Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023
Trang chủ Tags Pháp lý quy hoạch

Tag: Pháp lý quy hoạch

Giao thông đô thị là gì? Hệ thống giao thông đô thị là gì?

Giao thông đô thị là gì? Sự hình thành và phát triển giao thông có vị trí, vai trò thế nào của hệ thống...

Đô thị loại V là gì? Tiêu chi quy định về đô thị loại...

Đô thị loại V là gì? Được quy định những tiêu chí thế nào để trở thành đô thị loại V. Hãy cùng theo...

Đô thị loại IV là gì? Tiêu chí quy định về đô thị loại...

Đô thị loại IV là gì? Được quy định những tiêu chí thế nào để trở thành đô thị loại IV. Hãy cùng theo...

Đô thị loại III là gì? tiêu chí quy định về đô thị loại...

Đô thị loại III là gì? Được quy định những tiêu chí thế nào để trở thành đô thị loại III. Hãy cùng theo...

Đô thị loại II là gì? Tiêu chí để nhận biết về đô thị...

Đô thị loại II là gì? Được quy định những tiêu chí thế nào để trở thành đô thị loại II. Hãy cùng theo...

Đô thị loại I là gì? Tiêu chuẩn và cách nhận biết về đô...

Đô thị loại I là gì? tại Việt Nam, không có nhiều đô thị loại I. Trong tương lai, đô thị loại I ở...

Quy hoạch giao thông vận tải là gì? Nguyên tắc lập quy hoạch giao...

Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ là quy hoạch lĩnh vực chuyên ngành, gồm quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch phương tiện giao thông và vận tải...

Quy hoạch chung là gì? Đặc điểm của quy hoạch chung thế nào?

Quy hoạch chung là gì? Đặc điểm của quy hoạch chung được dùng để có thể tác động đến phân bố dân cư cũng...

Quy hoạch đô thị là gì? Quy định các loại quy hoạch đô thị?

Quy hoạch đô thị là gì? Hiện nay, quy hoạch đô thị gồm các loại nào? các yêu cầu và hành vi bị cấm...

Quy hoạch chi tiết 1/500 là gì? Trình tự lập quy hoạch

Quy hoạch chi tiết 1/500 là từ ngữ chuyên môn quan trọng thường được sử dụng rộng rãi trong quy hoạch đô thị, xây...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI