Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất Thị xã Mỹ...

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đến 03/2023

2684
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 31/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Thị xã Mỹ Hào nằm ở phía đông bắc tỉnh Hưng Yên, cách thành phố Hưng Yên 36 km về phía bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 28 km về phía đông nam và cách trung tâm thành phố Hải Phòng 72 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Cẩm Giàng và huyện Bình Giang thuộc tỉnh Hải Dương
 • Phía tây giáp huyện Yên Mỹ
 • Phía nam giáp huyện Ân Thi
 • Phía bắc giáp huyện Văn Lâm.

Thị xã Mỹ Hào có diện tích 79,38 km², dân số năm 2020 là 115.608 người, mật độ dân số đạt 1.456 người/km²

Ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Mỹ Hào được tái lập theo Nghị định số 60/NĐ-CP của Chính phủ với diện tích tự nhiên 7.911 ha, gồm 13 đơn vị hành chính là thị trấn Bần Yên Nhân và 12 xã: Bạch Sam, Cẩm Xá, Dị Sử, Dương Quang, Hòa Phong, Hưng Long, Minh Đức, Ngọc Lâm, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên, Xuân Dục.


Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQH14 (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2019). Theo đó:

 • Thành lập thị xã Mỹ Hào trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Mỹ Hào
 • Chuyển thị trấn Bần Yên Nhân và 6 xã: Dị Sử, Nhân Hòa, Phùng Chí Kiên, Bạch Sam, Minh Đức, Phan Đình Phùng thành 7 phường có tên tương ứng.

Sau khi thành lập, thị xã Mỹ Hào có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 phường và 6 xã.

Quy hoạch Thị xã Mỹ Hào, bao gồm 7 phường: Bạch Sam, Bần Yên Nhân, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên và 6 xã: Cẩm Xá, Dương Quang, Hòa Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng, đất Thị xã Mỹ Hào

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 26/1/2022, Hội đồng nhân dân thị xã Mỹ Hào đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thị xã Mỹ Hào.

Theo Nghị quyết, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Mỹ Hào nhằm mục tiêu sử dụng khóa học, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai của thị xã để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, định hướng mục tiêu phát triển thị xã Mỹ Hào trở thành thị xã công nghiệp – thuwong mại, dịch vụ.


Ngày 10/6/2022, UBND thị xã Mỹ Hào ban hành Thông báo số 2291/TB-UBND về việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Mỹ Hào.

Hồ sơ công bố công khai tại thị xã

 • Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Mỹ Hào;
 • Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Mỹ Hào và hệ thống bảng, biểu kèm theo;
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Mỹ Hào; – Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thị xã Mỹ Hào;

Ngày 30/01/2022 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Mỹ Hào. 

Theo quyết định, nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 được xác định cụ thể như sau:

 • Đến năm 2030 đất nông nghiệp thực giảm 2.201,25 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 2.470,72 ha, chiếm 31,20 % diện tích đất tự nhiên.
 • Đến năm 2030 đất phi nông nghiệp tăng 2.201,29 ha so với năm 2020, lấy từ đất nông nghiệp. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp là 5.467,44 ha, chiếm 68,79% diện tích đất tự nhiên
 • Đến năm 2030 đất chưa sử dụng thực giảm 0,04 ha so với năm 2020. Do chuyển sáng đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,04 ha. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng là 0,20 ha, chiếm 0,003 % diện tích đất tự nhiên.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2.226,67 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 3,42 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 268,13 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của thị xã Mỹ Hào.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Hào đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Mỹ Hào đến 2030

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Theo báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Mỹ Hào, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã bao gồm chỉ tiêu đưa vào sử dụng các loại đất như:

 • Đất nông nghiệp: Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất trồng lúa của thị xã Mỹ Hào dự kiến là 2498,6 ha chiếm 31,48 % diện tích tự nhiên, thực giảm 1113,53 ha so với năm 2021.
 • Đất phi nông nghiệp: Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất quốc phòng của thị xã Mỹ Hào dự kiến là 16,22 ha chiếm 0,2 % diện tích tự nhiên, thực tăng 1,9 ha so với năm 2021.
 • Đất chưa sử dụng: Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng của thị xã Mỹ Hào dự kiến là 0,23 ha chiếm 0 % diện tích tự nhiên, thực giảm 0,01 ha so với năm 2021.
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Mỹ Hào
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Mỹ Hào

Vị trí, diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng đất năm 2022 của thị xã được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022; báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2022, thị xã Mỹ Hào.

Quy hoạch phát triển công nghiệp Thị xã Mỹ Hào đến 2030

Hiện tại trong kỳ 2021-2030 Thị xã Mỹ Hào đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Khu công nghiệp:

 • Khu công nghiệp Thăng Long giai đoạn 3
 • Quy hoạch khu công nghiệp Định Hướng
 • Quy hoạch khu công nghiệp Minh Quang
 • KCN Minh Đức

Cụm công nghiệp:

Quy hoạch giao thông thị xã Mỹ Hào đến 2030

Quy hoạch giao thông giao đoạn 2021 -2030 Thị xã Mỹ Hào có 53 dự án giao thông huyết mạch cần nhu cầu sử dụng đất để xây mới, nâng cấp mở rộng trên địa bàn toàn thị xã.

Dưới đây là một số dự án giao thông trọng điểm:

 • Đường trục trung tâm huyện Huyện Mỹ Hào đoạn từ bến xe Huyện Mỹ Hào đên KCN Phố Nối A (Đường 42)
 • Quy hoạch đường giao thông phường Dị Sử
 • Dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm KĐT phía nam QL5 kéo dài, đoạn từ km1 +892,92 đến giao 387
 • Mở rộng đường giao thông đường đê Kim Sơn khu cửa thôn Vô Ngại
 • QH đường 69m phường Dị Sử, xã Hưng Long, xã Xuân Dục
 • QH đường 42m phường Bần Yên Nhân
 • QH đường 32m phường Dị Sử, phường Phùng Chí Kiên, phường Bạch Sam
 • …..

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:


4.9/5 - (11 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây