Bến cảng khu vực trong đê và ngoài đê xã Vĩnh Lập (Tổng 33, giai đoạn 1: 15 ha)
 • Đường vành đai thị trấn Thanh Hà (7,40 ha)
 • Đường tỉnh 390 (đoạn Hợp Thanh – cầu Quang Thanh (Km30+800-Km 37+00). Đường cấp III
 • Đường tỉnh 392 kéo dài (từ TT Tứ Kỳ, giao đường tỉnh 391) vượt sông Thái Bình phà Quang Thanh, huyện Thanh Hà.
 • Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 C huyện Thành Hà đi TP Hải Dương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí tiếp tục bổ sung quy hoạch các tuyến giao thông mới để tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông của huyện Thanh Hà, tạo động lực phát triển, trong đó quy hoạch các đường trục Đông-Tây, Bắc-Nam huyện; nâng cấp cầu Gùa và tuyến đường 390; bổ sung các bến thủy nội địa và nâng cấp các tuyến đường đê.

Đối với phương án triển khai đầu tư xây dựng nút giao kết nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại các huyện Bình Giang, Thanh Hà, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tỉnh sẽ phối hợp với Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) hoàn thành 2 nút giao trong thời gian nhanh nhất. Tỉnh sẽ vận động các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ việc hoàn thành nút giao đóng góp nguồn lực theo đề xuất của VIDIFI để đầu tư xây dựng.

Quy hoạch thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thanh Hà được thực hiện theo Quyết định 4056/QĐ – UBND về việc phê duyệt Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Hà.

Thị trấn Thanh Hà là một trong 20 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Thị trấn Thanh Hà nằm ở vị trí trung tâm của huyện Thanh Hà, cách thành phố Hải Dương 20 km về phía tây bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía Nam giáp xã Thanh Xá
 • Phía Tây giáp xã Thanh Khê
 • Phía Bắc giáp xã Tân An
 • Phía Đông giáp xã Cẩm Chế.

Sông Hương chảy qua phần phía bắc và đông của thị trấn Thanh Hà, tách biệt khu Hà Bắc (xã Cẩm Chế) với thị trấn Thanh Hà.

Thị trấn Thanh Hà được chia thành 9 khu: 1 (xóm Tranh), 2 (xóm Sậy), 3 (xóm Chỗ), 4 (xóm Cầu Vông), 5 (xóm Chiền), 6 (các xóm Dội, Gạo), 7 (xóm Kỳ), 8 (Xóm Cõi), 9 (thôn Ngư Đại).

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Hà trước đây đặt tại ngã ba chợ Hương (khu 6), nay được chuyển ra địa điểm mới gần nghĩa trang liệt sĩ (khu 2).

Thị trấn Thanh Hà có trường THPT Thanh Hà, trường THPT Thanh Bình, Trung tâm GDTX huyện Thanh Hà, trường THCS chuyên Chu Văn An, trường THCS thị trấn Thanh Hà, trường TH thị trấn Thanh Hà, trường Mầm non thị trấn Thanh Hà.

Thị trấn là nơi giao nhau của hai đường tỉnh lộ 190A (thành phố Hải Dương – Chợ Nứa – Thị trấn – Cầu Gùa – Vĩnh Lập) và đường tỉnh lộ 190B (thành phố Hải Dương – Chợ Cháy – Thị trấn).

Những cảnh quan đẹp của thị trấn Thanh Hà là chùa Minh Khánh (khu 3, lễ hội hàng năm vào 30/10 và 1/11 âm lịch); quảng trường nhà văn hóa Lao động huyện (đối diện khu vực trường THPT Thanh Hà)….

Mới đây, ngày 13/7/2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà đến năm 2035.

Theo quyết định, quy hoạch mở rộng thị trấn Thanh Hà với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 728,39ha (tăng 11,08ha so với diện tích nghiên cứu quy hoạch được duyệt 717,31 ha). Trong đó bao gồm:

 • Toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Thanh Hà 527,19ha;
 • Mở rộng diện tích sang các xã: Cẩm Chê 158,72ha; Thanh Khê 31,76 ha; Tân An 10,14ha; Thanh Xá 0,58ha.

Quy hoạch xác định tính chất, chức năng đô thị: Thị trấn Thanh Hà là trung tâm tổng hợp cấp huyện về kinh tế, tài chính,
văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp huyện, đầu mối giao thông; Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, huyện và khu vực; Đến sau năm 2030 là đô thị loại IV trong hệ thống đô thị tỉnh Hải Dương.

Tài liệu kèm theo: 


4.9/5 - (17 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây