Thứ Năm, Tháng Ba 30, 2023
Trang chủ Tags Pháp lý bất động sản

Tag: Pháp lý bất động sản

Đất nông nghiệp khác là gì? Chuyển đổi sang đất ở như thế nào?

Đất nông nghiệp khác là một loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai, Thủ tục chuyển đổi...

Đất rừng sản xuất là gì? Có được Xây nhà, chuyển nhượng & Thế...

Đất rừng sản xuất là đất được sử dụng để chủ yếu vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng...

Đất rừng phòng hộ là gì? thủ tục chuyển đổi sang rừng sản xuất?

Đất rừng phòng hộ là gì? Những quy định về đất rừng phòng hộ? Thủ tục chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng...

Đất trồng cây hàng năm là gì? khác với đất trồng cây lâu năm...

Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm đều là các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Theo phụ lục...

Đất trồng lúa là gì? thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa 03/2023

Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm không phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất...

Kế hoạch sử dụng đất là gì? Khái niệm – Quy định chi tiết...

Kế hoạch sử dụng đất và những quy định, nguyên tắc về căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất đối với cấp Quốc...

Hướng dẫn chia thừa kế khi đất đai khi chưa có sổ đỏ

Chia thừa kế đất đai là quyền lợi của các thành viên trong gia đình. Tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất...

Trình tự và điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất ở nhanh nhất

Trình tự và điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất nông nghiệp. Vậy trường hợp nào có thể...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI