Trang chủ Khu công nghiệp Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện...

Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống

61
0

Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống được quy hoạch với quy mô diện tích 330 ha, nhằm phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản.

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 1355/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, quy mô diện tích 330ha.


Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh thuộc địa giới hành chính các xã Trường Minh, Thăng Bình và Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống.

Ranh giới được xác định như sau:


  • Phía Bắc giáp Trung tâm hỗn hợp quy hoạch;
  • Phía Nam giáp đường tỉnh 525 và đất cây xanh quy hoạch;
  • Phía Đông giáp Quốc lộ 47B (đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn) và cụm công nghiệp Tượng Lĩnh;
  • Phía Tây giáp đất cây xanh quy hoạch.

Khu công nghiệp Tượng Lĩnh được quy hoạch với tính chất là khu công nghiệp đa ngành trong đó ưu tiên khai thác phát triển công
nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản.

Tổng kinh phí dự toán quy hoạch KCN Tượng Lĩnh Tổng (đã làm tròn): 2.488.380.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng).

Trong đó:


  • Chi phí lập nhiệm vụ: 108.900.000 đồng
  • Chi phí khảo sát đo vẽ lập bản đồ địa hình: 570.734.000 đồng
  • Chi phí lập quy hoạch: 1,688,549,220 đồng
  • Chi lựa chọn nhà thầu: 7.345.000 đồng
  • Chi phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án: 112.851.780 đồng

Nguồn vốn lập quy hoạch: từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp Việt – Nhật theo Công văn số 8138/UBND-CN ngày
11/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem chi tiết quyết định 1355/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa, tại đây!
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây