Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến 2030, tầm...

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến 2030, tầm nhìn 2050

87
0

Tỉnh Nam Định được quy hoạch các nhóm sản phẩm du lịch thuộc 5 loại hình chủ đạo bao gồm: (1) Du lịch sinh thái; (2) Du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh; (3) Du lịch cộng đồng; (4) Du lịch thể thao; (5) Du lịch hội thảo, hội nghị.

Quan điểm phát triển

Quan điểm phát triển du lịch Nam Định phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam đến năm 2030 (đã được phê duyệt bởi quyết định số 147/2020/QĐ-TTg); và các định hướng của Tỉnh về Du lịch đang có hiệu lực thi hành;


Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại của Tỉnh Nam Định trên cơ sở tăng cường mối liên kết giữa các Tỉnh vùng ĐBSH và các vùng khác trong cả nước; tăng cường liên kết quốc tế trong phát triển du lịch để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương;

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định theo hướng đa dạng, đa lĩnh vực sản phẩm trên cơ sở khai thác có chọn lọc tài nguyên thiên nhiên, văn hóa lịch sử, xã hội và nhân văn; hình thành các trọng điểm, các tua, tuyến du lịch nổi bật tính đặc thù; kế thừa và phát huy hệ thống hạ tầng, sản phẩm du lịch hiện hữu, phát triển những giá trị mới, gia tăng vai trò vị thế của ngành du lịch trong tổng thể cấu trúc kinh tế xã hội Tỉnh;

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định theo hướng bền vững; trong đó chú trọng phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ, tôn tạo cảnh quan môi trường. Lấy du lịch văn hóa với giá trị cốt lõi là bản sắc văn hóa truyền thống làm nền tảng để hình thành các loại hình du lịch khác; phát triển du lịch thiên nhiên, biển, là sản phẩm đặc thù để tăng năng lực cạnh tranh. Khuyến khích mở rộng phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm và gắn với xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn mới.


Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ dịch vụ du lịch. Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Nam Định
Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Nam Định

Mục tiêu phát triển

Quy hoạch du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh với đóng góp 5 – 8% GRDP. Đến năm 2050, du lịch Nam Định trở thành ngành kinh tế trụ cột của Tỉnh với đóng góp 8 -10% GRDP; du lịch Nam Định trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của vùng ĐBSH và Bắc Bộ; có chất lượng và tính chuyên nghiệp cao, nổi bật tính thương hiệu, có sức cạnh tranh cao với các Tỉnh trong vùng và các Tỉnh Bắc Bộ khác. Phấn đấu đến năm 2030, thu hút 3,75 triệu lượt khách du lịch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 15-20% GRDP. Tăng khoảng 30% số lao động hoạt động trong ngành du lịch (trong đó ít nhất 50% lao động có trình độ đại học trở lên).

Phát triển du lịch Nam Định trên cơ sở kế thừa, phát huy và hoàn chỉnh 05 loại hình du lịch đã hình thành từ giai đoạn 2011-2020 như: (1) Du lịch Sinh thái thiên nhiên; (2) Du lịch văn hóa, lịch sử, tôn giáo; (3) Du lịch Nghỉ dưỡng, giải trí, sức khỏe; (4) Du lịch cộng đồng (trải nghiệm khi hòa vào cuộc sống người bản địa); (5) Du lịch chuyên đề (Thể thao; Hội thảo, Hội nghị, Ẩm thực; Du lịch đồng đội (Teambuilding: tổng hòa các loại trên với tăng cường tinh thần đoàn kết tập thể) với hạ tầng dịch vụ đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp; Phấn đấu đến năm 2030 du lịch Nam Định trở thành một ngành kinh tế quan trọng đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của Tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo; bảo đảm an sinh, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng.


Giai đoạn 2021-2030: Tập trung cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đồng bộ; Xây dựng và khẳng định một số thương hiệu đặc thù của Nam Định như Các khu du lịch biển (Giao Thủy, Quất lâm, Thịnh Long, Rạng Đông, VQG Xuân Thủy); Các khu di tích lịch sử (đền Trần, Chùa keo, Hành thiện..); Du lịch tôn giáo, chứng tích chiến tranh và trải nghiệm với cộng đồng cư dân ĐBSH. Đẩy mạnh hình thành và xây dựng hạ tầng dịch vụ tại các khu du lịch đã có và các đô thị trọng điểm trong Tỉnh; Thúc đẩy đào tạo nhân lực và chuyển đổi số trong ngành du lịch; phát triển du lịch thông minh vận hành hiệu quả trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và nền tảng công nghệ số.

Giai đoạn 2030-2050: Tiếp tục xây dựng thương hiệu và hoàn chỉnh hạ tầng dịch vụ các khu, điểm, tuyến du lịch; hoàn chỉnh thiết chế du lịch và vận hành hiệu quả các khu, cụm du lịch trong mối liên kết du lịch thành các tour, tuyến; đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch nội địa và quốc tế. Phấn đấu đưa Nam Định trở thành một điểm đến trong chiến lược “điểm đến hấp dẫn” của du lịch Việt Nam giai đoạn 2030-2050.

Phương hướng phát triển

Phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn Tỉnh Nam Định:

(1) Phát triển du lịch Sinh thái thiên nhiên: Du lịch sinh thái là những hành động tham quan, ngoạn cảnh, dã ngoại, du xanh, du thủy, thám hiểm, mạo hiểm, khám phá, cảm thụ nhạy cảm thiên nhiên,…


Phát triển du lịch sinh thái thiên nhiên cần gắn vói bảo tồn tài nguyên của môi trường tự nhiên; trong đó vừa khuyến cáo nghiêm ngặt đối với du khách về việc bảo vệ các đặc điểm của môi trường tự nhiên mà họ đang chiêm ngưỡng vừa thu hút tích cực sự tham gia của cộng đồng địa phương, người dân bản địa trong việc quản lý và bảo vệ, làm giầu hệ sinh thái đang triển khai thực hiện trong các khu, điểm, tour, tuyến du lịch.

Không gian du lịch Sinh thái thiên nhiên ở Nam Định khá phong phú đa dạng, có thể  chia làm bốn nhóm chính: (1) Du lịch sinh thái thiên nhiên tại (2) Du lịch sinh thái Biển (các huyện Giao thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng); (3) Du lịch sinh thái thiên nhiên tại núi và sông hồ (Núi gôi, Tiên Hương Vụ Bản, Ý Yên và các thềm sông (Hồng, Đào, Đáy, Ninh Cơ); (4) Sinh thái đồng bằng (các huyện còn lại) với hình sông – thế núi – sắc nước – mầu trời – cảnh vật;

(2). Phát triển Du lịch văn hóa, lịch sử, tôn giáo: Du lịch văn hóa, lịch sử, tôn giáo (gọi tắt là du lịch văn hóa) là loại hình du lịch tham quan, khám phá, hưởng thụ, trải nghiệm, nghiên cứu, mở rộng kiến thức, kinh nghiệm hiểu biết về các giá trị văn hóa (vật thể, phi vật thể, không gian địa điểm..vv) của một địa phương, vùng, miền hoặc quốc gia nào đó.

Tiềm năng phát triển du lịch Văn hoá tỉnh Nam Định có thể chia làm 5 nhóm. Cụ thể như sau:

  • Lễ hội truyền thống đặc sắc tại Nam Định (lễ hội Đền Trần, Phủ dày, Chùa Keo Hành Thiện, chùa Cổ Lễ, Chợ Viềng…);
  • Các giá trị kiến trúc, nghệ thuật, Nam Định (gồm có 1.360 di tích lịch sử – văn hóa, 02 di tích quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia, 301 di tích cấp Tỉnh và 970 di tích trong danh mục kiểm kê. Bảo tàng Tỉnh đang trưng bày bảo quản hơn 25.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có 04 nhóm bảo vật quốc gia);
  • Các giá trị văn hoá dân gian, nếp sống đồng ruộng, vườn tược, trang phục truyền thống (như các điểm cộng đồng Homestay tìm hiểu văn hoá, lối sống, tôn giáo, tập tục, nhạc cụ, nông cụ, trang phục với hệ thống di sản phi vật thể như: tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ (di sản UNESCO) và 9 di sản quốc gia).
  • Các giá trị lịch sử, cách mạng tại Nam Định (Nhà lưu niệm cố tổng bí thư Trường Trinh, Tỉnh ủy Nam Định và nhiều di tích khác);
  • Các di tích tôn giáo (Phật giáo, thiên chúa, đình, chùa, miếu mạo…v.v).

(3). Phát triển Du lịch Nghỉ dưỡng, giải trí, sức khỏe: Du lịch nghỉ dưỡng là loại hình du lịch giúp cho con người phục hồi sức khoẻ và lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi, những căng thẳng thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày; ngoài ra còn có thể kết hợp với việc bồi bổ sức khỏe hoặc chữa bệnh; loại hình này đang được ưu thích, và là thị hiếu đang phát triển ở những lãnh thổ có kinh tế phát triển. Không gian cho loại du lịch này thường là nơi có khí hậu tốt, không khí trong lành, cảnh thiên nhiên tươi đẹp và có nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như thư giãn, chăm sóc sắc đẹp, phục hồi sức khỏe….

(4). Phát triển Du lịch cộng đồng: Du lịch cộng đồng là một hình thái du lịch dựa trên những giá trị về văn hóa của cộng đồng; được phát triển bởi cộng đồng dân cư tự thực hiện, tổ chức, quản lý và khai thác phục vụ du khách nghỉ dưỡng và khám phá về các lịch sử văn hóa, ẩm thực hay thăm quan thắng cảnh, nét đẹp của văn hóa bản địa.

(5).  Phát triển Du lịch chuyên đề (Thể thao; hội thảo, hội nghị, ẩm thực… và du lịch đồng đội Teambuilding: tổng hòa các hình thái du lịch nhằm phát triển đội ngũ). Du lịch chuyên đề là hình thái du lịch tham quan, vui chơi giải trí sẽ và  kết hợp học tập tìm hiểu chuyên sâu 1 vấn đề nào đó. Chẳng hạn như: Du lịch thể thao, Du lịch, hội thảo hội nghị, Du lịch ẩm thực…Du lịch đồng đội (Teambuilding) là một hình thái du lịch mà trong đó là sinh hoạt tập thể dùng làm cầu nối mang mọi người đến gần nhau để cùng đạt được mục tiêu chung cao hơn như phát triển đội ngũ, tăng tính đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần tập thể…

Các trung tâm di lịch tỉnh Nam Định
Các trung tâm di lịch tỉnh Nam Định

Phát triển không gian du lịch:

a) Các trọng điểm du lịch:

Tiếp tục kế thừa và phát triển những định hướng đã hình thành với 04 trọng điểm về du lịch như: (1) Thành phố Nam Định và phụ cận (gồm TP và các Huyện Mỹ Lộc, Nam Trực); (2) Khu vực Cao bồ (gồm các Huyện Ý Yên, Vụ Bản) gắn với khu di tích Phủ dày, núi Gôi, Núi Tiên Hương; (3) Khu DL Rạng Đông – Thịnh Long (gồm các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu) gắn với Khu Kinh tế Ninh Cơ và toàn bộ dải ven biển hai huyện Nghĩa Hưng và Hải hậu. (4) Khu vực Giao Thủy (gồm các Huyện Giao Thủy, Trực Ninh và Xuân Trường) gắn với khu vực rừng QG và biển Giao Thủy; Trong đó trọng điểm (3) & (4) là động lực chủ đạo đến 2030; các trọng điểm còn lại tiếp tục phát triển mạnh ở giai đoạn 2030-2050;

b) Các khu, điểm du lịch:

Tiếp tục kế thừa và phát triển các khu, điểm du lịch đã có định hướng hình thành hoặc đang phát huy tác dụng như:

(1) Khu vực thành phố Nam Định và phụ cận: Tận dụng lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh và văn hóa lịch sử, cộng đồng gắn với lịch sử trên 700 năm hình thành TP Nam Định; Hệ thống hạ tầng cho du lịch hội thảo, hội nghị (Tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế). Hệ thống khách sạn, bệnh viện….và các điểm du lịch như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần – Chùa Tháp; điểm du lịch sinh thái cộng đồng làng nghề hoa, cây cảnh Vị Khê (huyện Nam Trực, Nam Định); một số làng nghề: làng nghề trồng hoa, cây cảnh Vị Khê, múa rối nước Hồng Quang (Huyện Nam Trực); đình, đền, chùa và các di tích lịch sử khác…

(2) Khu vực Cao Bồ và phụ cận: Trong đó có Khu vực cao bồ đang là trọng điểm phát triển gắn với sông Đáy, khu 21 di tich Phủ dày, núi Tiên Hương, núi Gôi; Hướng phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng hiện đại với nhiều các khu, điểm du lịch như Resort, Business Park….bám theo triền sông đáy; trở thành là một trong những trung tâm du lịch lớn của Tỉnh; tại đây cần thu hút đầu tư xây dựng các khu nhà nghỉ, khu nhà ở biệt thự, trung tâm thương mại và nhà ở chuyên đề cao cấp, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và phát huy một số sản phẩm du lịch chính.

(3) Khu vực Biển Rạng đông (Nghĩa Hưng & Hải Hậu) và phụ cận: Bãi biển, cửa sông gắn với rừng ngập mặn và khu kinh tế Ninh cơ: Là khu vực Biển, với toàn bộ dải ven biển huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu và các khu vực lân cận, có các khu du lịch như: Hải Thịnh, chùa Phúc Lộc; TT Liễu Đề, Nhà thờ Hưng Nghĩa… . Hướng đến năm 2025, khu vực hoàn thiện thu hút đầu tư, đồng thời có được những sản phẩm ưu thế nổi trội như nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí Biển và du lịch văn hóa cộng đồng Biển. Đến 2030, các sản phẩm du lịch được hoàn thiện theo hướng mới lạ, cao cấp, liên kết được với Cao Bồ, Giao thủy, Bái Đính theo các tuyến đường nội vùng. Đến 2050 trở thành Khu DLQG nổi bật về nghỉ dưỡng và sinh thái biển.

(4) Khu vực Giao Thủy (Giao thủy, Trực Ninh &Xuân trường) và phụ cận: Là các khu, điểm du lịch hiện hữu và dự kiến mới như: Rừng QG Xuân Thủy và khác như: Bảo tàng NamĐ tại Giao thủy; Khu DL Quất Lâm…gắn với trung tâm dịch vụ thị trấn Giao Thủy và cụm 7 thị trấn trong vùng; khu vực còn phát triển thêm nhiều khu điểm du lịch khác thống kê ở bảng dưới đây.

c) Các tuyến du lịch nội Tỉnh:

Gồm có các tuyến trên cơ sở kế thừa và phát triển mới theo các hành lang kinh tế của Tỉnh; Các tuyến này thuộc nhóm du lịch hỗn hợp, tìm hiểu cả giá trị sinh thái tự nhiên, văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và nhân văn khác; cụ thể gồm 5 tuyến lớn như sau:

(1). Tuyến dọc theo hành lang QL10 (Nam Định- Cao Bồ- Ninh Bình); đi qua các huyện và khu, điểm du lịch như: Trọng điểm du lịch Tp Nam Định (Khu DT văn hóa Trần) – Vụ Bản (21 Di tích phủ dày) – Cao Bồ (Núi Ngăm, La xuyên); trong đó nổi bật con đường trục xanh rộng 200m đi từ TP nam định đến Cao bồ qua Phủ dày kết nối với cảng du lịch sông Đáy (mới)

(2). Tuyến dọc theo Hành lang Cao Bồ – Rạng Đông: đi qua các huyện, thị trấn và khu, điểm du lịch như: Đô thị Cao Bồ – Liều Đề – Rạng Đông

(3). Tuyến theo Hành lang QL Ven biển: đi qua các huyện, thị trấn và khu, điểm du lịch như: Rạng Đông (Nghĩa Hưng) – Thịnh Long – Quất Lâm – Ngô Đồng (Giao Thủy);

(4). Tuyến dọc theo QL21: đi qua các huyện, thị trấn và khu, điểm du lịch như: TP Nam Định – TTNam Giang (Nam Trực) – Cụm 7 thị trấn các huyện Xuân Trường, Nam Trực, Giao Thủy;

(5). Tuyến dọc theo Cao Tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình: đi qua các huyện, thị và khu, điểm như: TT Liều Đề – Cụm 7 TT các huyện Xuân Trường, Nam Trực, Giao Thủy;

d). Các tuyến du lịch liên Tỉnh và quốc tế:

Các tuyến từ Nam Định – Hà Nội – các Tỉnh đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc Bộ, cả nước và quốc tế: Các tuyến này chủ yếu khai thác nguồn khách từ Hà Nội, các Tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc Bộ, cả nước và Quốc tế đến với Nam Định hoặc ngược lại theo các quốc lộ, đường Biển, đường Sông, đường sắt và đường hàng không hiện có trong vùng ĐBSH, Duyên hải Bắc Bộ;

Bản đồ phương án quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến 2030, tầm nhìn 2050.
Bản đồ phương án quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến 2030, tầm nhìn 2050.

Phát triển các dịch vụ thiết yếu phục vụ Du lịch:

Khuyến khích phát triển dịch vụ lữ hành: hiện tại, trên địa bàn Tỉnh Nam Định có 13 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp phép (02 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 11 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa). Số lượng này là quá ít, cần phát triển loại hình này để phục vụ đủ cho phát triển đến 2030 và 2050.

Khuyến khích phát triển dịch vụ vận chuyển hành khách: hiện có 280 tuyến vận tải hành khách cố định liên Tỉnh đi và đến từ 36 Tỉnh/thành trong cả nước. Vận tải hành khác nội Tỉnh hiện có 04 tuyến với 64 lượt xuất bến/ngày, ngoài ra có các hinh thức khác bằng xe buýt, taxi và vận tải thủy; nhưng số lượng nhỏ cần phát triển mạnh nhằm đảm bảo nhu cầu đến 2050;

Khuyến khích Phát triển Dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Nam Định: Hiện nay, toàn tỉnh có 387 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch với 5617 buồng phòng. Trong đó có 35 cơ sở lưu trú du lịch đã được thẩm định, xếp hạng từ 1 đến 3 sao với 1098 buồng phòng; cần phát triển khoảng 10.000 giường vào 2030 và 20.000 giường vào 2050;

Khuyến khích phát triển các dịch vụ như: vui chơi giải trí; thông tin, hướng dẫn và các dịch vụ khác như: thể thao; mua sắm; tài chính, ngân hàng..vv;  Đây là những dịch vụ mang tính bổ trợ nhưng quan trọng phục vụ cho du lịch;

Khuyến khích phát triển Dịch vụ ăn uống, hàng lưu niệm: Phát triển dịch vụ này trên cơ sở các đặc sản Nam Định (Phở bò, bún đũa, bánh cuốn làng Kênh, nem nắm Giao Thủy, bánh nhãn, kẹo Sìu Châu…), với hệ thống các nhà hàng chất lượng cao phục vụ du khách…

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây