Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến 2030

Quy hoạch huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến 2030

443
0

Quy hoạch huyện Nho Quan với tổng diện tích khoảng 450,83 km2 (45.083 ha), theo mô hình cấu trúc gồm 01 trọng tâm, 03 hành lang và 04 phân vùng phát triển.

Phê duyệt quy hoạch vùng huyện Nho Quan

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Theo quyết định, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định với quy mô diện tích khoảng 450,83 km2 (45.083 ha). Phạm vi lập quy hoạch bao bồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Nho Quan.

Ranh giới cụ thể như sau:

 • Phía Bắc giáp các huyện Yên Thủy, Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;
 • Phía Đông giáp các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 • Phía Nam giáp thành phố Tam Điệp;
 • Phía Tây giáp huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Quy hoạch huyện Nho Quan xác định với tính chất là Khu vực phát triển kinh tế tổng hợp đô thị, dịch vụ, thương mại, công nghiệp,
nông nghiệp của khu vực phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình; hình thành đô thị loại IV, thành lập thị xã trực thuộc tỉnh; đóng vai trò quan trọng trọng sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Bình.


Vùng trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh, có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, các vùng sản xuất, hệ thống di tích và truyền thống lịch sử lâu đời;

Vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao, phát triển vùng trang trại, chuyên canh sản xuất lúa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản; thuận lợi phát triển công nghiệp nhẹ tập trung, chế biến gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp; Trở thành đầu mối giao thông quan trọng kết nối Ninh Bình với các tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa.

Bản đồ huyện Nho Quan
Bản đồ huyện Nho Quan

Chỉ tiêu dự báo phát triển về dân số và nhu cầu sử dụng đất huyện Nho Quan

Chỉ tiêu dự báo về dân số:


 • Đến năm 2030 khoảng 182.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 46%;
 • Đến năm 2040 khoảng 239.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 52%.
 • Đến năm 2050 khoảng 279.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 52%

Chỉ tiêu dự báo về nhu cầu sử dụng đất:

 • Đến năm 2030: Đất xây dựng toàn huyện khoảng 6.450 ha, trong đó: Đất xây dựng đô thị khoảng 2.988 ha; Đất xây dựng nông thôn khoảng 3.462 ha.
 • Đến năm 2040: Đất xây dựng toàn huyện khoảng 9.191ha, trong đó: Đất xây dựng đô thị khoảng 4.187 ha; Đất xây dựng nông thôn khoảng 4.004ha;
 • Đến năm 2050: Đất xây dựng toàn huyện khoảng 10.772 ha, trong đó: Đất xây dựng đô thị khoảng 4.880ha; Đất xây dựng nông thôn khoảng 5.892ha.

Quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng huyện Nho Quan

Mô hình cấu trúc phát triển không gian vùng huyện Nho Quan được xác định theo mô hình cấu trúc gồm 01 trọng tâm (đô thị Nho Quan phát triển mở rộng thành vùng lõi đô thị hóa huyện Nho Quan); 03 hành lang phát triển và 04 phân vùng phát triển.

Theo đó, trọng tâm phát triển là đô thị Nho Quan mở rộng, hình thành vùng lõi đô thị hóa của thị xã Nho Quan trong tương lai, phát triển dịch vụ tổng hợp, hỗ trợ sản xuất và dịch vụ du lịch của vùng phía Tây tỉnh Ninh Bình.


03 trục hành lang phát triển gồm:

 • Hành lang quốc lộ 12B, quốc lộ 45: Là trục động lực kinh tế chủ đạo của huyện về đô thị và công nghiệp. Kết nối các đô thị, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
 • Hành lang sinh thái phía Tây: Là vùng bảo tồn rừng quốc gia Cúc Phương, kết hợp khai thác vùng đệm cho phát triển du lịch.
 • Hành lang sinh thái dọc sông Hoàng Long: Vùng đệm sinh thái, bảo vệ cảnh quan và dự phòng ngăn chậm lũ.

04 phân vùng phát triển gồm:

 • Vùng trung tâm huyện Nho Quan;
 • Vùng du lịch sinh thái Cúc Phương;
 • Vùng đô thị, dịch vụ, công nghiệp phía Nam;
 • Vùng nông nghiệp, dịch vụ phía Bắc.

Quy hoạch định hướng phát triển theo các phân vùng cụ thể

Quy hoạch Phân vùng 1: Vùng trung tâm huyện Nho Quan, bao gồm: Toàn bộ khu vực đã có định hướng quy hoạch đô thị Nho Quan và Khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình trên địa bàn huyện Nho Quan. Thuộc địa giới hành chính các xã: Thị trấn Nho Quan, các xã Phú Sơn, Đồng Phong, Yên Quang, Văn Phong, Văn Phương, Lạng Phong, Lạc Vân, Gia Tường, Đức Long, Thượng Hòa.

 • Diện tích tự nhiên khoảng: 7.362 ha
 • Tính chất quy hoạch chính: Là đô thị hành chính, dịch vụ du lịch tổng hợp của huyện Nho Quan. Khu vực đô thị Nho Quan được định hướng trở thành vùng nội thị của đô thị Nho Quan. Khu vực thuộc khu Kênh Gà – Vân Trình là khu du lịch tổng hợp, đa lĩnh vực gắn với cảnh quan tự nhiên và hệ thống các công trình di tích có giá trị đặc biệt.

Quy hoạch phân vùng 2: Vùng du lịch sinh thái Cúc Phương, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã: Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long.

 • Quy mô diện tích khoảng: 16.866 ha.
 • Tính chất chính: Là vùng bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái gắn với rừng Quốc gia Cúc Phương. Là vùng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nông trại sinh thái – nghỉ dưỡng trải nghiệm kết hợp khu ở gắn với vùng đệm vườn quốc gia Cúc Phương và công viên động vật hoang dã. Phát triển nông lâm nghiệp đặc biệt là các trang trại tổng hợp, chăn nuôi tập trung khai thác thế mạnh kinh tế đồi rừng tại các khu vực không thuận lợi phát triển du lịch.

Quy hoạch phân vùng 3: Vùng đô thị, dịch vụ du lịch, công nghiệp phía Nam, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã: Văn Phú, Phú Lộc, Thanh Lạc, Sơn Thành, Sơn Lai, Sơn Hà, Quỳnh Lưu, Quảng Lạc, Thượng Hòa, Phú Long, Kỳ Phú, Cúc Phương.

 • Quy mô diện tích khoảng: 12.984 ha.
 • Tính chất chính: Là vùng phát triển đô thị phía Nam huyện Nho Quan. Là vùng phát triển công nghiệp tập trung ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, sử dụng nguyên liệu địa phương. Là vùng phát triển mô hình nông trại sinh thái – nghỉ dưỡng trải nghiệm kết hợp khu ở gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung (farmstay); phát triển đô thị, dịch vụ du lịch, tổ chức sự kiện, nghiên cứu, đào tạo hỗ trợ khu vực chùa Bái Đính và di sản Tràng An.

Quy hoạch phân vùng 4: Vùng nông nghiệp, dịch vụ phía Bắc, bao gồm: địa giới hành chính các xã: Gia Tường, Thạch Bình, Gia Lâm, Gia Thủy, Gia Sơn, Xích Thổ.

 • Quy mô diện tích khoảng: 7.871 ha.
 • Tính chất chính: Là vùng phát triển nông lâm nghiệp chất lượng cao kết hợp công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Phát triển du lịch gắn với cảnh quan sinh thái khu vực xã Gia Thủy, Gia Sơn; phục dựng không gian văn hóa tại xã Thạch Bình; di tích khảo cổ tại xã Gia Tường, Gia Lâm…

Quy hoạch định hướng phát triển đô thị

Giai đoạn đến năm 2030: Nho Quan tiếp tục là đơn vị hành chính cấp huyện. Quy hoạch định hướng phát triển đô thị bao gồm các đô thị của huyện Nho Quan và các không gian phát triển theo mô hình đô thị trên địa bàn huyện.

 • Phát triển hệ thống các đô thị trên huyện Nho Quan: Hình thành 03 khu vực đô thị thuộc huyện bao gồm: Đô thị Nho Quan, đô thị Gia Lâm và đô thị Rịa.
 • Các không gian phát triển theo mô hình đô thị bao gồm: Khu vực trung tâm xã Văn Phú; Khu vực trung tâm ngã 3 anh Trỗi; Khu vực xã Sơn Hà, Sơn Lai và một phần xã Quỳnh Lưu.

Giai đoạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050: Căn cứ vào điều kiện thực tế phát triển toàn huyện Nho Quan thành đô thị loại IV và trở thành thị xã thuộc tỉnh.

Quy hoạch định hướng phát triển đô thị Nho Quan

 • Phạm vi ranh giới, diện tích: Là trung tâm của huyện, gồm thị trấn Nho Quan và 07 xã: Lạng Phong, Văn Phong, Đồng Phong, Yên Quang, Văn Phương, Phú Sơn, Lạc Vân. Diện tích tự nhiên khoảng 5.771ha;
 • Tính chất: Là trung tâm hành chính chính trị, đô thị dịch vụ sinh thái; là Trung tâm về kinh tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa – lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái và công nghiệp sạch và hỗ trợ vùng nông thôn. Đến năm 2030 là đô thị loại IV; đến năm 2050 là vùng nội thị của thị xã thuộc tỉnh.
 • Quy mô dân số: Đến năm 2030 khoảng 55.000 người; đến năm 2040 khoảng 69.000 người; đến năm 2050: Khoảng 80.000 người.
 • Định hướng phát triển: Hạt nhân của đô thị là khu vực trung tâm đô thị hiện hữu. Phát triển các chức năng chính đô thị như trung tâm hành chính, công cộng, văn hóa, giáo dục, y tế; phát triển khu vực thương mại dọc trục đường 12B; phát triển các khu dân cư
  mới trên quỹ đất đô thị hóa và chỉnh trang các khu vực hiện hữu; Phát triển mở rộng đô thị về phía Đông và phía Nam trong đó phía Đông là phần đô thị hiện hữu mở rộng; khu vực phía Nam hình thành đô thị mới gắn với các chức năng phát triển đô thị, công nghiệp và các chức năng hỗn hợp khác. Các vùng phát triển phía Bắc và phía Tây mang tính hỗ trợ gắn với các chức năng tái định cư, trang trại tổng hợp và nông nghiệp sinh thái chất lượng cao.
 • Giai đoạn 2022-2025: Tổ chức rà soát lập hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị theo Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đáp ứng nhu cầu quản lý, phát triển của đô thị.

Quy hoạch định hướng phát triển đô thị Rịa

 • Phạm vi ranh giới: Nằm phía Nam huyện, gồm toàn bộ xã Phú Lộc và một phần các xã Quỳnh Lưu, Phú Long, Kỳ Phú. Quy mô diện tích: Khoảng 2.175ha.
 • Tính chất: Là vùng đô thị vệ tinh phía Tây của đô thị Ninh Bình và trung tâm dịch vụ hỗ trợ phía Nam của huyện Nho Quan. Đến năm 2030 là đô thị loại V. Đến năm 2050 là thị trấn dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch công nghiệp, tiểu thù công nghiệp vừa và nhỏ, đô thị đầu mối giao thông.
 • Quy mô dân số: Đến năm 2030 khoảng 19.000 người; đến năm 2040 khoảng 23.000 người; đến năm 2050: Khoảng 26.000 người;
 • Định hướng phát triển: Phát triển không gian đô thị trên cơ sở các khu dân cư hiện hữu về phía Tây Bắc dọc theo trục quốc lộ 12B, kết nối không gian sản xuất nông nghiệp phía Đông Bắc và vùng sản xuất lâm nghiệp, du lịch thuộc vùng đệm vườn Quốc gia Cúc Phương. Hình thành khu trung tâm của đô thị với trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ… tại khu vực giao cắt các quốc lộ 12B,
  45, tỉnh lộ 479C. Dài hạn mở rộng phạm vi phát triển về phía ngã 3 anh Trỗi tạo thành khu vực phát triển đô thị phía nam huyện Nho Quan; Phát triển không gian dịch vụ về phía Nam và phía Tây gắn với không gian du lịch hồ Đồng Chương, hồ Đá Lải, sân golf Tràng An…
 • Giai đoạn 2022-2023: Tổ chức rà soát lập quy hoạch chung đô thị Rịa đáp ứng nhu cầu quản lý, phát triển của đô thị.

Quy hoạch định hướng phát triển đô thị Gia Lâm

 • Phạm vi ranh giới, diện tích dự kiến: Nằm ở phía Bắc của huyện; dự kiến ranh giới gồm toàn bộ xã Gia Lâm và một phần các xã Gia Sơn, xã Gia Thuỷ. Quy mô diện tích khoảng 1.585ha.
 • Tính chất: Là trung tâm kinh tế xã hội cụm vùng núi phía Bắc huyện Nho Quan, tập trung vào dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ.
 • Quy mô dân số: Đến năm 2030 khoảng 9.000 người; đến năm 2040 khoảng 14.000 người; đến năm 2050: Khoảng 18.000 người;
 • Phát triển không gian đô thị trên cơ sở các khu dân cư hiện hữu dọc theo trục quốc lộ 12B và nút giao với tỉnh lộ 477D dự kiến. Hướng phát triển về không gian dịch vụ: Phát triển không gian dịch vụ về phía Tây Bắc gắn với vùng phát triển du lịch, dịch vụ tại xã Gia Sơn.
 • Giai đoạn 2023-2025: Tổ chức rà soát lập quy hoạch chung đô thị Gia Lâm đáp ứng nhu cầu quản lý, phát triển của đô thị.

Quy hoạch định hướng phát triển nông thôn huyện Nho Quan

Quy hoạch phát triển nông thôn phù hợp với định hướng chung của các tiểu vùng; đảm bảo phát triển bền vững, gìn giữ cảnh quan truyền
thống, tạo dựng môi trường sống thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.

Khu vực các xã nông thôn: Phát triển nông thôn gắn với bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan và khắc phục các vấn đề về môi trường. Chuyển hướng sản xuất hàng hóa nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu tại đô thị, phát triển dịch vụ du lịch, sản xuất hàng hóa cho các khu vực phụ cận. Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng sản xuất gắn với cải tạo chỉnh trang các điểm dân cư nông thôn hiện hữu.

Khu dân cư nông thôn phát triển mới: Phát triển các khu dân cư nông thôn có quy mô phù hợp với nhu cầu phát triển đất ở của dân cư nông thôn. Khai thác hiệu quả các quỹ đất xen kẹp, phát triển các khu dân cư nông thôn đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các quỹ đất công cộng phục vụ dân cư.

Đến năm 2030, vùng nông thôn được phân thành 03 vùng gắn với hoạt động sản xuất đặc trưng như sau:

 • Vùng phía Nam (bao gồm khu vực các xã: Thanh Lạc, Thượng Hòa, Văn Phú, Sơn Thành, Phú Long, Sơn Lai): Tính chất chủ yếu là Công nghiệp tập trung; Nông nghiệp sinh thái công nghệ cao, kết hợp phát triển dịch vụ du lịch sinh thái. Phát triển đô thị Rịa thành trung tâm dịch vụ hỗ trợ cho vùng liên xã.
 • Vùng kinh tế trang trại, lâm nghiệp và du lịch sinh thái, trải nghiệm nông trại (bao gồm khu vực các xã: Cúc Phương, Kỳ Phú, Quảng Lạc): Phát triển trung tâm dịch vụ hỗ trợ du lịch Cúc Phương, kết hợp phát triển các dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp (Cúc Phương), công viên động vật hoang dã, các dự án nông trại sinh thái, nghỉ dưỡng trải nghiệm kết hợp khu ở theo mô hình mới.
 • Vùng sản xuất nông nghiệp năng suất cao (bao gồm khu vực các xã: Thạch Bình, Gia Thủy, Gia Sơn, Gia Tường, Xích Thổ, Đức Long): Công nghiệp tập trung; Nông nghiệp sinh thái công nghệ cao, kết hợp phát triển dịch vụ du lịch sinh thái. Phát triển đô thị Gia Lâm thành trung tâm dịch vụ hỗ trợ cho vùng liên xã.

Định hướng quy hoạch công nghiệp huyện Nho Quan

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Nho Quan được xác định theo hướng ưu tiên các loại hình công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; Phát triển các ngành công nghiệp gắn với lợi thể về tài nguyên, nguồn nguyên liệu và lao động của huyện cũng như các địa phương lân cận.

Phát triển khu công nghiệp: Phát triển mới Khu công nghiệp Phú Long (khoảng 580 ha) và Khu công nghiệp Xích Thổ (khoảng 150 ha): Với tính chất Khu công nghiệp đa ngành và ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp hiện đại, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; các ngành, lĩnh vực công nghiệp có thể giải quyết việc làm cho lao động địa phương,…

Phát triển cụm công nghiệp:

 • Cụm Công nghiệp Văn Phong: Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết với diện tích 50,0ha. Dự kiến mở rộng tối đa lên 75ha. Tính chất của cụm là sản xuất, gia công giầy dép, may mặc, sản xuất gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô; công nghiệp công nghệ sạch, sản xuất giấy, bột từ giấy bỏ (giấy tái chế).
 • Cụm công nghiệp Phú Sơn: Diện tích đã phê duyệt là 43,2ha. Định hướng phát triển theo hướng công nghiệp sạch.
 • Cụm công nghiệp Sơn Lai: Diện tích đã phê duyệt là 28,2ha. Tính chất của Cụm công nghiệp là thu hút các dự án về chế biến nông, lâm sản và công nghiệp khác…

Định hướng quy hoạch dịch vụ thương mại

 • Quy hoạch cụm các công trình dịch vụ thương mại cấp đô thị tại khu vực cửa ngõ, trung tâm đô thị, dọc các trục đường hướng tâm và vành đai quan trọng, giao lộ của các tuyến đường, … để phục vụ nhu cầu dịch vụ thương mại.
 • Nâng cấp hệ thống chợ trung tâm các phường, xã hiện nay. Xây dựng các chợ truyền thống và trung tâm thương mại khu vực tại khu đô thị phát triển mới với đảm bảo nhu cầu thiết yếu hàng ngày của dân cư huyện.

Định hướng quy hoạch dịch vụ du lịch huyện Nho Quan

 • Khai thác cảnh quan, điều kiện tự nhiên, địa hình văn hoá của địa phương phát triển các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên; du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc.
 • Phát triển du lịch gắn với vùng đệm quần thể Tràng An, Bái Đính tại các xã Sơn Hà, Quảng Lạc, Phú Long theo hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông trại, trải nghiệm nông nghiệp sinh thái;
 • Phát triển du lịch gắn với vùng đệm vườn Quốc Gia – Cúc Phương, công viên động vật hoang dã, khu Kênh Gà Vân Trình tại các xã Văn Phương, Yên Quang, Văn Phú, Kỳ Phú, Lạc Vân…;
 • Phát triển du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm sản xuất làng nghề tại các xã: Gia Thủy, Sơn Hà..; du lịch sinh thái gắn với các vực nước tự nhiên lớn như hồ Đá Lải, hồ Đồng Chương…. Phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan sinh thái tại khu vực. Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao, đa dạng về sản phẩm, đa dạng theo các mùa du lịch.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch ở các khu du lịch hiện hữu như: Khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Chương, Du lịch trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương, Công viên bảo tồn động vật hoang dã quốc gia ở Kỳ Phú; Khu du lịch sinh thái Hang Bụt – động Thiên Hà,…

Quy hoạch định hướng phát triển hạ tầng xã hội, huyện Nho Quan

Định hướng quy hoạch trụ sở làm việc:

 • Quy hoạch trung tâm hành chính chính trị huyện Nho Quan trên cơ sở tổ chức lại trung tâm hành chính hiện nay theo mô hình hợp khối; Các cơ quan đã có kế hoạch và đang xây dựng trụ sở tiếp tục thực hiện việc di chuyển. Quỹ đất hiện trạng của các cơ quan di chuyển, sắp xếp tại thị trấn Nho Quan được thu hồi và bố trí các chức năng khác phục vụ việc tổ chức lại trung tâm hành chính và công trình công cộng.
 • Quy hoạch mới trung tâm đô thị Rịa tại xã Phú Lộc. Hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan hành chính cấp xã nâng cấp, điều chỉnh vị trí theo nhu cầu phát triển. Việc quy hoạch cụ thể thực hiện theo các đồ án quy hoạch nông thôn mới.

Định hướng quy hoạch cơ sở giáo dục – đào tạo:

 • Các cơ sở đào tạo: Nâng cấp cơ sở trường Đảng, trung tâm giáo dục thường xuyên, mở rộng tại chỗ trường trung cấp dạy nghề tại thị trấn Nho Quan; quy hoạch mới trường dạy nghề lái xe tại xã Đồng Phong (quy mô khoảng 4,0ha) theo định hướng Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đã phê duyệt.
 • Định hướng quy hoạch mới trường phổ thông trung học Nội trú tại khu vực xã Cúc Phương. Cải tạo chỉnh trang các trường THPT hiện có (Nho Quan A – xã Quỳnh Lưu; Nho Quan B – Thị trấn Nho Quan; Nho Quan C – xã Gia Lâm).
 • Đối với công trình giáo dục cấp đơn vị ở, cấp xã: Được xác định cụ thể theo các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng nông thôn và các quy hoạch xây dựng và đáp ứng với các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng.

Định hướng quy hoạch cơ sở y tế:

 • Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế huyện, 04 phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân địa phương và tiêu chuẩn nông thôn mới.
 • Xây dựng mới 03 bệnh viện đa khoa, bao gồm: bệnh viện đa khoa quốc tế quy mô khoảng 150÷200 giường tại xã Sơn Lai để phục vụ dân cư đô thị, dân cư vùng phụ cận và khách du lịch đến Khu vực Bái; Bệnh viện đa khoa khu vực Rịa, quy mô 200÷300 giường tại xã Phú Lộc, Bệnh viện đa khoa khu vực tại xã Lạc Vân, quy mô khoảng 200÷300 giường.

Quy hoạch hạ tầng giao thông, huyện Nho Quan

Giao thông đường bộ:

Quốc lộ: Thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo đường, xây mới theo quy hoạch phát triển hệ thống giao thông tỉnh Ninh Bình. Các tuyến quốc lộ (12B, 37C, 38B, 45) đi qua khu vực đô thị thực hiện theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Đường tỉnh: Xây dựng mới tuyến đại lộ Đông – Tây, quy mô 70m, 8 làn xe kết nối Nho Quan với các huyện thị phía Đông Nam và trục giao thông chính của tỉnh. Các tuyến đường tỉnh ĐT.477C, ĐT.477D, ĐT.478, ĐT.479, ĐT.479B, ĐT.479C, ĐT.479D đi qua huyện thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo đường theo quy hoạch phát triển hệ thống giao thông được phê duyệt đảm bảo kết nối từ các tuyến quốc lộ đến các khu du lịch, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các đô thị mới.

Đường giao thông nông thôn: Hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo các quy hoạch xây dựng nông thôn và phù hợp với chiến lược phát triển giao thông tỉnh Ninh Bình. Nâng cấp, bổ sung các tuyến đường kết nối các khu chức năng với hệ thống quốc lộ, đường tỉnh.

Đường đô thị: Đầu tư phát triển, từng bước đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống giao thông theo quy hoạch đô thị.

Các công trình phục vụ giao thông:

Xây dựng bến xe tại xã Đồng Phong, bến xe tại đô thị Rịa; bến xe kết hợp bãi đỗ xe tập trung tại xã Văn Phong; dự phòng vị trí bến xe tại khu vực Lạc Vân phục vụ nhu cầu khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình. Cầu: Duy tu cải tạo hệ thống cầu trên các tuyến đường theo cấp hạng
đường quy hoạch; xây dựng mới cầu vượt sông, cầu cạn đô thị.

Giao thông đường thủy:

Tuân thủ định hướng Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình; quy hoạch các bến thuyến du lịch tại khu vực Kênh Gà, sông Bến Đang, sông Hoàng Long.

Tham khảo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây