Trang chủ Bản đồ Thông tin, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện...

Thông tin, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

403
0

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Liêu đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Bình Liêu là một huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh; có vị trí địa lý:

 • Phía Bắc giáp với huyện Ninh Minh, thành phố Sùng Tả và khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng (Quảng Tây – Trung Quốc)
 • Phía Tây giáp với huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
 • Phía Đông giáp huyện Hải Hà
 • Phía Nam giáp huyện Tiên Yên và huyện Đầm Hà

Bình Liêu là huyện miền núi ở cực bắc của tỉnh, (có toạ độ từ 21°27’ đến 21°39’ vĩ độ Bắc và từ 107°17’ đến 107°36’ kinh độ Đông), cách thành phố Hạ Long 108 km, cách thị trấn Tiên Yên 28 km; phía Bắc có 43,168 km đường biên giới với Trung Quốc, có Cửa khẩu Hoành Mô, xã Hoành Mô thông thương với Trung Quốc.

Huyện Bình Liêu có 07 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bình Liêu (huyện lỵ) và 06 xã: Đồng Tâm, Đồng Văn, Hoành Mô, Húc Động, Lục Hồn, Vô Ngại.


Mạng lưới đường bộ trên địa bàn huyện gồm: Đường Quốc lộ 18C chạy dọc chiều dài của huyện khoảng 35 km (bắt đầu từ địa phận Bình Liêu đến trung tâm xã Đồng Văn), đường liên xã dài hơn 100 km, đường nội thị khoảng 7,5 km, đường thôn, xóm hơn 200 km. Trong đó, đường Quốc lộ 18C là huyết mạch nối huyện Bình Liêu với các huyện thị, khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, các trung tâm kinh tế – xã hội của tỉnh và ngược lại.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Bình Liêu

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Liêu.


Theo Điều 1 của Quyết định số 841/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Bình Liêu được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

 • Đất nông nghiệp 40.826,83 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 4.548,52 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 1.700,37 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 12.248,14 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 384,00 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 30,60 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Bình Liêu.


Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Bình Liêu đến 2030.

Thị trấn Bình Liêu là một trong 31 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, do đó quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Bình Liêu cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Liêu được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Ngày 2/11/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bình Liêu.

Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh giảm diện tích Trụ sở công an xã Húc Động tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu (tại số TT 22, đất an ninh – Phụ biểu số 01/Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu), từ 0.20 hạ xuống còn 0.18 ha (giảm 0.02 ha).
 • Điều chỉnh giảm diện tích Trụ sở công an xã Đồng Văn tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (tại số tt 25, đất an ninh – Phụ biểu số 01/Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu), từ 0.24 ha xuống còn 0.22 ha (giảm 0.02 ha).
 • Điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch Mở rộng trường THPT và các điểm trường, thị trấn Bình Liêu tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (tại số TT 80, đất Giáo dục – Phụ biểu số 01/Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu), từ 15.33 hạ xuống còn 12.95 ha (giảm 2.38 ha).
 • Điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch Giao thông trong quy hoạch trung tâm dân cư xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu (tại số TT 126, đất Giao thông – Phụ biểu số 01/Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu), từ 8.24 hạ xuống còn 7.46 ha (giảm 0.78 ha).

Điều chỉnh tăng quy mô, diện tích dự án:

 • Điều chỉnh tăng diện tích Trụ sở công an xã Đồng Tâm tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (tại mục 23, đất an ninh – Phụ biểu số 01/Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu), từ 0,27 ha lên 0,29 ha (tăng 0,02 ha).
 • Điều chỉnh tăng diện tích Trụ sở công an xã Vô Ngại tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu (tại mục 19, đất an ninh – Phụ biểu số 01/Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu), từ 0,20 ha lên 0,22 ha (tăng 0,02 ha).
 • Điều chỉnh tăng diện tích Trường THPT Bình Liêu tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (tại mục 80, đất Giáo dục – Phụ biểu số 01/Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Liêu), từ 0,99 ha lên 3,37 ha (tăng 2,38 ha).

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Bình Liêu.

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Liêu, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 42.653,33 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 2.389,21 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 2.033,18 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp là 447,26 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 52,05 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2022 là 447,26 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 38,0 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 3,95 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 40,17 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Bình Liêu được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Bình Liêu
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Bình Liêu

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu đến 2040

Ngày 08/2/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu đến 2040, tầm nhìn đến 2050.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch: Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Bình Liêu gồm 06 xã và 01 thị trấn mới (thị trấn Bình Liêu và xã Tình Húc). Quy mô diện tích: Khoảng 47.075,72ha (470,7km2)

Ranh giới như sau:

 • Phía Đông giáp huyện Hải Hà;
 • Phía Tây giáp huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn;
 • Phía Nam giáp huyện Tiên Yên và huyện Đầm Hà;
 • Phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu nhằm xác định các tiêu chí hướng tới gồm:

 • Hình thành huyện nông thôn mới điển hình năm 2023;
 • Phấn đấu và xây dựng thị trấn Bình Liêu đến năm 2030 thành đô thị loại IV trên cơ sở đảm bảo các tiền đề cho phát triển đô thị trung tâm Bình Liêu trong tương lai.

Cũng theo quyết định, định hướng phân vùng phát triển không gian huyện Bình Liêu được phân thành 02 vùng. Cụ thể như sau:

Vùng 1: (Vùng trung tâm) gồm: Thị trấn Bình Liêu hiện trạng và khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn và một phần trung tâm xã Vô Ngại. Tại khu vực này được thực hiện xây dựng các phân khu chức năng cụ thể như sau:

 • Thị trấn Bình Liêu là đô thị loại IV; là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; là điểm hội tụ văn hóa của các dân tộc (Tày, Dao, Sán Chỉ) tỉnh Quảng Ninh.
 • Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn: Nâng cấp là thị trấn – đô thị loại V; là đô thị tổng hợp về kinh tế, văn hóa, dịch vụ, du lịch của vùng biên giới phía Bắc tỉnh Quảng Ninh; là trung tâm về thương mại biên giới, công nghiệp phụ trợ, tập kết trung chuyển hàng hoá qua biên giới và là cơ sở hậu cần cho khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Vùng 2: (Vùng miền núi) gồm: Các xã Lục Hồn, Húc Động, Đồng Tâm và xã Vô Ngại (phía Bắc và Tây Bắc). Tại khu vực này được thực hiện xây dựng các phân khu chức năng cụ thể như sau:

 • Phát triển các loại hình du lịch gồm: du lịch văn hóa – lịch sử (các lễ hội của người Tày, người Dao, đài tưởng niệm Cao Ba Lanh, đình Vua Ngại), du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng du lịch biên giới, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm (Lục Hồn, Đồng Văn,…).
 • Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch hiện có và kết nối các điểm du lịch trong huyện với các tuyến du lịch Quảng Ninh và các tuyến du lịch quốc tế.
 • Khai thác hành lang phát triển của tuyến Quốc lộ 18C, đặc biệt điểm từ Hoành Mô lên Đồng Văn và từ thị trấn Bình Liêu lên xã Hoành Mô kết hợp du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng tại Cao Ly, xã Đồng Văn để khai thác tiềm năng, thế mạnh của Bình Liêu; tính toán, đề xuất hướng kết nối với khu vực miền Đông của tỉnh…

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây