Trang chủ Đời sống Thanh Hóa xây dựng 10 nhiệm vụ để phát triển đến 2030,...

Thanh Hóa xây dựng 10 nhiệm vụ để phát triển đến 2030, tầm nhìn 2045

69
0

Thanh Hóa Ban hành Kế hoạch hành động và 10 nhiệm vụ cụ thể nhằm quán triệt và cụ thể hóa nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ.

Đưa Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 28/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, đột phá của tỉnh.


Trung tâm Thành Phố Thanh Hóa
Trung tâm Thành Phố Thanh Hóa

Kế hoạch đưa ra 10 nhiệm vụ cụ thể

 • Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin.
 • Hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.
 • Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù.
 • Xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.
 • Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh.
 • Phát triển mạnh các thành phần kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển và ven biển.
 • Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.
 • Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tạo nền tảng để trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về giáo dục và đào tạo; y tế chuyên sâu; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, thể thao và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
 • Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.
 • Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước; Gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Thanh Hóa trở thành trung tâm tăng trưởng mới

Thanh Hóa cần tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, trong đó công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để đến năm 2030.

Với 10 nhiệm vụ cụ thể đã được UBND tỉnh Thanh Hoá xây dựng phấn đấu đến năm 2045, là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Với  mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn như sau:

Giai đoạn 2021 – 2025

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 11% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 10% trở lên.


 • Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) của cả nước chiếm khoảng 4%.
 • GRDP bình quân đầu người đạt 5.200 USD.
 • GRDP: nông, lâm, thủy sản chiếm 5,9%
 • Công nghiệp – xây dựng chiếm 53,8%,
 • Dịch vụ chiếm 30,5%
 • Thuế sản phẩm chiếm 9,8%
 • Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP chiếm 36,6%.
 • Xuất khẩu đạt 8 tỷ USD.

Giai đoạn 2026 – 2030

Tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 9,2% trở lên, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 7% trở lên.

 • Đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) của cả nước chiếm khoảng 4,4%.
 • GRDP bình quân đầu người đạt 8.990 USD.
 • GRDP: nông, lâm, thủy sản chiếm 3,8%.
 • Công nghiệp – xây dựng chiếm 56,3%
 • Dịch vụ chiếm 30%.
 • Thuế sản phẩm chiếm 9,9%
 • Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP chiếm 41%.
 • Xuất khẩu đạt 15 tỷ USD…

Để thực hiện được mục tiên kế hoạch này UBND tỉnh yêu cầu:

– Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức thực hiện.

– Đảm bảo tiến độ và thời gian quy định, trong đó phải đề ra giải pháp thực hiện, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo từng nội dung công việc và xác định thời gian hoàn thành; đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án ngay sau khi được các cấp có thẩm quyền ban hành.


– Đối với những việc không cần xây dựng các chương trình, đề án thì các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai ngay, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả. Căn cứ các mốc thời gian đã quy định cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Phân công trách nhiệm cụ thể

UBND tỉnh phân công đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị dự thảo các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và trình tự, thủ tục theo quy định, trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng./.Rate this post
Bài trướcBản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp (Biên Hòa) mới nhất
Bài tiếp theoThanh Hóa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn đến 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây