Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đến 2030 tầm nhìn...

Quy hoạch huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đến 2030 tầm nhìn 2050

223
0

UBND tỉnh Đồng Nai Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Lộc tinh Đồng Nai đến 2030 tầm nhìn đến 2050. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030.

Phạm vi, ranh giới quy hoạch

Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Xuân Lộc, có diện tích tự nhiên khoảng 72.486,42 ha, với 15 đơn vị hành chính trực thuộc (bao gồm thị trấn Gia Ray và các xã: Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân | Tâm, Xuân Trường, Xuân Thành, Xuân Hiệp, Xuân Định, Xuân Phú, Xuân Thọ, Xuân Bắc, Suối Cao, Suối Cát, Bảo Hòa, Lang Minh).


– Phía Bắc giáp huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

– Phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận.


– Phía Tây giáp thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Bản đồ định hướng quy hoạch không gian huyện Xuân Lộc
Bản đồ định hướng quy hoạch không gian huyện Xuân Lộc

Mục tiêu quy hoạch huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai

– Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội huyện Xuân Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– Tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


– Định hướng phát triển không gian toàn huyện bao gồm không gian xây dựng đô thị, nông thôn và các khu chức năng đặc thù theo hướng gắn kết hài hòa để huyện Xuân Lộc trở thành một vùng không gian lãnh thổ phát triển bền vững có chất lượng sống tốt.

Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Xuân Lộc
Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Xuân Lộc

Xem và tải về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc TẠI ĐÂY!

– Làm cơ sở để chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền trong việc triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng, lập các chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển.


– Làm công cụ quản lý phát triển kiểm soát không gian toàn huyện, tạo cơ hội đầu tư ổn định và bền vững.

Tính chất quy hoạch huyện Xuân Lộc

– Là cửa ngõ giao thương giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh duyên hải miền Trung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Thuộc Vùng II – Vùng kinh tế phía Đông trong vùng tỉnh Đồng Nai, với định hướng

– Phát triển vùng đô thị, công nghiệp tập trung chuyên ngành và dịch vụ du lịch, chủ yếu là công nghiệp phụ trợ, chế biến, cơ khí, may mặc dày da, công nghệ sinh học,…

– Phát triển thương mại dịch vụ quy mô cấp vùng, cấp đô thị và nông thôn.

– Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh, khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản nước ngọt,… kết hợp phát triển dịch vụ du lịch cảnh quan, trang trại, lịch sử, tâm linh.

– Phát triển hệ thống các điểm dân cư nông thôn tập trung gắn với lợi thế sản xuất nông, lâm nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện.

– Hình thành các trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.

– Là khu vực có vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng an ninh của tỉnh và quốc gia.

Sơ đồ định hướng quy hoạch phát triển giao thông huyện Xuân Lộc
Sơ đồ định hướng quy hoạch phát triển giao thông huyện Xuân Lộc

Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 huyện Xuân Lộc

– Là trung tâm phát triển vùng đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao của vùng kinh tế phía Đông trong vùng tỉnh Đồng Nai.

– Phát triển có bản sắc văn hóa truyền thống, tập trung phát triển theo các mô hình, tiêu chí sinh thái và bền vững về môi trường.

 

 

 

 

 BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây