Trang chủ Kinh doanh Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng những đối tượng nào...

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng những đối tượng nào được hưởng?

76
0

Nghị định mới quy định mức lương cơ sở đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày 1/7/2023. Nghị định này sẽ áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng khác nhau. Các đối tượng quy định bao gồm cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo hợp đồng lao động, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và nhiều đối tượng khác.

Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. Ảnh (tư liệu): TTXVN
Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. Ảnh (tư liệu): TTXVN

Mức lương cơ sở cũng được sử dụng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định. Ngoài ra, các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở cũng cần được tính đến. Những người không thuộc các đối tượng quy định được áp dụng mức lương cơ sở trong việc tính lương và các khoản phụ cấp.


Các đối tượng quy định

Đối tượng 1: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Đối tượng 2: Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Đối tượng 3: Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).


Đối tượng 4: Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối tượng 5: Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP).

Đối tượng 6: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.


Đối tượng 7: Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Đối tượng 8: Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Đối tượng 9: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.


Áp dụng mức lương cơ sở như thế nào?

Mức lương cơ sở là một thành phần quan trọng trong các bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo Nghị định số 24, mức lương cơ sở được áp dụng từ ngày 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức lương cơ sở này không áp dụng cho một số đối tượng không thuộc các danh mục được quy định trong Nghị định.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định. Nên nhớ rằng mức lương cơ sở là sự căn cứ chính để tính toán các khoản lương và phụ cấp khác. Các đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở cần lưu ý rằng mức lương này sẽ có ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

Tiền lương và thu nhập tăng thêm được tính toán như thế nào?

Nghị định số 24 cũng quy định rõ về việc tiền lương và thu nhập tăng thêm. Cụ thể, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng sẽ tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023. Tuy nhiên, các đơn vị sẽ không được vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022.

Cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ về cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Như vậy, Nghị định số 24 của Chính phủ cung cấp thông tin về mức lương cơ sở đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày 1/7/2023. Nếu là một trong các đối tượng quy định, bạn cần phải nắm rõ những quy định này để tính toán lương và các khoản phụ cấp khác. Nghị định cũng quy định về tiền lương và thu nhập tăng thêm cũng như cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù để tạo sự minh bạch và công bằng cho các đối tượng được áp dụng.


Rate this post
Bài trướcGiao thông đô thị Hải Phòng sẽ được nâng cấp mở rộng trên nhiều quận
Bài tiếp theoMuội Hỉ – Nàng Mỹ Nhân Mê Hoặc Kiệt Vương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây