Trang chủ Bất động sản Quy hoạch huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình đến 2030

Quy hoạch huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình đến 2030

746
0

Quy hoạch huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình đến 2030 tầm nhìn đến 2050, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch giao thông, Quy hoạch sử dụng đất.


UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; gồm những nội dung sau:

I. Tên đồ án

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

II. Phạm vi nghiên cứu và thời hạn lập quy hoạch

1. Phạm vi lập quy hoạch

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Yên Khánh.


Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch như sau:

2. Thời hạn lập quy hoạch

 • Giai đoạn ngắn hạn: Đến năm 2030.
 • Giai đoạn dài hạn: Đến năm 2050.

3. Quy mô lập quy hoạch:

 • Quy mô diện tích lập quy hoạch: 14.260 ha.
 • Quy mô dân số dự báo:

+ Dự kiến năm 2030: Khoảng 250.000 người.

+ Dự kiến năm 2050: Khoảng 400.000 người.


(Quy mô dân số dự báo toàn huyện theo các giai đoạn sẽ được đề xuất cụ thể trong quá trình lập quy hoạch xây dựng)

Bản đồ huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình
Bản đồ huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

III. Tính chất khu quy hoạch

 • Là khu vực kinh tế tổng hợp công nghiệp, dịch vụ du lịch, nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình.
 • Là đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình; kết nối giao thông với tỉnh Nam Định.

IV. Mục tiêu quy hoạch

 • Cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình, huyện Yên Khánh đảm bảo phù hợp với hiện trạng và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của huyện.
 • Phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, các tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, thương mại để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện.
 • Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở kinh tế – xã hội (như khu nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội…) khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huyện, là hạt nhân phát triển kinh tế – xã hội của huyện theo hướng cân bằng và bền vững.
 • Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị – nông thôn vùng huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị… trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Yên Khánh nhằm thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn.
 • Đề xuất phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, du lịch – dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát triển giao thông và phân bổ các công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường bền vững ở đô thị và nông thôn.
 • Hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng huyện Yên Khánh giàu mạnh, văn minh.
 • Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên. Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa địa phương.
 • Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch – dịch vụ, các vùng nông nghiệp… tạo tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Yên Khánh.

V. Nội dung nghiên cứu quy hoạch

1. Đánh giá hiện trạng

Tổng quan các đặc điểm tự nhiên về địa hình, khí hậu, thủy văn, địa chất… đặc điểm cảnh quan sinh thái huyện Yên Khánh và các khu vực phụ cận có ảnh hưởng đến định hướng phát triển của huyện. Đánh giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng.

 • Đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội
 • Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và không gian cảnh quan
 • Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội
 • Đánh giá, rà soát việc thực hiện các quy hoạch đang có hiệu lực trên địa bàn huyện
 • Phân tích thực trạng, xác định mục tiêu phát triển, tốc độ đô thị hóa, tính chất, tiềm năng và động lực phát triển vùng.

2. Định hướng phát triển không gian vùng

2.1. Yêu cầu chung về quy hoạch


 • Xác định các phân vùng kiểm soát quản lý phát triển
 • Phân bố và xác định quy mô các không gian phát triển
 • Xác định, tổ chức hệ thống đô thị và nông thôn
 • Phân bố và xác định quy mô các hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm: Trung tâm giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, thể dục thể thao có quy mô lớn, mang ý nghĩa vùng; trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng; khu du lịch, nghỉ dưỡng, khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường và các di tích văn hóa – lịch sử có giá trị.

2.2. Phương án dự kiến đề xuất phát triển không gian vùng

 • Các không gian đô thị: Phát triển, mở rộng thị trấn Yên Ninh với các xã lân cận như Khánh Nhạc, Khánh Vân để đáp ứng nhu cầu trong các giai đoạn phát triển; khu vực phát triển mới như Khánh Thành, Khánh Thiện; các khu vực thuộc đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • Dự kiến không gian xây dựng vùng huyện Yên Khánh định hướng phân các tiểu vùng với chức năng chính sau:

+ Phát triển về công nghiệp: Phát triển công nghiệp dựa trên các vùng công nghiệp đã có như KCN Khánh Cư, các CCN Khánh Hải 1, CCN Khánh Hải 2, CCN Khánh Nhạc…; đề xuất các khu vực công nghiệp mới để khai thác quỹ đất có vị trí thuận lợi về giao thông.

+ Các phân vùng nông nghiệp truyền thống, nông nghiệp công nghệ cao: Tập trung tại các xã có diện tích đất nông nghiệp lớn thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

+ Các khu vực làng xóm cải tạo, khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề được phân bố đan xen theo hiện trạng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, cũng như xây dựng nông thôn mới.

3. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

Tổ chức không gian hệ thống hạ tầng xã hội: Định hướng mạng lưới về giáo dục, y tế, thương mại (cấp vùng tỉnh, cấp huyện, cấp xã) gắn kết với các khu vực đô thị trên địa bàn huyện. Trong đó:

 • Định hướng phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ huyện Kim Sơn. Xác định vị trí và quy mô các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối, trung tâm bán buôn và bán lẻ các sản phẩm… Xác định mô hình chợ tại trung tâm huyện, các thị trấn và các xã.
 • Định hướng phát triển mạng lưới y tế, giáo dục, văn hóa – TDTT trên địa bàn huyện theo phân cấp các đô thị và các điểm dân cư nông thôn đảm bảo đúng quy chuẩn hiện hành.
 • Định hướng phát triển mạng lưới Du lịch trên địa bàn huyện (du lịch sinh thái, du lịch di tích lịch sử, du lịch văn hóa tâm linh), nghiên cứu và đưa ra giải pháp nhằm phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch (du lịch văn hóa tâm linh, du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng…). Xác định vị trí, quy mô và tổ chức không gian các điểm du lịch.
 • Xác định vùng sản xuất nông nghiệp, đưa ra mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao gắn liền với hình thành các vùng, tiểu vùng chuyên canh hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế của từng tiểu vùng, đặc biệt gắn kết với phát triển loại hình du lịch sinh thái.

4. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

Xác định các định hướng tổng quát về các phát triển hạ tầng kỹ thuật khung trên toàn vùng huyện Yên Khánh, mối kết liên vùng trong địa bàn và các vùng lân cận; đề xuất giải pháp liên kết phát triển hạ tầng giữa các địa bàn trong huyện. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phát triển.

a) Quy hoạch hệ thống giao thông

 • Xác định khung giao thông toàn vùng, nối kết giữa các đô thị và các khu vực đầu tư trọng điểm trong vùng, nối kết vùng với đầu mối hạ tầng.
 • Trọng tâm đề xuất tuyến và quy mô các trục hành lang giao thông liên tỉnh, giao thông nội tỉnh để tăng hiệu quả khai thác các quỹ đất mới tại vùng huyện. Các tuyến giao thông kết nối các xã, các khu chức năng để tạo động lực phát triển vùng huyện. Phát huy vai trò tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn xã Khánh Phú, tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Hải Phòng – Quảng Ninh; các tuyến Quốc lộ 10, các tuyến tỉnh lộ hiện có và quy hoạch để thúc đẩy phát triển các khu chức năng.
 • Cập nhật đầy đủ các chủ trương, chính sách quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải của trung ương, của tỉnh, của huyện và khu vực. Xác định mạng lưới, quy mô tuyến, quy mô công trình đầu mối nối liên kết hệ thống giao thông trong huyện tới các đô thị, điểm dân cư nông thôn và các khu chức năng đặc thù (đường bộ, bến bãi…). Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết nối tổng thể hệ thống cảng thủy dọc sông Đáy.
 • Một số yêu cầu chính về giao thông đô thị và nông thôn; xem xét yêu cầu bảo vệ và sử dụng các tuyến đường đối ngoại đi qua đô thị và các khu vực dân cư nông thôn.

b) Quy hoạch hệ thống chuẩn bị kỹ thuật

 • Đánh giá và phân loại đất xây dựng theo điều kiện tự nhiên. Từ đó xác định cao độ xây dựng khống chế cho từng khu vực và các tuyến giao thông chính đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.
 • Đề xuất các yêu cầu khai thác quỹ đất xây dựng trên cơ sở bảo vệ và tôn trọng cảnh quan, địa hình tự nhiên, đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn, từ đó xác định khu vực, khối lượng cần tôn nền và hạ nền. Đề xuất các giải pháp thiết kế san nền cho khu vực phát triển đô thị – nông thôn.
 • Xác định hệ thống thoát nước đô thị và nông thôn (gồm mạng lưới trục tiêu chính, các công trình đầu mối tiêu thoát nước…). Đề xuất các giải pháp phòng tránh thiên tai, các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát lũ, phát triển hệ thống thủy lợi đầu mối, đê, đập…, cung cấp nước cho sinh hoạt công nghiệp, nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phân lũ, thoát lũ trong vùng.
 • Yêu cầu giải pháp kỹ thuật cho các khu vực giáp ranh giữa phát triển mới và hiện trạng, tránh tình trạng ngập úng tại các khu vực xây dựng hiện hữu.
Bản đồ giao thông huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình
Bản đồ giao thông huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

5. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch vùng huyện

Quy định chung:

 • Xác định đối tượng áp dụng, phân công quản lý
 • Quy định về quy mô diện tích và dân số của đô thị, nông thôn
 • Quy định về quản lý phát triển không gian tổng thể khu vực đô thị, nông thôn, các khu vực hạn chế phát triển, khu vực không được phép xây dựng
 • Quy định về quy mô phát triển các trung tâm chuyên ngành (công nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, sinh thái…)
 • Quy định về quy mô khu vực cần bảo tồn, các khu vực phát triển hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật
 • Các quy định chủ yếu về kiểm soát phát triển và bảo vệ môi trường đô thị đối với hệ sinh thái tự nhiên (sông, hồ, cây xanh,…), địa hình cảnh quan, nguồn nước, không khí, tiếng ồn;
 • Quy định về tổ chức thực hiện: Các quy định về tính pháp lý, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện (lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết).

6. Các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư

Trên cơ sở của đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện và dự báo khả năng đầu tư của các nhà đầu tư, xác định các chương trình dự án ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đầu.

 • Xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư cho huyện Yên Khánh, ưu tiên các dự án mang ý nghĩa tạo động lực phát triển công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển đô thị dịch vụ du lịch, phát triển đầu mối HTKT cấp vùng.
 • Xác định các khu vực trọng tâm đầu tư, các công trình trọng điểm cần đầu tư: các khu trung tâm động lực, các hạng mục công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế ưu tiên đầu tư. Hình thành các chương trình, cụ thể hóa các mục tiêu và các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo thứ tự ưu tiên về giao thông, cao độ nền và thoát nước mặt, cấp nước, cấp điện và chiếu sáng, thông tin liên lạc, thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang.

Xem thông tin quy hoạch địa phương khác TẠI ĐÂY!


Rate this post
Bài trướcTiểu sử bà Trần Thị Hồng Bích – Quyền Giám đốc VinFast tại châu Âu
Bài tiếp theoQuy hoạch huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình đến 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây