Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mai...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mai Sơn (Sơn La) đến 07/2024

595
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Mai Sơn (Sơn La), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 18/07/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Mai Sơn nằm trong toạ độ từ 20°52’30B đến 21°20’50B; từ 103°41’30Đ đến 104°16Đ và nằm ở trung tâm tỉnh Sơn La có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Thuận Châu, huyện Mường La và thành phố Sơn La
 • Phía đông giáp huyện Bắc Yên và huyện Yên Châu
 • Phía tây giáp huyện Sông Mã
 • Phía nam giáp Lào với đường biên giới dài 8 km.

Huyện Mai Sơn rộng 1.410,3 km² và có 112,8 nghìn người (dân số khu vực thành thị chiếm 8,4%). Đường bộ Mai Sơn có Quốc lộ 6(AH13), Quốc lộ 6C, Quốc lộ 37 và Quốc lộ 4G đi qua.

Đường hàng không Cảng hàng không nội địa sân bay Nà Sản trên cao nguyên Nà Sản hay cao nguyên Sơn La (Hiện đang trong giai đoạn trùng tu và nâng cấp. Mục tiêu quy hoạch đến năm 2020 là sân bay nội địa cấp 4C theo quy định Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)).


Đường thủy Cảng thủy nội địa cảng Tà Hộc trên sông Đà.

Mai Sơn nằm trong tam giác kinh tế Mai Sơn – Mường La – Thành phố Sơn La. Có 4 cụm kinh tế chủ yếu: Cụm kinh tế quốc lộ 6 gồm 1 thị trấn và 6 xã; Cụm kinh tế vùng hồ Sông đà 3 xã; Cụm kinh tế quốc lộ 4G gồm 7 xã; Cụm kinh tế vùng cao biên giới 4 xã.

Quy hoạch uyện Mai Sơn, bao gồm thị trấn Hát Lót (huyện lỵ) và 21 xã: Chiềng Ban, Chiềng Chăn, Chiềng Chung, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Lương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Nơi, Chiềng Sung, Chiềng Ve, Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bằng, Mường Bon, Mường Chanh, Nà Bó, Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Tà Hộc.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Thông tin quy hoạch tại huyện Mai Sơn

Về quy hoạch, ngày 25/3/2022 UBND huyện Mai Sơn ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư Ngã Ba, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn.

Theo quyết địnhKhu vực lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư Ngã Ba, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn thuộc đất bản Cúp, bản Vật Bản và Tiểu khu ngã 3, có vị trí giáp ranh như sau:

 • Phía Bắc giáp khu dân cư và đất nông nghiệp bản Cúp, tiểu khu Ngã ba;
 • Phía Nam giáp khu dân cư bản Vật Bon;
 • Phía Đông giáp khu dân cư tiểu khu Ngã 3;
 • Phía Tây giáp rừng ma, đất sản xuất nông nghiệp (lúa nước).

Mục tiêu của quy hoạch: Phân khu chức năng và tổ chức cơ cấu quy hoạch hợp lý để xây dựng các công trình phù hợp với nhu cầu trước mắt và lâu dài. Khai thác có hiệu quả quỹ đất, góp phần bảo vệ môi trường. Làm cơ sở quản lý đất đai, quản lý xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong khu vực. Tăng nguồn thu ngân sách từ việc tạo lập quỹ đất ở.


Bản đồ quy hoạch chi tiết điểm dân cư Ngã Ba, xã Chiềng Mai
Bản đồ quy hoạch chi tiết điểm dân cư Ngã Ba, xã Chiềng Mai

Trước đó, ngày 17/01/2022 UBND huyện Mai Sơn ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung nông thôn xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Mai Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 22/6/2022, UBND huyện Mai Sơn ban hành Thông báo số 248/TB-UBND về việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện.

Hồ sơ công bố công khai gồm có:

 • Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn;
 • Bảng biểu kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn;
 • Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Mai Sơn;
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mai Sơn;
 • Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn;
 • Bản vẽ vị trí, ranh giới các danh mục công trình dự án thực hiện năm 2022;

Trước đó, ngày 08/6/2022 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Theo quyết định, Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 bao gồm diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên: 141.969,66 ha, trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 635,36 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 10,52 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Diện tích đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 12.231,54 ha.
 • Diện tích đất đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 6,32 ha.

Vị trí, diện tích đất các khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn được Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn xác lập ngày 10 tháng 5 năm 2022.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Mai Sơn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, H. Mai Sơn

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Hát Lót đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất H. Mai Sơn được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mai Sơn.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mai Sơn với tổng diện tích đất tự nhiên 141.696,66 ha. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 115.720,17 ha; đất phi nông nghiệp là 6.037,77 ha; Đất chưa sử dụng: 20.211,72 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Mai Sơn với tổng diện tích cần thu hồi là 239,01 ha. Trong đó: tổng diện tích đất nông nghiệp là 224,93 ha; đất phi nông nghiệp là 14,08 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Mai Sơn gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 224,93 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 8,24 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với tổng diện tích là 206,00 ha. Trong đó: Sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp 200,00 ha; Sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp là 6,00 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mai Sơn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 27/12/2023, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mai Sơn.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Mai Sơn.

Tài liệu kèm theo:

(Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Mai Sơn (Sơn La) năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050)


Rate this post
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đến 07/2024
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đến 07/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây