Trang chủ Dự án Quảng Nam phê duyệt Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129...

Quảng Nam phê duyệt Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), TP. Tam Kỳ

47
0

Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng.

Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên.


Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).
 • Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam.
 • Địa điểm xây dựng: thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 • Diện tích sử dụng đất: khoảng 112,31 ha.
 • Nhóm dự án, loại, cấp công trình: dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ, cấp I.
 • Tổng mức đầu tư là: 2.056.760.000.000 đồng (Hai ngàn, không trăm năm mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng)
 • Thời gian thực hiện: 2022 – 2025.

Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công). Dự án gồm 02 dự án thành phần:


 • Dự án thành phần 1: Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).
 • Dự án thành phần 2: Đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A.

Mục tiêu đầu tư: hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giao thông liên vùng nối cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai; hình thành tuyến giao thông huyết mạch vùng ven biển, kết nối liên vùng Đà Nẵng, Quảng Nam và Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, kết nối đường ven biển đến Khu công nghiệp Đông Quế Sơn đến Quốc lộ 14H, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phạm vi dự án: 

 • Dự án thành phần 1: Đường ĐT.619 (Võ Chí Công) từ nút giao với QL.40B đến nút giao với ĐT.620. Tổng chiều dài tuyến khoảng 26,5 Km.
 • Dự án thành phần 2: Đoạn 1: Đường nối từ Km27+400/ĐT.619 đến nút giao với dự án Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam. Chiều dài tuyến khoảng 19,4 Km; Đoạn 2: Đường nối từ Km27+400/ĐT.619 đến Km979+310/QL.1. Chiều dài tuyến khoảng 3,74 Km.

Dự án thành phần 1: Do Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm và Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Tân Phong lập báo cáo và nghiên cứu khả thi.


Dự án thành phần 2: Do Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thành Công và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Trí Thành lập báo cáo và nghiên cứu khả thi.

Dự án Hoàn thiện đường ven biền 129 có tổng mức đầu tư là: 2.056.760.000.000 đồng (Hai ngàn, không trăm năm mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

Nguồn vốn đầu tư:


 • Ngân sách Trung ương: 1.558.000.000.000 đồng (Một ngàn, năm trăm năm mươi tám tỷ đồng);
 • Ngân sách tỉnh: 498.760.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng).

Hình thức quản lý dự án: thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 3 Cầu Trà Long Km3+018,00 3 x 24 m 78,2 Không thông thuyền 17/6/2020 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: tách phần bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn từng huyện và thành phố thành các tiểu dự án riêng để triển khai thực hiện.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

Giao UBND thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên làm chủ đầu tư các Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua các địa phương.

Xem chi tiết quyết định tại đây!BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây