Trang chủ Dự án Quảng Nam chấp thuận đầu tư Dự án Khu căn hộ du...

Quảng Nam chấp thuận đầu tư Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hội An

26
0

Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hội An có diện tích đất sử dụng: 5.616,4 m2 với khối căn hộ du lịch, khách sạn, nhà hàng, các khu chức năng vui chơi giải trí, mua sắm; cây xanh; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với nội dung như sau:


Thông tin dự án Wyndham Grand Hội An:

 • Tên dự án: KHU CĂN HỘ DU LỊCH, THƯƠNG MẠI WYNDHAM GRAND HOI AN.
 • Quy mô dự án: Diện tích đất sử dụng: 5.616,4 m2.
 • Các hạng mục công trình: khối căn hộ du lịch, khách sạn, nhà hàng, các khu chức năng vui chơi giải trí, mua sắm; cây xanh; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng khu căn hộ du lịch (không có mục đích nhà ở) để kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà hàng, các khu chức năng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm của khách du lịch.
 • Vốn đầu tư của dự án: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng). Trong đó:
  – Vốn góp của nhà đầu tư: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
  – Vốn huy động: 480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng).
 • Thời hạn hoạt động của dự án: đến tháng 11/2056 (theo thời hạn sử dụng đất quy định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 773832 do UBND thị xã Điện Bàn cấp ngày 01/7/2008, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam xác nhận nội dung thay đổi ngày 06/12/2021).
 • Địa điểm thực hiện dự án: tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/2022: thực hiện các thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng;
  – Từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2026: tổ chức lựa chọn nhà thầu; triển khai xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị;
  – Từ tháng 7/2026 đến tháng 9/2026: vận hành thử và đưa dự án vào hoạt động.

Thông tin nhà đầu tư:


 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SỐNG XANH – HỘI AN;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000802628;
 • Cấp lần đầu ngày 21/3/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 28/12/2018;
 • Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;
 • Địa chỉ trụ sở chính: đường Trương Minh Hùng, khối Tân Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;
 • Điện thoại: 0905.163.151.

Tổ chức thực hiện:

Trách nhiệm của Công ty TNHH Sống Xanh – Hội An:

 • Thực hiện đúng Quyết định này, các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án Wyndham Grand Hội An.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư dự án; phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư năm 2020.
 • Căn hộ du lịch chỉ được kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật, không sử dụng với mục đích nhà ở.
 • Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế theo quy định.
 • Trường hợp Công ty TNHH Sống Xanh – Hội An không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban, ngành, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và UBND thị xã Điện Bàn:


Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Sống Xanh – Hội An thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và đầu tư dự án theo đúng Quyết định này.

Xem quyết định tại đây!
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây