Trang chủ Giao thông Thanh Hóa xây dựng Tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc...

Thanh Hóa xây dựng Tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1)

428
0

Tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1) với chiều dài 2,517km theo tiêu chuẩn đường phố đô thị, vận tốc thiết kế Vtk=60km/h.

Tiến độ thực hiện

Ngày 14/11/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3890/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân.


Theo quyết định, Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân.

Trước đó, ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1).


Thông tin nhanh dự án:

 • Tên dự án: Tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1).
 • Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân.
 • Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã: Thọ Xương, Thọ Lâm và thị Trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.
 • Diện tích đất sử dụng: Khoảng 13,9ha.
 • Tổng mức đầu tư : 175.971.904.000 đồng
 • Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh 50 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Thọ Xuân và các nguồn huy động hợp pháp khác thực hiện phần còn lại của dự án.
 • Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.
 • Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Nhóm B, Công trình giao thông, cấp II.
 • Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Phú Giang.
 • Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1) với chiều dài 2,517km theo tiêu chuẩn đường phố đô thị TCXDVN 104:2007; vận tốc thiết kế Vtk=60km/h; cầu trên tuyến bằng bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017, tải trọng thiết kế HL93, tần suất P=1%.

Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của huyện Thọ Xuân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tăng tính liên kết vùng, tạo sự lan tỏa trong việc phát triển đô thị của khu vực Lam Sơn – Sao Vàng.

Theo quyết định, Hướng tuyến tuân thủ theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 26/6/2019; trong đó:


 • Điểm đầu Km0+00: Giao với Quốc lộ 47 tại Km60+700 thuộc địa phận xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.
 • Điểm cuối Km2+517,67: Giao với Quốc lộ 47C tại Km49+100 thuộc địa phận Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.
 • Toàn tuyến có 01 đường cong nằm, bán kính R=491m;

Tuyến đường nối Quốc lộ 47 với Quốc lộ 47C, được xây dựng đồng bộ các công trình an toàn giao thông theo đúng các quy định về báo hiệu đường bộ QCVN 41 – 2019/BGTVT. Sơn mặt đường dùng sơn dẻo nhiệt, biển báo trên tuyến được thiết kế mới, dùng biển sơn phản quang.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 2925/SXD-HĐXD ngày 29/4/2022. UBND huyện Thọ Xuân tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy
định hiện hành của pháp luật.

Xem chi tiết quyết định tại đây!
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây