Trang chủ Bản đồ Thông tin bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện...

Thông tin bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

385
0

Thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Sông Mã là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Sơn La, nằm ở phía tây nam tỉnh Sơn La, có vị trí địa lý:

 • Phía Bắc giáp huyện Thuận Châu
 • Phía Nam giáp huyện Sốp Cộp và giáp Lào
 • Phía Đông giáp huyện Mai Sơn
 • Phía Tây giáp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Huyện Sông Mã có diện tích tự nhiên 164.220 ha, dân số năm 2019 là 154.224 người. Mật độ dân số đạt 94 người/km², gồm 6 dân tộc: Thái, Kinh, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú, Kháng.

Quy hoạch huyện Sông Mã, bao gồm thị trấn Sông Mã (huyện lỵ) và 18 xã: Bó Sinh, Chiềng Cang, Chiềng En, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Chiềng Phung, Chiềng Sơ, Đứa Mòn, Huổi Một, Mường Cai, Mường Hung, Mường Lầm, Mường Sai, Nà Nghịu, Nậm Mằn, Nậm Ty, Pú Bẩu, Yên Hưng.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Sông Mã

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 6/8/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1591/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Mã.

Theo quyết định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sông Mã, tỉnh Sông Mã, với các nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất, bao gồm diện tích và cơ cấu các loại đất, cụ thể như sau:


 • Đất nông nghiệp: 147.867,74 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 5.200,00 ha
 • Đất chưa sử dụng: 10.888,00 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, huyện Sông Mã, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 347,48 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 2,98 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 8,39 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 47.776,02 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 61,73 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Mã.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Mã đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Mã đến 2030

Ngoài ra, trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Sông Mã.

Thị trấn Sông Mã là một trong 19 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, do đó quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Sông Mã cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Mã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Cũng theo Quyết định số Quyết định số 1591/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sông Mã được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp 100.270,18 ha
 • Đất phi nông nghiệp 4.945,65 ha
 • Đất chưa sử dụng 58.739,90 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Sông Mã, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 124,20 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 0 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện Sông Mã, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp 118,39 ha.
 • Đất phi nông nghiệp 217,69 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện Sông Mã:

 • Đất nông nghiệp: 380,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 26,90 ha

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất huyện Sông Mã năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Sông Mã.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Sông Mã
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Sông Mã

Mới đây, UBND huyện Sông Mã tổ chức công bố, công khai nội dung ban hành Quy định về quản lý, xây dựng nhà ở tại khu đô thị (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng mai) với các nội dung chính như sau:

Tổ chức treo bản vẽ phối cảnh tổng thể khu dân cư (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng Mai) tại đầu cầu cứng Sông Mã. Công bố hồ sơ nội dung ban hành Quy định về quản lý, xây dựng nhà ở tại khu đô thị (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng Mai) và bản vẽ phối cảnh tổng thể khu dân cư (khu 6 và khu 9; khu đô thị Hưng Mai) trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng cùa huyện.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây