Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bảo...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đến 03/2023

339
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 21/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Bảo Thắng nằm ở trung tâm tỉnh Lào Cai, giáp với hầu hết các đơn vị hành chính cấp huyện khác trong tỉnh (trừ 2 huyện Bát Xát và Si Ma Cai), có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Bắc Hà và huyện Bảo Yên
 • Phía tây giáp thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (với đường biên giới 7 km)
 • Phía nam giáp huyện Văn Bàn
 • Phía bắc giáp huyện Mường Khương.

Huyện Bảo Thắng có diện tích 651,98 km², dân số năm 2019 là 103.262 người, mật độ dân số đạt 158 người/km². Huyện lỵ là thị trấn Phố Lu, cách thành phố Lào Cai khoảng 40 km về hướng đông nam. Trên địa bàn huyện có Quốc lộ 70, quốc lộ 4E, cao tốc Hà Nội – Lào Cai, có đường sắt Côn Minh – Hà Nội, sông Hồng đi qua. Ngoài ra còn có nhiều tỉnh lộ và đường liên xã tới các thôn bản.

Quy hoạch Huyện Bảo Thắng, bao gồm 3 thị trấn: Phố Lu (huyện lỵ), Nông trường Phong Hải, Tằng Loỏng và 11 xã: Bản Cầm, Bản Phiệt, Gia Phú, Phong Niên, Phú Nhuận, Sơn Hà, Sơn Hải, Thái Niên, Trì Quang, Xuân Giao, Xuân Quang.


Bản đồ huyện Bảo Thắng
Bản đồ huyện Bảo Thắng

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Bảo Thắng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3318/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Bảo Thắng.

Theo quyết định, nội dụng quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Bảo Thắng với Diện tích và cơ cấu các loại đất được phân bổ đến 2030, bao gồm:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.379,2 ha
 • Chuyển cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 2.202,6 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 83,2 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch, gồm:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6,5 ha

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Báo cáo tuyết minh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Bảo Thắng.


Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng đến 2030.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 5/4/2022, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Bảo Thắng.

Theo quyết đinh, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bảo Thắng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Đt nông nghiệp:

 • Năm 2021, diện tích đất nông nghiệp có 58.146,57 ha.
 • Trong kế hoạch năm 2022, diện tích đất nông nghiệp giảm 255,46 ha.
 • Đến năm 2022, đất nông nghiệp có 57.891,12 ha, chiếm 89,95% diện tích tự nhiên.

Đất phi nông nghiệp:

 • Năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp có 5.868,91 ha.
 • Đến năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp có 6.124,36 ha, chiếm 9,52% diện tích tự nhiên, thực tăng 255,45 ha so với năm 2021.

Đất chưa sử dụng:

 • Năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng có 344,93 ha.
 • Trong kế hoạch 2022 diện tích đất chưa sử dụng không có biến động.
 • Đến năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng có 344,93 ha, chiếm 0,54% diện tích tự nhiên

Kế hoạch thu hồi đất: Năm 2022 dự kiến thu hồi 164,95 ha đất để thực hiện các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, cụ thể:

Đất nông nghiệp thu hồi 141,21 ha. Trong đó:

 • Đất trồng lúa 26,45 ha.
 • Đất trồng cây hàng năm khác 25,73 ha.
 • Đất trồng cây lâu năm 20,49 ha.
 • Đất rừng phòng hộ 3,36 ha.
 • Đất rừng sản xuất 65,18 ha.

Đất phnông nghiệp thu hồi 23,74 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Trong kế hoạch 2022 sẽ chuyển mục đích:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 255,46 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 21,67 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đt ở chuyển sang đất ở: 8,16 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đất: Trong kế hoạch 2022 diện tích đất chưa sử dụng giữ nguyên.

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Thắng; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và các bảng biểu mẫu kèm theo quyết định này.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 03/03/2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bảo Thắng.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bảo Thắng với tổng diện tích đất nông nghiệp: 57.87433 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.124,26 ha; Đất chưa sử dụng: 361,82 ha. (Phụ lục I kèm theo)

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Bảo Thắng với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 186,75 ha; Đất phi nông nghiệp: 6,16 ha; (Phụ lục II kèm theo)

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bảo Thắng, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 233,83 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 26,52 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0 ha. (Phụ lục III kèm theo)

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bảo Thắng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Quy hoạch vùng huyện Bảo Thắng

Ngày 11/11.2021 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3974/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bảo Thắng đến 2040.

Theo quyết định, Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Bảo Thắng (với diện tích tự nhiên 651,98 km2), ranh giới được xác định:

 • Phía Đông và Đông Bắc: Giáp với huyện Bắc Hà và huyện Mường Khương,
 • Phía Tây: Giáp thị xã Sa Pa (phía Tây Bắc tiếp giáp thành phố Lào Cai);
 • Phía Nam: Giáp huyện Bảo Yên và huyện Văn Bản;
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) với 6,7km đường biên và huyện Mường Khương.

Giai đoạn lập quy hoạch:

 • Giai đoạn ngắn hạn: Đến năm 2030.
 • Giai đoạn dải hạn: Đến năm 2040.

Mục tiêu quy hoạch: Nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015. Phát huy thế mạnh tiềm năng của các nguồn nội lực, tranh thủ các cơ hội, tác động ngoại lực tạo ra bước tăng trưởng kinh tế mang tính đột phá cho khu vực đô thị và nông thôn toàn huyện.

Triển khai thành công đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Bảo Thắng theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành mục tiêu huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bảo Thắng bao gồm 03 giai đoạn. Cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 2021- 2025: Không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn bao gồm 3 thị trấn và 11 xã. Trong đó, thị trấn Phố Lu, xã Sơn Hà và xã Sơn Hải hiện nay là trung tâm huyện lỵ huyện Bảo Thắng, đô thị loại IV. Thị trấn Tằng Loỏng, Phong Hải là đô thị loại V. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho huyện Bảo Thắng phát triển thành thị xã Bảo Thắng. Phát triển huyện theo tiêu chí đô thị loại IV. Nâng cấp cải tạo các xã, thị trấn hiện hữu dự kiến thành phường, đáp ứng các yêu cầu phát triển của đô thị.

b) Giai đoạn đến năm 2030: Nâng loại đô thị Bảo Thắng thành đô thị loại IV. Thành lập thị xã Bảo Thắng bao gồm 08 phường và 06 xã; Huyện Bảo Thắng được nâng cấp lên thành thị xã phân chia thành 2 vùng: nội thị và ngoại thị. Vùng nội thị bao gồm Tiểu vùng II: Vùng kinh tế động lực phía Đông Nam và Tiểu vùng III: Vùng dịch vụ tổng hợp, công nghiệp phía Tây Nam. Vùng ngoại thị là Tiểu vùng I: Vùng nông lâm công nghiệp phía Bắc; Xây dựng hạ tầng đô thị gắn kết với hạ tầng khu vực nông thôn, tạo sự phát triển đồng bộ trên địa bàn thị xã.

c) Giai đoạn đến năm 2040: Thị xã Bảo Thắng, gồm 08 phường và 06 xã ngoại thị. Tiếp tục xây dựng hạ tầng đô thị gắn kết với hạ tầng khu vực nông thôn, tạo sự phát triển đồng bộ trên địa bàn thị xã. Hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Bảo Thắng còn có những Đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt như:

Tài liệu kèm theo:


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây