Trang chủ Khu công nghiệp Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm...

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm nhìn đến 2050

63
0

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng xác định với 02 tiểu vùng. Trong đó, tiểu vùng phát triển công nghiệp mật độ cao và tiểu vùng có mật độ thấp.

Theo đồ án quy hoạch tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm nhìn đến 2050. Lĩnh vực phát triển công nghiệp của tỉnh được bố trí phát triển tập trung phải đảm bảo đáp ứng được các yếu tố, điều kiện như: Kết nối giao thông thuận lợi, đảm bảo có thể cung cấp đầy đủ các điều kiện như cung cấp điện, nước, thu gom, xử lý rác thải, nước thải, lao động, bố trí các dịch vụ phục vụ người lao động…


Phương án phân bổ vùng phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Phương án phân bổ vùng phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Các khu vực tập trung công nghiệp

Tiểu vùng 1: Tiểu vùng phát triển công nghiệp mật độ cao, gồm các huyện: Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Trần Đề và Vĩnh Châu. Trong vùng tập trung KCN An Nghiệp (huyện Châu Thành), Khu công nghiệp Trần Đề (huyện Trần Đề), Khu công nghiệp Đại Ngãi (huyện Long Phú) và KCN Sông Hậu (Kế Sách), KCN Mỹ Thanh (thị xã Vĩnh Châu). Ngoài ra, trên địa bàn còn phát triển các Cụm công nghiệp tại các vị trí thuận lợi nhằm tăng tính phát huy nguồn nguyên liệu, nhân lực tại địa phương các huyện, thị, thành phố.

Tiểu vùng 2: Tiểu vùng mật độ công nghiệp thấp gồm: Thành phố Sóc Trăng, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm và huyện đảo Cù Lao Dung. Việc phát triển công nghiệp với mật độ thấp nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng của tác động biến đổi khí hậu đến vùng trũng của Tỉnh. Động lực phát triển công nghiệp cho vùng trũng được thực hiện trên cơ sở mỗi đơn vị.

Phân bố phát triển hệ thống khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (tuyến đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; Cảng biển Trần Đề; cầu Đại Ngãi, Đường trục phát triền kinh tế Đông – Tây), đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng về định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế, đã mở ra cơ hội mới cho phát triển công nghiệp.


Vì vậy, đến năm 2030, phân bố phát triển hệ thống Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 08 Khu công nghiệp với tổng diện tích sau khi mở rộng là 2.406 ha. Trong đó, có 5 KCN đã có trong hệ thống KCN Việt Nam với tổng diện tích là 1.106ha. Hiện tại, Khu công nghiệp An Nghiệp đã được lấp đầy. Dự kiến trước năm 2030, KCN Trần Đề cũng sẽ được lấp đầy, vì vậy quy hoạch mở rộng hai KCN này với tổng diện tích 300 ha. Để nắm bắt cơ hội phát triển công nghiệp nêu trên, bổ sung 3 KCN mới với tổng diện tích 1.000 ha. 

Định hướng sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở phát huy nguồn nguyên liệu khu vực phía tây, trong thế liên kết vùng các địa phương thuộc bán đảo Cà Mau, phát huy tuyến đường thủy quốc gia Quản lộ Phụng Hiệp, phát huy hệ thống giao thông kết nối các tuyến quốc lộ QL-PH, 61B, 60, các tuyến cao tốc tiệm cận với địa bàn các khu vực phía tây. Dự kiến quy hoạch khu công nghiệp Ngã Năm, quy mô 300 ha tại Phường 3 thị xã Ngã Năm.

Phương án quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Phương án quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Quy hoạch thực hiện các khu công nghiệp đến năm 2030

Phương án quy hoạch phát triển khu công nghiệp theo từng giai đoạn tỉnh Sóc Trăng được thực hiện như sau:


Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định 828/QĐ- TTg ngày 12/6/2020)

 • Khu công nghiệp An Nghiệp – Xã An Hiệp, huyện Châu Thành – Quy mô 243 ha. Tính chất: Đa ngành
 • Khu công nghiệp Trần Đề – Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề – Quy mô 160 ha. Tính chất: Đa ngành
 • Khu công nghiệp Đại Ngãi – Xã Long Đức, huyện Long Phú – Quy mô 200 ha. Tính chất: Đa ngành
 • Khu công nghiệp Sông Hậu – Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách – Quy mô 286 ha. Tính chất: Đa ngành
 • Khu công nghiệp Mỹ Thanh – Xã Vĩnh Hải, TX. Vinh Châu – Quy mô 217 ha. Tính chất: Đa ngành

Bổ sung KCN mới vào quy hoạch KCN Việt Nam (Nghị Quyết BCH Đảng bộ tỉnh)

 • Khu công nghiệp Trần Đề 2 – Xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề – Quy mô 400 ha. Tính chất: Đa ngành
 • Khu công nghiệp Khánh Hòa – Phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu – Quy mô 350 ha. Tính chất: Đa ngành
 • Khu công nghiệp Đại Ngãi 2 – Xã Long Đức, H. Long Phú – Quy mô 250 ha. Tính chất: Đa ngành
 • Khu công nghiệp Long Phú 2 – Huyện Long Phú – Quy mô 400 ha. Tính chất: Đa ngành

Mở rộng quy mô:


 • Khu công nghiệp An Nghiệp – Xã An Hiệp, xã Phú Tân, H. Châu Thành – Diện tích: 200 ha
 • Khu công nghiệp Trần Đề – Tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề – Diện tích 100ha

Phân bố phát triển hệ thống Cụm công nghiệp đến năm 2030

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 18 CCN hoạt động, tổng diện tích 1.006,44 ha. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 có 12 CCN với tổng diện tích 695 ha. Giai đoạn 2026-2030, xây dựng 06 CCN với tổng diện tích 311,44 ha.

Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Quy hoạch đến 2030 và phân bố các Cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện giai đoạn 2021-2025: Tổng diện tích 695 ha.

 • Cụm công nghiệp Ngã Năm – Thị xã Ngã Năm – Diện tích: 75 ha
 • Cụm công nghiệp Vĩnh Châu – Thị xã Vĩnh Châu – Diện tích: 50 ha
 • Cụm công nghiệp Khánh Hòa – Thị xã Vĩnh Châu – Diện tích: 50 ha
 • Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 – Huyện Kế Sách – Diện tích: 32 ha
 • Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2 – Huyện Kế Sách – Diện tích: 43 ha
 • Cụm công nghiệp Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề – Diện tích: 70 ha
 • Cụm công nghiệp Xây Đá B – H. Châu Thành – Diện tích: 75 ha
 • Cụm công nghiệp Xây Đá B mới – H. Châu Thành – Diện tích: 50 ha
 • Cụm công nghiệp Thuận Hòa – H. Châu Thành – Diện tích 50 ha.
 • Cụm công nghiệp Long Đức 1 – Huyện Long Phú – Diện tích 75 ha.
 • Cụm công nghiệp Long Đức 2 – Huyện Long Phú – Diện tích 75 ha.
 • Cụm công nghiệp Thạnh Trị – Huyện Thạnh Trị – Diện tích 50 ha.

Thực hiện giai đoạn 2026-2030: Tổng diện tích 311,44 ha.

 • Cụm công nghiệp Vĩnh Phước – Thị xã Vĩnh Châu – Diện tích 51 ha.
 • Cụm công nghiệp TP Sóc Trăng – TP Sóc Trăng – Diện tích 50 ha.
 • Cụm công nghiệp Long Hưng – Huyện Mỹ Tú – Diện tích 52 ha.
 • Cụm công nghiệp Dương Kiểng – Huyện Mỹ Xuyên – Diện tích 25 ha.
 • Cụm công nghiệp Ngọc Đông – Huyện Mỹ Xuyên – Diện tích 75 ha.
 • Cụm công nghiệp Tài Văn – Huyện Trần Đề – Diện tích 58,44 ha.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây