Trang chủ Tin tức Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ...

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 như thế nào?

137
0

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ về Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ về Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ về Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu rõ, báo cáo thẩm định quy hoạch tỉnh của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Quy hoạch. Thực hiện nội dung và quy trình thẩm định quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 như sau:


Nội dung thẩm định quy hoạch cấp tỉnh:

 • Thẩm định về sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt.
 • Thẩm định việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch và việc tích hợp các nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 32 Luật Quy hoạch.
 • Thẩm định nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
 • Cho Ý kiến thẩm định chung đối với quy hoạch tỉnh.

Ý kiến thẩm định quy hoạch tỉnh bao gồm:

 • Sự đầy đủ về các nội dung cần thực hiện trong báo cáo quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.
 • Sự phù hợp của những nội dung đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
 • Sự phù hợp của những đánh giá về thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch và xác định vị trị của tỉnh trong vùng.

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch cấp tỉnh bao gồm:

 • Đảm bảo tính hợp lý, khả thi của phương án bố trí các nguồn lực.
 • Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp thực hiện quy hoạch.
 • Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh so cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…

Trách nhiện thi hành

 • Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.
 • Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện đúng quy trình và nội dung thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy trình thẩm định quy hoạch cấp tỉnh

 • Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh.
 • Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định
 • Xin ý kiến trong quá trình thẩm định
 • Triển khai công tác thẩm định
 • Tổ chức phiên họp của hội đồng thẩm định
 • Báo cáo thẩm định
 • Rà soát và lưu trữ hồ sơ quy hoạch tỉnh sau khi kết thúc thẩm định.


Rate this post
Bài trướcBản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Biên [Tây Ninh] đến 2030
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch giao thông huyện Vũ Quang [Hà Tĩnh]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây