Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến 2030

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến 2030

286
0

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến 2030 với quy mô diện tích tự nhiên huyện Thanh Miện 123,4549 km2. Định hướng phát triển huyện Thanh Miện trở thành đô thị công nghiệp dịch vụ; trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ phục vụ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

huyện Thanh Miện
huyện Thanh Miện

Ngày 22/12/2021 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3815/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Vị trí, quy mô điều chỉnh quy hoạch

Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch có các phía tiếp giáp:

Quy mô: nghiên cứu quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Thanh Miện 123,4549km2. Dự báo quy mô dân số: Dân số hiện trạng năm 2020: 139.304 người; Dự báo dân số và tỷ lệ đô thị hóa: Dự kiến đến năm 2030: 171.600 người; Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 37,59%.

– Dự kiến đến năm 2050: 203.500 người; Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 71,31%.


Tính chất, chức năng, vai trò của vùng:

Định hướng phát triển huyện Thanh Miện trở thành đô thị công nghiệp dịch vụ; trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ phục vụ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Là một trong những điểm đến du lịch của quốc gia và của tỉnh Hải Dương: Du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, nổi bật với Khu du lịch sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam.

Định hướng phát triển đô thị

Điều chỉnh định hướng phát triển đô thị cho phù hợp với Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01-NQ/ĐH của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương:


– Giai đoạn đến năm 2030: Nâng cấp thị trấn Thanh Miện lên đô thị loại IV trước năm 2030 và nâng cấp 04 xã: Đoàn Tùng, Tứ Cường, Cao Thắng và Lam Sơn (theo quy 3 hoạch được duyệt) có điều kiện phát kinh tế xã hội, hạ tầng phát triển lên đô thị loại V. Phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện đã đề ra.

Giai đoạn 2031-2050: Tiếp tục thực hiện nâng cấp thêm 07 xã: Thanh Tùng, Thanh Giang, Phạm Kha, Hồng Quang, Ngũ Hùng, Hồng Phong và Lê Hồng (điều chỉnh bổ sung 01 xã so với quy hoạch được duyệt) lên đô thị loại V.

Định hướng tổ chức không gian

Tổ chức tổng thể không gian vùng huyện theo mô hình 01 đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh cùng với hệ thống các trục vành đai phát triển. Trong đó lấy thị trấn Thanh Miện làm hạt nhân phát triển không gian về phía Đông huyện; các đô thị vệ tinh phát triển lan tỏa thông qua các trục đường chính (Quốc lộ 38B, Tỉnh lộ 392; 399, 392B, 396, Trục đường Bắc – Nam và trục đường Đông – Tây huyện).


Điều chỉnh phân vùng kiểm soát phát triển theo 4 không gian phát triển lớn với các chức năng chính: Vùng trung tâm Huyện, vùng phát triển đô thị mới, thương mại dịch vụ, vùng phát triển nông nghiệp và vùng phát triển công nghiệp.

Điều chỉnh không gian vùng theo hướng tăng khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị phục vụ công nghiệp, giảm không gian phát triển nông nghiệp tại phía Bắc huyện. Ngoài ra cần bảo tồn và hạn chế xây dựng tại các điểm điểm di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh và các vùng du lịch sinh thái.

Định hướng phát triển công nghiệp

Giữ nguyên các khu cụm công nghiệp theo quy hoạch vùng huyện đã phê duyệt; Điều chỉnh quy hoạch phát triển vùng công nghiệp mới phía Bắc khoảng 2.228ha với các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái và công nghiệp đô thị dịch vụ.

Mở rộng cụm công nghiệp Ngũ Hùng – Thanh Giang, phát triển công nghiệp mới tại xã Tứ Cường, Chi Lăng Bắc. Đến năm 2030, dự báo diện tích đất công nghiệp và cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 2.637ha (tăng 2.499ha so với hiện trạng, tăng 2.145ha so với quy hoạch vùng huyện đã duyệt) và phát triển ổn định đến năm 2050.

Định hướng phát triển nông nghiệp

Điều chỉnh giảm quy mô đất nông nghiệp so với quy hoạch đã duyệt để phát triển mở rộng đất công nghiệp, dịch vụ, đô thị…. Quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp theo giai đoạn như sau: Đến năm 2030, dự báo diện tích đất nông nghiệp còn 3.806ha (giảm 4.592ha so với hiện trạng và giảm 3.504ha so với quy hoạch vùng huyện đã duyệt); đến năm 2050 còn 3.465ha (giảm 341ha so với năm 2030). Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với thị trường và phát triển ngành nghề (chế biến nông sản, hoạt động dịch vụ, đào tạo nghề…).

Tập trung cải thiện năng suất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản kết hợp giữa kỹ thuật canh tác tiên tiến và đầu tư vào nông nghiệp chất lượng cao. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các vùng nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi, phát triển cây trồng có giá trị cao; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại), thu hẹp chăn nuôi nhỏ lẻ.

Điều chỉnh quy hoạch phân các vùng phát triển nông nghiệp gồm: vùng trồng lúa áp dụng công nghệ cao giữ ổn định lâu dài; vùng trồng cây lâu năm (cây ăn quả) có giá trị kinh tế; vùng trồng cây hàng năm (rau màu); vùng nuôi trồng thủy sản và vùng chăn nuôi tập trung.

Điều chỉnh định hướng giao thông

Quy hoạch mới bổ sung:

  • Tuyến Quốc lộ 38B chỉnh tuyến (đoạn qua huyện Thanh Miện): từ cầu Dao (giáp tỉnh Hưng Yên) chạy song song với TL 396, qua các xã Chi Lăng Bắc, Tứ Cường, Ngũ Hùng rồi kết nối với QL 38B tại trị trấn Thanh Miện. Quy mô đường cấp III.
  • Trục Đông Tây tỉnh (đoạn qua huyện Thanh Miện): từ Hưng Yên sang qua các xã Đoàn Kết, Lê Hồng, sau đó đi trùng với trục Bắc Nam của huyện (đoạn qua xã Lê Hồng, Tứ Cường, Chi Lăng Bắc, Ngũ Hùng) và tiếp tục đi trùng với TL 396 (đoạn qua xã Ngũ Hùng) kết nối sang huyện Ninh Giang. Quy mô đường cấp III.
  • Đường tránh TL393: từ cầu Từ Ô (quy hoạch mới nối sang tỉnh Hưng Yên) chạy song song với TL393 qua các xã Tân Trào, Hồng Quang rồi kết nối với đường trục Bắc – Nam của huyện tại xã Đoàn Tùng, quy mô đường cấp III.
  • Đường tránh ĐT 396 (kết nối với Ninh Giang): nằm phía Nam xã Ngũ Hùng, quy mô đường cấp III.
  • Trục Bắc – Nam của huyện: điều chỉnh đoạn tuyến phía Bắc và vị trí điểm kết nối với đường TL 392B ở phía Nam. Quy mô cấp III.
  • Điều chỉnh một số tuyến đường huyện: Tuyến đường 192, 192 kéo dài kéo dài điều chỉnh cấp đường từ cấp IV lên cấp III; không quy hoạch đường huyện Chi Lăng Bắc – Ngũ Hùng; điều chỉnh theo hướng mới đường huyện chạy dọc xã Ngũ Hùng và Hồng Phong.
  • Cải tạo mở rộng các tuyến Tỉnh lộ hiện có trên địa bàn với quy mô toàn tuyến đường cấp III đồng bằng lộ giới 45m (đoạn qua khu dân cư hiện có lộ giới 25-33m).
  • Bổ sung quy hoạch mới một số cầu qua sông Cửu An; cập nhật bổ sung các bến thủy nội địa.

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch: Nội dung chi tiết theo Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Công ty cổ phần kiến trúc quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn Hải Dương lập, Sở Xây dựng thẩm định kèm theo.


Rate this post
Bài trướcQuy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Giang diện tích 171,076 ha.
Bài tiếp theoHải Dương quy hoạch Khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn – thị xã Kinh Môn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây