Trang chủ Đời sống Thị xã Chơn Thành chính thức được thành lập

Thị xã Chơn Thành chính thức được thành lập

44
0

Thị xã Chơn Thành được thành lập theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tới tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Ngày 21/12/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước công bố Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành trên cơ sở chuyển nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Chơn Thành hiện nay.


Thành lập Thị xã Chơn Thành được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua với tỷ lệ 100% tán thành
Thành lập Thị xã Chơn Thành được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua với tỷ lệ 100% tán thành

Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành có 390,34 kmdiện tích tự nhiên; dân số 107.350 người. Địa giới hành chính: phía Bắc giáp huyện Hớn Quản, phía Nam giáp tỉnh Bình Dương; phía Đông giáp thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương; phía Tây giáp với huyện Hớn Quản và tỉnh Bình Dương.

Và Nghị quyết cũng tán thành chủ trương thành lập 05 phường thuộc thi xã Chơn Thành: phường Hưng Long, phường Minh Thành, phường Minh Hưng, phường Thành Tâm, phường Minh Long.

Với Nghị quyết trên, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.


Chiều ngày 08/8/2022, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Đề án thành lập thị xã Chơn Thành, các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tại phiên họp, trình bày Đề án thành lập thị xã Chơn Thành, các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, phương án thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số người của huyện Chơn Thành. Thành lập 05 phường Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long Minh Thành thuộc thị xã Bình Phước trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Chơn Thành và các xã Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc huyện Chơn Thành.

Cụ thể, sau khi thành lập thị xã Chơn Thành và 05 phường thuộc thị xã Chơn Thành, không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có tăng 01 thị xã, giảm 01 huyện, giảm 01 thị trấn và 04 xã, tăng 05 phường; có 11 đơn vị hành chính cấp huyện; 111 đơn vị hành chính cấp xã. Thị xã Chơn Thành sau khi thành lập có 390,34 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người; có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 05 phường và 04 xã.


Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, về điều kiện thành lập TX. Chơn Thành và 05 phường thuộc thị xã Chơn Thành đã bảo đảm đủ 05 điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Về tiêu chuẩn căn cứ các tiêu chuẩn của thị xã thuộc tỉnh và phường thuộc thị xã quy định tại Điều 6, Điều 8 và điểm c khoản 2 Điều 31 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, huyện Chơn Thành đạt đủ 05 tiêu chuẩn để thành lập thị xã thuộc tỉnh, thị trấn Chơn Thành và 04 xã đạt đủ 04 tiêu chuẩn để thành lập phường thuộc thị xã thuộc tỉnh.

Tin tức sáng 11/8/2022, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập TX. Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Theo đó, Nghị quyết thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tới tỷ lệ tán thành đạt 100%.


Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật cũng cơ bản nhất trí với sự cần thiết thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc TX Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Hồ sơ Đề án đã bảo đảm đầy đủ các tài liệu theo đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Đề án đã được 98,67% cử tri đồng thuận; 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện có mặt biểu quyết tán thành.


ĐÁT NỀN SỔ HỒNG TẠI BÌNH DƯƠNG
LỰA CHỌN SẢN PHẨM (5X20;5X30;10X20,10X30)


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây