Trang chủ Quy hoạch Thị trấn Đầm Hà được quy hoạch mở rộng như thế nào?

Thị trấn Đầm Hà được quy hoạch mở rộng như thế nào?

653
0

Thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch mở rộng trong giai đoạn 2021-2030 với quy mô diện tích 1.468 ha.

Một góc Thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh
Một góc Thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

Vị trí quy hoạch Thị trấn Đầm Hà

Theo đó, thị trấn Đầm Hà được quy hoạch theo tỷ lệ 1/10.000, có địa giới hành chính gồm:


Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Đầm Hà và định hướng nghiên cứu mở rộng ra các xã: Quảng Tân, Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình và Dục Yên.

Vị trí được xác định như sau:

 • Phía Bắc: giáp xã Quảng Tân
 • Phía Đông giáp xã Tân Bình
 • Phía Tây: giáp xã Dục Yên và Đại Bình
 • Phía Nam: giáp xã Đầm Hà, Tân Lập và Đại Bình.

Diện tích lập quy hoạch thị trấn Đầm Hà mở rộng khoảng 1468ha. Trong đó:


 • Thị trấn Đầm Hà khoảng 220 ha
 • Xã Tân Bình khoảng 405 ha
 • Xã Tân Lập khoảng 215 ha
 • Xã Đại Bình khoảng 136 ha
 • Xã Dực Yên khoảng 87 ha
 • Xã Quảng Tân khoảng 41 ha.

Thời hạn lập quy hoạch và quy mô dân số

 • Ngắn hạn đến năm 2025
 • Dài hạn đến 2030
 • Đến 2030 dân số khoảng 25.000 – 30.000 người

Định hướng quy hoạch

Thị trấn Đầm Hà được định hướng phát triển đô thị, thị trấn Đầm Hà giai đoạn đến năm 2025.

Đến 2030 là trung tâm hành chính, kinh tế, giáo dục, VHXH và là điểm hội tụ của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Đầm Hà.


Quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà đảm bảo các tiêu chí cho đô thị loại IV vào năm 2030.

Đưa Thị trấn Đầm Hà trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá và dịch vụ của huyện Đầm Hà.

Là đô thị khu vực miền Đông tỉnh Quảng Ninh gắn với thế mạnh về kinh tế biển, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái


Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội

Thị trấn Đầm Hà khi được quy hoạch mở rộng sẽ có 3 vùng phát triển chính như:

Vùng 1: Trung tâm CTVHTM: Bao gồm phần diện tích phía Tây sông Đầm Hà, thị trấn Đầm Hà hiện trạng và một phần diện tích của xã Đầm Hà.

Vùng 2: Vùng đô thị phía Tây – TMDV phía Tây: Bao gồm diện tích sáp nhập của các xã Dục Yên, Đại Bình, Tân Lập.

Vùng 3: Vùng đô thị phía Đông Bắc – TMDV – Nông nghiệp: Phần diện tích phía Đông sông Đầm Hà, thị trấn Đầm Hà hiện trạng.

Đến năm 2030, đô thị thị trấn Đầm Hà có quy mô mở rộng thêm 1.121,84 ha. Diện tích đạt 1.468,3 ha.

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho phát triển đô thị của thị trấn Đầm Hà mở rộng với tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Thời gian lập đồ án quy hoạch thị trấn Đầm Hà là 09 tháng kể từ ngày đồ án được phê duyệt.


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây