Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam đến 2030

Quy hoạch huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam đến 2030

24
0

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây đã thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030.

Phạm vi quy hoạch huyện Phước Sơn

Giới thiệu về huyện Phước Sơn

Phước Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Nam

Huyện Phước Sơn có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Khâm Đức (huyện lỵ) và 11 xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành, Phước Xuân.

Huyện Phước Sơn trên google vệ tinh
Huyện Phước Sơn trên google vệ tinh

Đây là vùng động lực phát triển kinh tế, xã hội của hành lang Trung Tây Quảng Nam; là vùng phát triển về khoáng sản, lâm nghiệp và thương mại dịch vụ của tỉnh.

Về giao thông:

Trên địa bàn huyện Phước Sơn có những tuyết đường giao thông trọng điểm chạy qua như:

 • Tuyến Quốc lộ 14
 • Tuyến Quốc lộ 14E

Về phạm vi quy hoạch huyện Phước Sơn

Quy mô lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Phước Sơn, có ranh giới như sau:

 • Phía Đông giáp các huyện Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My
 • Phía Tây giáp huyện Nam Giang và tỉnh Kon Tum
 • Phía Bắc giáp các huyện Nam Giang, Nông Sơn
 • Phía Nam giáp huyện Đăk Glei thuộc tỉnh Kon Tum. 

Tổng diện tích quy hoạch 1153,34 km2.

Nội dung quy hoạch huyện Phước Sơn

Theo đồ án Quy hoạch huyện Phước Sơn đến 2030, tầm nhìn đến 2040 được định hướng phát triển theo 3 khu vực chính như: Vùng cao, Vùng trung và Vùng thấp. Tập trung phát triển theo trục đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14E.

Một góc huyện Phước Sơn
Một góc huyện Phước Sơn

Trong đó, đẩy mạnh xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế; bảo tồn phát triển các loại cây bản địa, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như quế, sâm ngọc linh, đảng sâm, ba kích gắn với kinh tế trang trại, chăn nuôi tập trung.

Riêng tại vùng thấp, ngoài định hướng phát triển chủ yếu công nghiệp – thương mại dịch vụ và lâm nghiệp, chú trọng đầu tư các cụm công nghiệp, hình thành các tổ hợp cơ khí vừa và nhỏ; ưu tiên các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại thị trấn Khâm Đức.

Đến năm 2030, Phước Sơn phấn đấu hình thành 2 đô thị cơ bản, gồm Khâm Đức (loại IV) và Phước Hiệp (loại V). Trong đó, thị trấn Khâm Đức là trung tâm chính trị, văn hóa – xã hội và khoa học kỹ thuật; đầu mối giao thông quan trọng giao lưu kinh tế của vùng tây Quảng Nam với các tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc…

Quy hoạch thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn đến 2025

Được biết trước đó UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thông nhất nội dung quy hoạch thị trần Khâm Đức đến 2025 định hướng đến 2030. Theo Quyết định số 2040 /QĐ-UBND, ngày 29 tháng 07 năm 2020.

Bản đồ quy hoạch thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận huyện Phước Sơn đến 2025
Bản đồ quy hoạch thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận huyện Phước Sơn đến 2025

Phạm vi quy hoạch Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn

Toàn bộ ranh giới thị trấn Khâm Đức và một phần các xã lân cận bao gồm: Phước Đức, Phước Xuân, Phước Chánh.

Vị trí địa lý: 

 • Phía Bắc: giáp đất rừng xã Phước Xuân
 • Phía Nam: giáp đất rừng xã Phước Chánh
 • Phía Đông: giáp đất rừng xã Phước Hòa
 • Phía Tây: giáp đất rừng xã Phước Đức

Quy mô diện tích lập quy hoạch 5.395 ha. Thị trấn Khâm Đức được xác định quy hoạch với tính chất là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và khoa học – kỹ thuật của huyện Phước Sơn; đầu mối giao thông kết nối thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây tỉnh Quảng Nam với các tỉnh Tây Nguyên.

Định hướng phát triển đô thị thị trấn Khâm Đức

Định hướng quy hoạch thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn được xác định thành 3 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2025: Tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị; phát triển các khu vực mới theo định hướng quy hoạch trong thị trấn Khâm Đức.

Giai đoạn 2026 – 2030:

 • Tập trung phát triển về phía Bắc và phía Đông tiệm cận với bờ hồ Đắk Mi.
 • Tập trung phát triển công nghiệp dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh.
 • Xây dựng xã Phước Đức trở thành đô thị cửa ngõ phía Nam.
 • Hình thành trung tâm hỗn hợp cửa ngõ phía Bắc tại khu vực ngã ba Làng Hồi.

Giai đoạn sau 2030: Tập trung phát triển khu đô thị mới ở khu vực xã Phước Chánh và các khu đô thị dọc tuyến Hồ Chí Minh.

Quy hoạch phát triển không gian đô thị thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn

Đô thị Khâm Đức gồm thị trấn Khâm Đức được phân thành 3 phân khu chức năng và 3 vùng phụ cận.

Phân khu I: Khu trung tâm đô thị hiện hữu

Được xác định vị trí, ranh giới cụ thể như:

 • Phía Tây Bắc từ khu vực phát triển đường Hồ Chí Minh
 • Phía Đông Nam giáp đường Võ Nguyên Giáp
 • Phía Đông Bắc đến hết phạm vi phát triển thị trấn Khâm Đức
 • Phía Tây Nam đến hết địa giới hành chính thị trấn Khâm Đức.

Quy mô diện tích khoảng 372,15 ha; trong đó, đất đơn vị ở đến năm 2030 đạt khoảng 149 ha và dân số dung nạp khoảng 12.700 người.

Phân khu II: Khu đô thị mới Đông Nam

Được xác định vị trí, ranh giới cụ thể như:

 • Phía Tây Bắc là đường Võ Nguyên Giáp
 • Phía Đông Nam là ranh giới hành chính thị trấn Khâm Đức
 • Phía Tây Nam giáp đường Hồ Chí Minh và ranh giới hành chính thị trấn
 • Phía Đông Bắc đến hết phạm vi phát triển của thị trấn Khâm Đức

Quy mô diện tích khoảng 354,8 ha và dân số dung nạp khoảng 2.300 người.

Phân khu III: Khu sản xuất nông – lâm nghiệp

Là toàn bộ quỹ đất còn lại tập trung ở phía Bắc đường Hồ Chí Minh. Quy mô diện tích khoảng 2.407,4 ha. Khu vực này phát triển chủ yếu cây lâm nghiệp.

Đối với quy hoạch 3 vùng phụ cần thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn được định hướng quy hoạch như sau:

Vùng phụ cận 1: Khu vực Phước Đức

Huyện Phước Sơn tập trung nâng cấp khu trung tâm hành chính xã Phước Đức, Tập trung phát triển thương mại dịch vụ dọc tuyến đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch thị trấn Khâm Đức.

Quy mô: Diện tích tự nhiên khoảng 661,2 ha; trong đó, khu ở khoảng 95 ha; Dân số dung nạp khoảng 4.200 người.

Vùng phụ cận 2: Khu vực Phước Xuân

Huyện Phước Sơn xác định quy hoạch phát triển trên cơ sở khu dân cư hiện có, tập trung phát triển thương mại dịch vụ khu vực giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14E.

Quy mô: Diện tích tự nhiên khoảng 745,5 ha; trong đó, khu ở khoảng 18 ha; Dân số dung nạp khoảng 950 người.

Vùng phụ cận 3: Khu vực Phước Chánh

Đây là khu vực mà huyện Phước Sơn quy hoạch dự kiến phát triển cho giai đoạn sau 2030, hình thành quỹ đất dự trữ lớn, làm cơ sở để quản lý đất đai cho việc phát triển mở rộng đô thị trong tương lai.

Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 853,9 ha

Quy hoạch định hướng phát triển đô thị thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn

Định hướng phát triển nhà ở:

 • Đầu tư xây dựng khu đô thị Tây Nam, khu đô thị Đông Nam và các điểm dân cư dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, các điểm dân cư nông thôn tại các xã Phước Đức, Phước Xuân.
 • Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng nhà ở, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đô thị Khâm Đức

Định hướng phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch:

 • Tập trung phát triển hệ thống phân phối hiện đại gồm các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp, siêu thị.
 • Xây mới chợ khu phố chợ Khâm Đức tại khu vực đô thị Tây Nam.
 • Phát triển khu vực thương mại – dịch vụ hỗn hợp tại các khu vực cửa ngõ dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.
 • Xây dựng khu vực thương mại – dịch vụ hỗn hợp tại khu đô thị Đông Nam kết hợp với công viên quảng trường khu di tích sân bay.
 • Phát triển du lịch tại các khu vực gần lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông huyện Phước Sơn

Đường hàng không: Sân bay Khâm Đức là sân bay quân sự sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng, huấn luyện, chiến đấu.

Đường bộ:

 • Đường Hồ Chí Minh: Đoạn trong đô thị được quy hoạch và quản lý theo mặt cắt 1-1, Bnền = 32,5 m. Đoạn ngoài đô thị quản lý lộ giới 48 m, xây dựng theo mặt cắt 2-2, Bnền = 9,0 m.
 • Đường QL14E: quản lý lộ giới 48 m. Xây dựng theo mặt cắt 3-3, Bnền = 9,0 m.
 • Tuyến BN2 kết nối trung tâm xã Phước Đức với Phước Chánh đoạn từ qua Phước Chánh kết nối với đường Hồ Chí Minh quản lý mặt cắt 9-9, lộ giới 12 m, đoạn từ Phước Đức dự kiến kết nối với Nam Giang quản lý mặt cắt 8-8, lộ giới 11,5 m.

Đường trục chính đô thị:

 • Đường quy hoạch mới phía Đông Nam đường dây 500kV.
 • Đường Nguyễn Chí Thanh – Lê Quý Đôn
 • Đường Võ Nguyên Giáp quản lý mặt cắt 7-7, lộ giới 17,5 m
 • Đường quy hoạch mới phía Đông Nam ranh giới sân bay quản lý mặt cắt 9-9 lộ giới 12 m
 • Đường ven hồ quản lý mặt cắt 9-9, lộ giới 12 m
 • Đường 2/9 quản lý mặt cắt 4-4, lộ giới 20 m.
 • Đường Quang Trung đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Hồ Chí Minh, lộ giới 20m.
 • Đường quy hoạch mới qua khu đô thị Đông Nam kết nối đường Hồ Chí Minh và đường Ven hồ quản lý mặt cắt 6-6, lộ giới 13,5 m.

UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030.

 


Bài trướcBản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Di Linh, Lâm Đồng
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây