Trang chủ Bất động sản Quy hoạch phân khu phường Thanh Bình TP Hải Dương

Quy hoạch phân khu phường Thanh Bình TP Hải Dương

714
0

UBND tỉnh Hải Dương Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 (hồ sơ do Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn lập, Sở Xây dựng thẩm định trình phê duyệt) với các nội dung chính sau:

1. Tên gọi: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu  phường Thanh Bình TP Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.

– Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND thành phố Hải Dương.


– Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn – Sở Xây dựng Hải Dương

– Hồ sơ gồm: 15 bản vẽ quy hoạch, Thuyết minh quy hoạch, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và các văn bản pháp lý kèm theo.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch giao thông phương Thanh Bình TP Hải Dương
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch giao thông phương Thanh Bình TP Hải Dương

2. Vị trí, quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ

Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Vị trí quy hoạch có các phía tiếp giáp:


 • Phía Đông: giáp các phường Phạm Ngũ Lão, Bình Hàn và Tân Bình
 • Phía Tây: giáp phường Tứ Minh
 • Phía Nam: giáp phường Tân Bình
 • Phía Bắc: giáp phường Cẩm Thượng, phường Việt Hòa.

Quy mô tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch trên toàn bộ diện tích đất tự nhiên của phường Thanh Bình 262,89ha. (Điều chỉnh ranh giới diện tích phường Thanh Bình theo Nghị Quyết số
788/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Dự báo quy mô dân số:

 • Dân số hiện trạng năm 2019: 45.342 người;
 • Dân số quy hoạch dự kiến đến năm 2030: khoảng 49.592 người. (Điều chỉnh quy mô dân số theo Đề án 461/ĐA-CP ngày 10-10-2020 của Chính phủ và dự báo cho phù hợp).

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

a) Cập nhật các quy hoạch, dự án trên địa bàn phường đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng, gồm:


 • Khu dân cư dịch vụ thương mại Bắc Nguyễn Lương Bằng.
 • Khu đô thị Việt Hòa – Thanh Bình.
 • Khu dân cư dịch vụ thương mại (tại làng nghề Đức Minh).
 • Khu dân cư Thanh Bình.
 • Cập nhật các quy hoạch điều chỉnh cục bộ Khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phương Thanh Bình TP Hải Dương
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phương Thanh Bình TP Hải Dương

b) Các nội dung điều chỉnh phù hợp với quy hoạch chung:

 • Vị trí 01: Điều chỉnh đất sản xuất kinh doanh (SXM-02) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-01).
 • Vị trí 02: Điều chỉnh đất sản xuất kinh doanh (SXM-03, SXC-01), đất hạ tầng (HTC-01, HTM-01) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-03, DVTM-04, DVTM-05).
 • Vị trí 03: Điều chỉnh phần đất thuộc lô đất ở hiện trạng OC-21 (do quy hoạch đã phê duyệt khảo sát hiện trạng không chính xác, hiện trạng là đất xen kẹp) thành đất nhà văn hóa khu 11 (NVH-11) và đất ở mới (OQH-01).
 • Vị trí 04: Điều chỉnh phần đất thuộc lô đất ở hiện trạng OC-22 (do quy hoạch đã phê duyệt khảo sát hiện trạng không chính xác, hiện trạng là đất xen kẹp) để mở rộng chùa Kim Chi (TG-02).
 • Vị trí 05: Điều chỉnh lô đất ở (OC-25, OM-28), đất cây xanh (CX-09) thuộc khu đô thị Tây Nam Cường thành đất giáo dục (GD-04 trường THCS).
 • Vị trí 06: Điều chỉnh đất sản xuất kinh doanh cũ (SXC-07) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-06).
 • Vị trí 07: Điều chỉnh lô đất sản xuất kinh doanh mới (SXM-06) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-07).
 • Vị trí 08: Điều chỉnh phần đất thuộc lô đất ở hiện trạng (OC-28) (do quy hoạch đã phê duyệt khảo sát hiện trạng không chính xác, hiện trạng là đất xen kẹp) thành đất nhà văn hóa khu 2 (NVH-02) và đất ở mới (OQH-05).
 • Vị trí 09: Điều chỉnh lô đất giáo dục THC-01 (điểm trường mầm non) thành đất công cộng (CC-02), do trường mầm non Thanh Bình đã được xây dựng tại vị trí mới.
 • Vị trí 10: Điều chỉnh đất sản xuất kinh doanh SXC-11 và SXC-12 thành đất cơ quan (CQ-10) và đất ở mới (OQH-17).
 • Vị trí 11: Điều chỉnh đất cơ quan (CQC-03) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-18, DVTM-19) và đất cơ quan (CQ-05).
 • Vị trí 12: Điều chỉnh đất sản xuất kinh doanh (SXC-16) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-16).
Bản đồ các vị trí điều chỉnh quy hoạch phương Thanh Bình TP Hải Dương
Bản đồ các vị trí điều chỉnh quy hoạch phương Thanh Bình TP Hải Dương
 • Vị trí 13: Điều chỉnh lô đất sản xuất kinh doanh cũ (SXC-13) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-20).
 • Vị trí 14: Điều chỉnh và cập nhật lô đất dự trữ phát triển (PT-06) thành đất nhà văn hóa khu 9 (NVH-09) và đất hỗn hợp (OHH-01) gồm ở và dịch vụ thương mại.
 • Vị trí 15: Điều chỉnh cập nhật lô đất ở quy hoạch mới (OQH-20) và lô đất dịch vụ thương mại DVTM-21 (do mở rộng địa giới hành chính phường).
 • Vị trí 16: Điều chỉnh lô đất dự trữ phát triển (PT-05) thành đất ở mới (OQH-21) và đất dịch vụ thương mại (DVTM-22).
 • Vị trí 17: Điều chỉnh đất sản xuất kinh doanh (SXC-10) thành đất ở quy hoạch mới (OQH-23).
 • Vị trí 18: Điều chỉnh và cập nhật lô đất sản xuất kinh doanh (SXC-08, SXC-09), đất hạ tầng (HTC-03) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-23, DVTM-24), đất cơ quan (CQ-12, CQ-13), đất y tế: trạm thú y TP Hải Dương (YTE-01), đất công cộng: bưu điện Thanh Bình (CC-10).
 • Vị trí 19: Điều chỉnh và cập nhật lô đất sản xuất kinh doanh (SXC-05, SXC-06) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-25, DVTM-26).
 • Vị trí 20: Điều chỉnh lô đất sản xuất kinh doanh (SXM-04, SXC-03) thành đất dịch vụ thương mại (DVTM-27).
 • Điều chỉnh chuyển đổi một số vị trí đất dôi dư xen kẹp thành đất ở quy hoạch mới (OQH-02, OQH-07, OQH-08, OQH-09, OQH-10, QOH-15, OQH-16).
 • Điều chỉnh chiều cao tầng và mật độ xây dựng theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam QCVN 01:2019/BXD và theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Thanh Bình TP Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Rate this post
Bài trướcQuy hoạch phân khu phía Tây TP Hải Dương
Bài tiếp theoQuy hoạch phân khu xây dựng phường Hải Tân TP Hải Dương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây