Trang chủ Dự án Thanh Hóa phê duyệt dự án Đường giao thông từ cầu Thắng...

Thanh Hóa phê duyệt dự án Đường giao thông từ cầu Thắng Phú đi Quốc lộ 1A, huyện Quảng Xương

30
0

Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương có quy mô 6,944km.

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương.


Một góc huyện Quảng Xương
Một góc huyện Quảng Xương

Thông tin nhanh dự án:

 • Tên dự án: Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương.
 • Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.
 • Quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng mới, kết hợp cải tạo, nâng cấp 6,944km đường giao thông đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.
 • Địa điểm xây dựng: Các xã Quảng Ngọc và Quảng Bình, huyện Quảng Xương.
 • Tổng mức đầu tư: 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng)
 • Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A huyện Quảng Xương nhằm kết nối huyện Nông Cống, huyện Quảng Xương và Quốc lộ 1A nhằm từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực; giảm tải lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến Đường tỉnh 504 đoạn qua huyện Quảng Xương, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân hai huyện Quảng Xương và Nông Cổng góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư: 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng); trong đó:


 • Chi phí bồi thường GPMB: 64.232.423.000 đồng
 • Chi phí xây dựng: 124.338.211.000 đồng
 • Chi phí quản lý dự án: 1.984.754.000 đồng
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 7.170.946.000 đồng
 • Chi phí khác: 3.565.594.000 đồng
 • Chi phí dự phòng: 18.708.072.000 đồng

Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 144 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Quảng Xương 76 tỷ đồng.

Tổ chức thực hiện.

 • Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Trong bước tiếp theo, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại báo cáo thẩm định số 3032/SGTVT-TĐKHKT ngày 14/6/2022.
 • UBND huyện Quảng Xương tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đề xuất tin liên quan:
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây