Trang chủ Bất động sản Thông tin pháp lý Dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông đường...

Thông tin pháp lý Dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông đường Tô Ngọc Vân, P. Tam Bình, TP. Thủ Đức

80
0

Dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông có quy mô diện tích đấ: 5.951,4 m, gồm 569 căn hộ, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng làm chủ đầu tư.

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Khu chung cư-thương mại dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phố Đông)
  • Địa điểm: đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ).
  • Tên chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng.
  • Quy mô diện tích đất: 5.951,4 m.
  • Quy mô nhà ở: 569 căn hộ.
Phúc Yên Prosper Phổ Đông
Vị trí Dự án Phúc Yên Prosper Phổ Đông

Thông tin pháp lý dự án

Dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông được chấp thuận chủ trương đầu ta, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Đức.


Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018;

Công văn số 335/CPNQLXD ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Cục Công tác phía Nam-Bộ Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình.

Thông tin pháp lý dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông
Thông tin pháp lý dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông

Các giấy tờ pháp lý làm cơ sở để bán nhà ở hình thành trong tương lai


– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 386301 (Số vào sổ cấp GCN: CT 78502: Thửa đất số 301, Tờ bản đồ số 85 Bộ địa chính phường Tam Bình, quận Thủ Đức, tài liệu năm 2003) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 20 tháng 6 năm 2019 cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng, mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị (xây dựng chung cư cao tầng và thương mại dịch vụ).

– Quyết định số 2035/QĐ-UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân. dân thành phố về giao đất tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức cho Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Minh Hưng để đầu tư xây dựng Khu nhà ở chung cư,

– Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phổ Đông) tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng làm chủ đầu tư.


– Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu chung cư-thương mại dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phổ Đông) tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng làm chủ đầu tu.

– Công văn số 1857/SQHKT-QHKTT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc về chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình Nhóm nhà ở Chung cư cao tầng và thương mại dịch vụ tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

– Công văn số 1912/SQHKT-QHKTT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc về bổ sung nội dung Công văn số 1857/SQHKT-QHKTT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc.


– Công văn số 263/CPN-QLXD ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Cục Công tác phía Nam-Bộ Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khu chung cư thương mại dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phổ Đông).

– Công văn số 335/CPN-QLXD ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Cục Công tác phía Nam-Bộ Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình Khu chung cư thương mại dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phố Đông).

– Công văn số 527/CPN-QLXD ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Cục Công tác phía Nam-Bộ Xây dựng về điều chỉnh nội dung tại Văn bản thông báo thẩm định thiết kế cơ sở số 263/CPN-QLXD ngày 19 tháng 6 năm 2020 và Văn bản thông báo kết quả thẩm định số 335/CPN-QLXD ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Cục Công tác phía Nam.

– Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phổ Đông) tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng làm chủ đầu tư.

– Quyết định số 161/2002/QĐ-MH ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

– Giấy phép xây dựng số 138/GPXD ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Sở Xây dựng về xây dựng công trình Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

– Biên bản số 04/HTHM ngày 21 tháng 3 năm 2022 về nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đối với kết cấu móng& sàn hầm B2-phần ngầm công trình Khối Chung cư.

– Công văn số 152/CPN-QLXD ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Cục Công tác phía Nam-Bộ Xây dựng về thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phố Đông).

– Văn bản số 518/CN4 TP.HCM-P.KHDNL ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh 4 thành phố Hồ Chí Minh cam kết phát hành bảo lãnh hoàn tiền mua nhà ở hình thành trong tương lại cho người mua nhà thuộc dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng Theo đó giá trị bảo lãnh là 200 tỷ đồng và mục đích bảo lãnh là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện phát hành bảo lãnh và thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với khách hàng mua nhà thuộc dự án do Công ty làm chủ đầu tư khi Công ty không bàn giao nhà ở cho người mua nhà theo đúng hồ sơ đúng thời gian dự kiến (thời gian bàn giao nhà ở là thời gian được quy định tại Hợp đồng mua bán căn hộ).

– Văn bản số 519/CN4 TP.HCM-P.KHDNL ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh 4 thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng được phép chuyển nhượng (mua bán các căn hộ, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng để huy động vốn phục vụ phát triển dự án mà không cần giải chấp tài sản đảm bảo.

Về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai

Căn cứ quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, các cơ sở pháp lý nêu trên và đề nghị của chủ đầu tư (Văn bản số 112/2002/CV-MH ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng), 398 căn hộ (xem danh sách đính kèm) thuộc Khối chung cư cao tầng (tổng cộng 569 căn hộ) tại dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phố Đông) tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp chủ đầu tư đã giải chấp hoặc trong trường hợp có biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thể chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Trách nhiệm của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng

– Do Công ty đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng, (Phúc Yên Prosper Phố Đông) tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức tại Ngân hàng thương mại nên trước khi bán nhà ở trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thể chấp để rút bớt tài sản thể chấp, trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua nhà và bên nhận thể chấp có thỏa thuận khác theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2015/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp về nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

– Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi Bên mua nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

– Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng và Ngân hàng thương mại có đủ năng lực đã ký thỏa thuận bảo lãnh với chủ đầu tư phải phát hành từng chứng thư bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng đối với Hợp đồng bán/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án cho từng bên mua/ thuê mua đảm bảo quy định theo pháp luật.

Ngày 8/8/2022, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 112/2022/CV-MH (Biên nhận hồ sơ số 2200045/TNHS-HDV-TM ngày 08 tháng 8 năm 2022) đính kèm hồ sơ liên quan của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng về thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 398 căn hộ thuộc Khối chung cư cao tầng tại dự án Khu chung cư-thương mại dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phố Đông) tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ) (chủ đầu tư đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại Ngân hàng thương mại). 

Ngày 15/8/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 10741/SXD-PTN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 398 căn hộ thuộc Khối chung cư cao tầng tại dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ Minh Hưng (Phúc Yên Prosper Phố Đông) tại đường Tô Ngọc Vân, P. Tam Bình, TP. Thủ Đức (Q. Thủ Đức cũ)BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây