Trang chủ Pháp lý Lợi nhuận thuận là gì? Công thức tính lợi nhuận thuần như...

Lợi nhuận thuận là gì? Công thức tính lợi nhuận thuần như thế nào?

88
0

Lợi nhuận thuần là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Cách thức tính và bí quyết tối ưu hóa lợi nhuận giúp bạn định giá doanh nghiệp chính xác hơn.

Đối với một doanh nghiệp thì lợi nhuận luôn là một yếu tố quan trọng chính vì vậy mà mỗi doanh nghiệp hoạt động trên thị trường luôn hướng đến mục tiêu chính là thu lợi nhuận. Vậy nếu muốn biết doanh nghiệp của bạn đã thu được bao nhiêu lợi nhuận sau một tru kì làm việc, các doanh nghiệp phải sử dụng các công thức tính lợi nhuận thuần dựa trên các số liệu báo cáo chi và thu của doanh nghiệp. Vậy công thức tính lợi nhuận thuần là như thế nào và thế nào là lợi nhuận thuần?


Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Phân biệt khái niệm lợi nhuận và loại nhuận thuần

Thuật ngữ lợi nhuận, một thuật ngữ gốc dễ của thuật ngữ lợi nhuận thuần làm cơ sở kiến thức cho việc nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về lợi nhuận thuần.

Lợi nhuận – là khoản chênh lệch giữa doanh thu của doanh nghiệp và chi phí mà doanh nghiệp đó đã đầu tư vào hoạt động sản xuất để đạt được mức doanh thu ấy. Lợi nhuận được coi là kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nó cũng chính là cơ sở, là nền tảng để đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp đem lại trong một khoảng thời gian nhất định.

Lợi nhuận thuần – còn được gọi là lãi thuần, là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm, chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng và các khoản chi phí khác trong kỳ báo cáo.


Về cơ bản thì lợi nhuận thuần vẫn là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ đi toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tạo ra doanh thu

Cách tính lợi nhuận thuần như thế nào?

Để tính ra số lợi nhuận thuần mà doanh nghiệp đã kiếm được sau khi đã đầu tư các chi phí cần thiết vào hoạt động sản xuất để tạo ra sản phẩm và các chi phí khác phát sinh trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ để thu lại lợi nhuận ta có thể dựa vào công thức tính sau đây:

Lợi nhuận thuần được tính bằng công thức sau:


Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + doanh thu hoạt động tài chính – (Chi phí bán hàng + Chi phí tài chính + chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong đó:

  • Lợi nhuận gộp (lãi gộp) = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán
  • Doanh thu hoạt động tài chính = Doanh thu thuần phát sinh trong kỳ báo cáo
  • Chi phí tài chính bao gồm các khoản chi phí liên quan đến đầu tư tài chính, cho vay, góp vốn, kết lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn,…
  • Chi phí bán hàng = Chi phí liên quan đến hàng hóa, dịch vụ trong kỳ báo cáo.
  • Chi phí quản lý Doanh nghiệp = Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần đóng vai trò quan trọng, giúp phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Nhà đầu tư có thể tách bạch khoản lợi nhuận đến từ lãi do thu nhập khác hay do hoạt động kinh doanh thực sự hiệu quả.Rate this post
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đến 07/2024
Bài tiếp theoQuy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây