Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quan...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 01/2023

191
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quan Hóa thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, cập nhật đến 01/2023 gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp của các cơ quan doanh nghiệp.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện có diện tích tự nhiên là 995 km² với dân số: 53.070 người. Huyện có vị trí địa lý:

Quan Hóa từng là huyện lớn nhất Thanh Hoá về diện tích và từng là một trong những huyện có diện tích lớn nhất ở Việt Nam (năm 1995) với tổng diện tích lên tới 2.741 km², dân số là 127.000 người, sau này Quan Hoá tách ra làm 3 huyện (Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát) nên có diện tích như hiện tại. Quốc lộ 15A chạy qua huyện.

Quy hoạch huyện Quan Hóa, bao gồm thị trấn Hồi Xuân (huyện lỵ) và 14 xã: Hiền ChungHiền KiệtNam ĐộngNam TiếnNam XuânPhú LệPhú NghiêmPhú SơnPhú ThanhPhú XuânThành SơnThiên PhủTrung SơnTrung Thành.


Bản đồ quy hoạch không gian huyện Quan Hóa
Bản đồ quy hoạch không gian huyện Quan Hóa

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Quan Hóa

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết đinh Số: 3462/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Hóa.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất của huyện Quan Hóa được quy hoạch đến 2030 với tổng diện tích tự nhiên: 99.069,90 ha. Trong đó:


 • Nhóm đất nông nghiệp: 91.770,78 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 4.664,17 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 2.634,95 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 782,18 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 151,14 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 1.852,64 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 30,76 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Hóa.


Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch của huyện Quan Hóa với tổng diện tích: 99.069,90 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 90.650,72 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 3.901,42 ha
 • Đất chưa sử dụng: 4.517,76 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất

 • Đất nông nghiệp: 44,37 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0,13 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 49,60 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0,60 ha

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Hóa; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 27/10/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3640/QĐ_UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quan Hóa.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quan Hóa được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 99.069,90 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 90.633,83 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 3.917,53 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 4.518,54 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Quan Hóa được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 31,26 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 4,54 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 54,21 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 11,51 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 3,82 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0,48 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quan Hóa được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Kế hoạch sử dụng đất huyện Quan Hóa năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quan Hóa
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quan Hóa

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây