Trang chủ Giao thông Thanh Hóa nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung đi thị...

Thanh Hóa nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung đi thị trấn Yên Lâm dài 19,5 km

61
0

Tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định dài 19,5km được đầu tư 154 tỷ đồng.

Ngày 18/3/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết định số 791/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.


Mục tiêu của dự án, nhằm tạo kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân trong vùng; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Tuyến đường từ xã Quang Trung đi thị trấn Yên Lâm dài 19,508km được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi theo TCVN4054:2005, trong đó: vận tốc thiết kế Vtk=40km/h; chiều rộng nền đường Bn=7,50m; chiều rộng mặt đường Bm=5,5m; lề đường
Blề=2×1,0m. Công trình thoát nước: kết cấu bằng BTCT và BTCT DƯL; tần suất thiết kế P=4% với nền đường, cống, cầu nhỏ và P=1% với cầu trung; tải trọng trục tính toán 10T với đường và tải trọng H30-XB80 với cống, HL93 với cầu.


Chủ đầu tư của dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc.

Địa điểm xây dựng: Các xã Quang Trung, Đồng Thịnh, Lộc Thịnh, Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc và thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Diện tích đất sử dụng: Khoảng 19,4ha (trong đó phạm vi đường cũ đang khai thác khoảng 16ha).


Tổng mức đầu tư: 154.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tư tỷ đồng); trong đó:

  • Chi phí bồi thường GPMB: 24.426.953.000 đồng
  • Chi phí xây dựng: 104.819.827.000 đồng
  • Chi phí quản lý dự án: 1.734.359.000 đồng
  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 9.212.029.000 đồng
  • Chi phí khác: 1.741.074.000 đồng
  • Chi phí dự phòng: 12.065.758.000 đồng

Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư: Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 125 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Ngọc Lặc và các nguồn huy động hợp pháp khác 29 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định được thực hiện từ 2022 – 2025.


UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Trong bước tiếp theo, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại báo cáo thẩm định số 1128/SGTVT-TĐKHKT ngày 14/3/2022.

Tài liệu:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây