Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa đến 2045

Quy hoạch huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa đến 2045

691
0

Quy hoạch huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa đến 2045, Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 72.171,84 ha (721,72km2), xác định trọng tâm phát triển tại 02 khu vực là thị trấn Yên Cát và đô thị Bãi Trành.

Quy hoạch xây dựng vùng đến 2045 huyện Như Xuân

Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 1330/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.


Theo quyết định, Ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Như Xuân với 16 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 15 xã), Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 72.171,84 ha (721,72km2)

Ranh giới lập quy hoạch cụ thể như sau:

 • Phía Bắc giáp huyện Thường Xuân;
 • Phía Nam giáp tỉnh Nghệ An;
 • Phía Đông giáp huyện Như Thanh;
 • Phía Tây giáp tỉnh Nghệ An.

Huyện Như Xuân được quy hoạch với tính chất là huyện miền núi phía Tây Nam của tỉnh Thanh Hóa, cửa ngõ giao thương phía Tây Nam của tỉnh với tỉnh Nghệ An và các tỉnh phía Nam thông qua đường Hồ Chí Minh, phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ gắn với phát triển đô thị hỗ trợ cho KKT Nghi Sơn. Có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học (vườn Quốc gia Bến En).


Định hướng quy hoạch phát triển không gian vùng huyện Như Xuân với cấu trúc phát triển không gian vùng theo mô hình “01 hành lang phát triển – 02 trung tâm động lực – 01 dải cảnh quan sinh thái, nông nghiệp, nông thôn”. Hình thành hành lang phát triển chính của huyện trên cơ sở các không gian dọc đường Hồ Chí Minh. Phát triển trọng tâm tại 02 khu vực là thị trấn Yên Cát và đô thị Bãi Trành để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho toàn huyện.

Các khu vực còn lại có dạng dải bao quanh dãy núi Bù Mùn là các khoảng không gian nông nghiệp gắn với các điểm dân cư nông thôn và các khu vực sinh thái phát triển du lịch ven núi Bù Mùn.


Quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng huyện Như Xuân

Không gian vùng huyện Như Xuân được chia làm 03 phân vùng, bao gồm:

 • Vùng trung tâm: Bao gồm thị trấn Yên Cát và 06 xã Thượng Ninh, Cát Tân, Cát Vân, Hóa Quỳ, Bình Lương, Tân Bình, dân số chiếm khoảng 40% toàn huyện. Trong đó lấy thị trấn Yên Cát là trung tâm. Định hướng là vùng phát triển chủ yếu về công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và du lịch.
 • Vùng phía Nam: Bao gồm 03 xã Bãi Trành, Xuân Bình, Xuân Hòa, dân số chiếm khoảng 21% toàn huyện. Trong đó lấy đô thị Bãi Trành là trung tâm. Định hướng là vùng phát triển chủ yếu về công nghiệp, kho tàng, nông nghiệp quy mô lớn, theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
 • Vùng phía Tây: Bao gồm các xã vùng “6 Thanh” là Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Xuân. Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Hòa, dân số chiếm khoảng 29% toàn huyện. Trong đó lấy xã Thanh Quân là trung tâm vùng. Định hướng là vùng nông lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, giữ gìn hệ sinh thái, du lịch cộng đồng.

Về quy hoạch hệ thống đô thị huyện Như Xuân được định hướng phát triển thành 2 giai đoạn. Cụ thể như sau:

 • Giai đoạn 2021-2030: Ổn định hệ thống đô thị trên địa bàn huyện như hiện nay là thị trấn Yên Cát: Quy mô, ranh giới lập quy hoạch được thực hiện theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2734/QĐUBND ngày 13/7/2020. Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 16.300 người, đến năm 2045 khoảng 20.000 người.
 • Giai đoạn 2031-2045: Thành lập thị trấn Bãi Trành với diện tích khoảng 6.594ha, trên cơ sở toàn bộ diện tích xã Bãi Trành và Xuân Bình. Dân số dự báo đến năm 2045 khoảng 25.000 người.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Như Xuân

Không gian phát triển công nghiệp huyện Như Xuân được định hướng đến năm 2045, trên địa bàn huyện hình thành 01 Khu công nghiệp và 05 cụm công nghiệp, tổng diện tích các khu, cụm công nghiệp khoảng 499,7ha, bao gồm:


Giai đoạn 2021-2030:

 • Khu công nghiệp Bãi Trành: Diện tích khoảng 179,03ha.
 • CCN Thượng Ninh: diện tích khoảng 35ha
 • CCN Xuân Hòa: diện tích khoảng 75ha
 • CCN Bãi Trành: diện tích khoảng 49,7ha.

Giai đoạn 2031-2045:

 • Mở rộng KCN Bãi Trành lên quy mô khoảng 300ha.
 • CCN Thanh Xuân: diện tích khoảng 30ha.
 • CCN làng nghề Thanh Lâm: diện tích khoảng 10ha

Quy hoạch phát triển du lịch huyện Như Xuân

Về quy hoạch phát triển du lịch huyện Như Xuân được định hướng quy hoạch chi tiết tại 4 khu vực chính, bao gồm:

Khu vực phía Đông:

 • Phát triển chủ yếu loại hình du lịch sinh thái, du lịch khám phá trải nghiệm nhằm khai thác giá trị cảnh quan của khu vực hồ Sông Mực và VQG Bến En.
 • Tập trung phát triển du lịch tại các thôn ven hồ Sông Mực thuộc hai xã Tân Bình và Bình Lương, bao gồm các thôn: Thanh Bình, Mai Thắng, Đức Bình (xã Tân Bình) và làng Mài (xã Bình Lương).

Khu vực phía Tây:

 • Phát triển chủ yếu loại hình du lịch cộng đồng, du lịch khám phá cảnh quan rừng tự nhiên.
 • Tập trung phát triển du lịch tại các thôn thuộc thung lũng xã Thanh Quân, bao gồm thôn Thống Nhất, Chiềng Cà, Kẻ Lạn, Thanh Tiến và Thanh Tân. Thôn Tân Hùng xã Thanh Phong.

Khu vực trung tâm:

 • Phát triển chủ yếu loại hình du lịch sinh thái, tâm linh, văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng.
 • Tập trung phát triển du lịch tại Đền thi, làng Trung Thành, Khu du lịch sinh thái tâm linh thiền tự Yên Cát tại thị trấn Yên Cát và các thôn thuộc khu vực danh thắng thác cổng trời và thác Đồng Quan.

Khu vực phía Nam: Bao gồm khu vực các xã Xuân Bình, Bãi Trành, Xuân Hòa, Thanh Hòa. Phát triển các loại hình du lịch mới, nổi bật trên cơ sở khai thác các giá trị đặc trưng của vùng về cảnh quan thiên nhiên.

Quy hoạch phát triển du lịch huyện Như Xuân nhằm kế nối các tuyến du lịch kết nối trong và ngoài tỉnh, bao gồm: Hà Nội – Hòa Bình –huyện Thạch Thành (thác Mây, hang Con Moong) – huyện Cẩm Thủy (suối cá thần Cẩm Lương) – huyện Thường Xuân (khu BTTN Xuân Liên, hồ Cửa Đạt) – huyện Thọ Xuân (khu DTLS Lam Kinh) – huyện Như Xuân – tỉnh Nghệ An và các tỉnh phía Nam (theo tuyến đường Hồ Chí Minh).

Quy hoạch phát triển thương mại huyện Như Xuân

Quy hoạch hệ thống công trình thương mại dịch vụ, huyện Như Xuân bao gồm:

 • Hệ thống chợ: Bố trí 05 chợ trên địa bàn huyện, trong đó tại thị trấn Yên Cát là chợ hạng 2 và 04 chợ hạng 3 tại các xã: Thượng Ninh, Bãi Trành, Thanh Quân, Xuân Hòa. Giai đoạn sau năm 2030, tại mỗi xã bố trí 01 chợ để phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn.
 • Hệ thống trung tâm thương mại: giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Như Xuân có 01 trung tâm thương mại hạng 3 tại thị trấn Yên Cát, giai đoạn sau năm 2030 bổ sung thêm 04 TTTM hạng 3 tại các khu vực: đô thị Bãi Trành và các xã Thượng Ninh, Hóa Quỳ, Xuân Hòa.

Ngoài ra các điểm thương mại dịch vụ cấp huyện khác được bố trí tại các đô thị và một số vị trí dọc các tuyến đường như: đường Hồ Chí Minh, QL45, Nghi Sơn – Bãi Trành, các điểm giao giữa các tuyến đường chính.

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Như Xuân

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Như Xuân tuân thủ theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:

Hệ thống đường Quốc lộ:

 • Đường Hồ Chí Minh: Quy hoạch sau 2030 đường Hồ Chính Minh sẽ là đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây: được quy hoạch qua tỉnh Thanh Hóa với quy mô tối thiểu 6 làn xe.
 • Quốc lộ 45: thuộc nhóm Quốc lộ chính yếu, quy hoạch kéo dài tuyến theo đường Yên Cát – Thanh Quân – Bù Cẩm kết nối với QL48 tại huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An, quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe.
 • Đường Nghi Sơn – Bãi Trành: thuộc nhóm Quốc lộ thứ yếu, quy hoạch quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe.

Hệ thống đường tỉnh: Quy hoạch các tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện đến năm 2030 đạt quy mô đường cấp IV, đến năm 2045 đạt quy mô đường cấp III, bao gồm:

Đối với các tuyến hiện có:

 • Các tuyên Đường tỉnh 520B (Xuân Qùy – Thanh Quân), Đường tỉnh 520C (Yên Cát – Xuân Khang), Đường Cơ động Cát Vân – Xuân Thắng (Thường Xuân), Đường Cơ động Cát Tân – Xuân Thắng (Thường Xuân) quy hoạch đạt quy mô đường cấp III.
 • Đường tỉnh 514 (Cầu Thiều – Thượng Ninh) quy hoạch kéo dài đến ĐT 520D quy hoạch đạt quy mô đường cấp III.
 • Tuyến đường tỉnh 520D (Yên Cát – Thanh Quân) được nâng cấp lên thành tuyến Quốc lộ 45 kéo dài, quy hoạch đạt quy mô đường cấp III.

Các tuyến bổ sung mới:

 • Tuyến đường Tây Thanh Hóa đi KKT Nghi Sơn: tuân thủ định hướng quy hoạch giao thông toàn tỉnh. Đoạn qua huyện Như Xuân đi trùng với tuyến đường tỉnh hiện có là Đường cơ động Cát Tân- Xuân Thắng (Thường Xuân) theo QL45 kéo dài đi đường Hồ Chí Minh theo đường Nghi Sơn Bãi Trành đi KKT Nghi Sơn.
 • Tuyến đường Yên Cát – Bãi Trành: trên cơ sở tuyến Hóa Quỳ – Bãi Trành đã có quy hoạch giao thông toàn tỉnh, kéo dài đến thị trấn Yên Cát nhằm kết nối hai đô thị của huyện. Tổng chiều dài tuyến 27,4km, bao gồm một số đoạn đi trùng với các tuyến đường xã và một số đoạn mở mới.
 • Quy hoạch mới tuyến theo hướng Bắc Nam từ huyện Thường Xuân (Đường tỉnh 519B) đi Thanh Xuân – Thanh Lâm – Thanh Hòa (theo tuyến đường khai thác lâm sản hiện có) đi tỉnh Nghệ An có chiều dài 44,2km.

Trong đó giai đoạn trước mắt nâng cấp đoạn đường Hóa Quỳ – Thanh Xuân, tổng chiều dài khoảng L=15,4km (điểm đầu giao với đường tỉnh 520B; điểm cuối giao với đường tỉnh 520D). Cụ thể:

 • Đường Hoá Quỳ – Cát Vân, tổng chiều dài khoảng 16km (điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh; điểm cuối giao với đường tỉnh 520D).
 • Đường từ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đi xã Châu Hội và Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, chiều dài khoảng 12km ( điểm đầu tại điểm cuối đường tỉnh 520B, điểm cuối giáp ranh tỉnh Nghệ An).
 • Đường từ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đi xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, chiều dài khoảng 7km (điểm đầu tại đường tỉnh 520B, điểm cuối giáp ranh tỉnh Nghệ An).

Quy hoạch hệ thống đường huyện: Các tuyến đường huyện hiện có xem xét tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp đến năm 2030 đạt tối thiểu tiêu chuẩn đường cấp V miền núi; đến năm 2045 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

Quy hoạch thêm 5 tuyến đường huyện mới, bao gồm:

 • Đường từ Thanh Xuân đi Thanh Phong, chiều dài tuyến khoảng 5km.
 • Đường từ xã Thượng Ninh đi huyện Như Thanh: Điểm đầu từ đường Hồ Chí Minh (thôn Xuân Thượng, xã Thượng Ninh); điểm cuối tại thôn Đồng Ngấn (xã Thượng Ninh); Nâng cấp tuyến từ tuyến đường xã hiện có; chiều dài tuyến khoảng 16,5km.
 • Đường từ Thượng Ninh đi Hóa Quỳ: chiều dài tuyến khoảng 7,6km;
 • Tuyến đường từ Cát Vân – Hóa Quỳ- Tân Bình: Chiều dài tuyến khoảng 20,9km.
 • Tuyến đường Xuân Hòa – Xuân Bình: Chiều dài tuyến khoảng 19,7km.

Bến xe khách: Trên địa bàn huyện quy hoạch 03 bến xe, bao gồm: Bến xe Yên Cát (loại IV); Bến xe Bãi Trành (Loại V); Bến xe Thanh Quân (Loại V).

Bến thủy nội địa: Trên địa bàn huyện Như Xuân, các tuyến sông ngắn và dốc, khó có khả năng khai thác vận tải đường thủy, chủ yếu khai thác mặt hồ sông mực để vận tải du lịch. Hồ Sông Mực có diện tích mặt thoáng trên 30,0km2, quy hoạch 02 bến thủy nội địa trên địa bàn huyện bao gồm: bến khai thác du lịch lòng hồ Bến En, dự kiến tại khu vực xã Tân Bình và bến khu vực vùng ngập xã Thanh Hòa (thuộc dự án hồ thủy điện Bản Mồng) kết nối với khu vực tỉnh Nghệ An.

Quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân

Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3826/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Khu vực nghiên cứu, lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Yên Cát. Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau:

 • Phía Đông giáp huyện Như Thanh;
 • Phía Tây giáp xã Cát Tân và xã Hóa Quỳ;
 • Phía Nam giáp xã Bình Lương và xã Tân Bình;
 • Phía Bắc giáp xã Thượng Ninh.

Tính chất, chức năng đô thị: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và an ninh – quốc phòng của huyện Như Xuân. Là đầu mối quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng huyện Như Xuân.

Quy mô dân số:

 • Dân số hiện trạng: Khoảng 8.527 người.
 • Dân số dự báo đến năm 2025: Khoảng 13.700 người.
 • Dân số dự báo đến năm 2030: Khoảng 16.300 người.

Quy mô đất đai:

 • Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 3.126,79 ha.
 • Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2030: 1.114,78ha.

Hướng chủ đạo phát triển không gian thị trấn là về phía Bắc và Tây Bắc đường Hồ Chí Minh từ khu vực đô thị hiện hữu. Khai thác triệt để các quỹ đất còn lại tại phía Nam của thị trấn. Khung không gian đô thị theo 2 hướng chính là Bắc – Nam và hướng Đông – Tây.

– Hướng Bắc – Nam có 2 trục: (Trục 1) đường Hồ Chí Minh là trục đối ngoại kết nối đến các đô thị khác. (Trục 2) nâng cấp tuyến đường từ nút giao đường Hồ Chính Minh tại khu phố Phú Quế đến nút giao đường đi Xuân Khang – Hóa Quỳ thành tuyến trục đối nội của đô thị.

– Hướng Đông – Tây có 3 trục:

 • (Trục 1) nâng cấp tuyến đường QL45 kéo dài từ nút giao đường Hồ Chí Minh hiện nay đi Thanh Quân – Bù Cẩm (tuyến đường nằm trong QH giao thông tỉnh).
 • (Trục 2) nâng cấp tuyến đường từ Cầu Chui đến nút giao đường QL45 kéo dài tại Khu phố Trung Thành.
 • (Trục 3) Đầu tư tuyến đường trục chính từ Khu phố 3 song song 2 tuyến nêu trên kết thúc tại khu vực Ngã 3 Đền Thi – đây là trục trung tâm đô thị, kết nối đô thị cũ và mới.

Quy hoạch chung thị trấn Bãi Trành đến 2030

Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân có Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 29/9/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 8247/SXD-QH ngày 04/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND huyện Như Xuân tại các văn bản nêu trên. UBND huyện Như Xuân tổ chức lập, trình duyệt đồ án quy hoạch theo trình tự, thủ tục quy định

Quy hoạch thị trấn Bến Sung tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch thị trấn Bến Sung nằm trong quy hoạch chung huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi nghiên cứu: gồm thị trấn Bến Sung hiện tại, xã Hải Vân, xã Hải Long, một phần xã Yên Thọ huyện Như Thanh. Diện tích quy hoạch dự kiến khoảng: 4.655ha (46,5 km2).

Ranh giới cụ thể như sau:

 • Phía Bắc: giáp xã Xuân Khang;
 • Phía Nam: giáp xã Xuân Thái, xã Xuân Phúc và xã Yên Thọ;
 • Phía Đông: giáp xã Vạn Thắng huyện Nông Cống;
 • Phía Tây: giáp Hồ sông Mực.

XEM QUYẾT ĐỊNH VÀ BẢN ĐỒ DƯỚI ĐÂY.BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây