Trang chủ Dự án Thanh Hóa Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông...

Thanh Hóa Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống (Chuối – Thanh Tân)

553
0

Tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống chiều dài 25.305m hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, sẽ được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.


Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống.

Theo đó, toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 11 gói thầu. (có biểu kèm theo quyết định). 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 03, 08, 09, 11.


Giao UBND huyện Nông Cống, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống. 

Ngày 4/8/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống.

Tuyến đường tỉnh lộ 505 đã xuống cấp nghiệm trọng
Tuyến đường tỉnh lộ 505 đã xuống cấp nghiệm trọng

Theo quyết định, dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống với những nội dung chủ yếu sau:


1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống.

2. Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình giao thông, cấp III.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.


4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống.

5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực; đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trong vùng; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

6. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Đại Việt.

7. Nhà thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Công ty cổ phần Tư vấn An Thịnh.

8. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận thị trấn Nông Cống và 05 xã Thăng Long, Thăng Thọ, Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ, huyện Nông Cống và 01 xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.

9. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 27,06 ha.

10. Quy mô và phạm vi xây dựng: Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 505 (Chuối – Thanh Tân) với chiều dài 25.305m đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054 : 2005:

 • Vận tốc thiết kế Vtk=60km/h; tần suất thủy văn P=4% đối với nền đường, cống, cầu nhỏ; móng đường bằng đá dăm tiêu chuẩn, mặt đường bê tông nhựa, cường độ mặt đường yêu cầu Eyc≥135Mpa; tải trọng thiết kế cầu HL93 và người
  đi bộ 3×10-3Mpa; tải trọng thiết kế cống H30-XB80.
 • Điểm đầu Km0+00 giao với Quốc lộ 45 tại Km104+330 thuộc địa phận thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống; điểm cuối Km25+305 giao với Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành tại Km30+630 thuộc địa phận xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.

12. Tổng mức đầu tư phê duyệt là: 282.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai tỷ đồng); trong đó:

 • Chi phí bồi thường, GPMB: 35.000.000.000 đồng.
 • Chi phí xây dựng: 194.247.658.000 đồng.
 • Chi phí quản lý dự án: 2.376.179.000 đồng.
 • Chi phí tư vấn ĐTXD: 12.310.829.000 đồng.
 • Chi phí khác: 5.006.012.000 đồng.
 • Chi phí dự phòng: 33.059.322.000 đồng.

13. Nguồn vốn và cơ cấu vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương 72 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 18 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Nông Cống và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 192 tỷ đồng.

14. Số bước thiết kế: 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công).

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2025.

16. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng: Theo danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định tại Văn bản số 3920/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/7/2022.

17. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

 • Phạm vi giải phóng mặt bằng: Phạm vi đất của đường bộ theo Khoản 3, Điều 14, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1, Nghị định
  số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013).
 • Phương án tổ chức thực hiện: Giao UBND huyện Nông Cống, UBND huyện Như Thanh làm Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư. 18. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Tổ chức thực hiện.

 • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Trong bước tiếp theo, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung tại báo cáo thẩm định dự án số
  3920/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/7/2022 và ý kiến các ngành liên quan.
 • UBND huyện Nông Cống, UBND huyện Như Thanh tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành của pháp luật.

Xem chi tiết quyết địnhBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây