Trang chủ Bất động sản Thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Vĩnh Tường tỉnh...

Thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

229
0

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Vĩnh Tường năm 2021 của huyện với các nội dung sau:

Hồ sơ công bố công khai

  • Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Tường.
  • Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Tường.
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Tường

Hình thức công khai

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Tường được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện (Địa điểm: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); và công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND xã, thị trấn theo quy định.


Thời gian công khai

Bắt đầu từ ngày ban hành thông báo này và được thực hiện trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

  • Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

  • Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.


– Tham mưu thực hiện công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đúng quy định của pháp luật đất đai.

– Quản lý hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định; đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, thị trấn thực hiện việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại địa phương.

  • UBND các xã, thị trấn.

– Thực hiện niêm yết toàn bộ nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Tường tại trụ sở UBND xã, thị trấn.


– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân thuộc địa bàn mình quản lý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; tiến hành xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  • Trung tâm VH-TT-TT huyện.

– Công bố công khai toàn bộ nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Tường lên trang thông tin điện tử của huyện.


– Xây dựng chương trình thông tin nội dung Thông báo này trên phương tiện truyền thanh của huyện để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết.

  • Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện đạt hiệu quả cao.

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Vĩnh Tường năm 2021 của huyện để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, các nhân liên quan biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Rate this post
Bài trướcTòa lâu đài trên đỉnh núi trị giá 400 tỷ của Công ty Lạc Hồng đẹp cỡ nào?
Bài tiếp theoThông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Nghi Xuân 2021-2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây