Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương gồm: giao thông, công nghiệp, phát triển không gian vùng, xây dựng đô thị của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Nam Sách là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Hải Dương, nằm ở phía bắc tỉnh Hải Dương, có vị trí địa lý:

 • Phía Đông giáp thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành
 • Phía Tây giáp huyện Cẩm Giàng và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
 • Phía Nam giáp thành phố Hải Dương
 • Phía Bắc giáp thành phố Chí Linh.

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số toàn huyện có 167.089 người, mật độ trung bình 1.533 người/km².

Huyện Nam Sách về cơ bản cả bốn phía đều có sông bao bọc, gồm các sông Thái Bình, sông Kinh Thày, sông Lai Vu. Do vậy nguồn nước khá dồi dào, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt dân cư. Tuy nhiên, đây cũng là một khó khăn cho huyện do giao thông không được thuận lợi và nguy cơ ngập lụt về mùa mưa.


Quy hoạch huyện Nam Sách, bao gồm thị trấn Nam Sách (huyện lỵ) và 18 xã: An Bình, An Lâm, An Sơn, Cộng Hòa, Đồng Lạc, Hiệp Cát, Hồng Phong, Hợp Tiến, Minh Tân, Nam Chính, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Tân, Nam Trung, Phú Điền, Quốc Tuấn, Thái Tân, Thanh Quang.

Nam Sách nằm ở trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, có hệ thống giao thông tổng thể không phải là không thuận lợi, mặc dù có sông bao bọc gần như bốn phía: đường 37 nối Hà Nội, Hải Phòng với Quảng Ninh (qua cầu Bình), có đường sông dài gần 50 km.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách đến 2030

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Nam Sách

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Sách

 • Diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 4.210,14 ha, chiếm 60,05% so với hiện trạng.
 • Diện tích đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 3.957,23 ha.

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch 2021- 2030


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.578,01 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 140,15 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 36,73 ha

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Nam Sách đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 26/1/2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Sách được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp 6.130,51 ha
 • Đất phi nông nghiệp 4.970,05 ha
 • Đất chưa sử dụng 0 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Sách, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 798,14 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 48,49 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 16,14 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện Nam Sách, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp 479,58 ha.
 • Đất phi nông nghiệp 38,75 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện Nam Sách: Trong năm huyện Nam Sách đưa 0,20 ha diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mịch đích phi nông nghiệp.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nam Sách.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nam Sách
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nam Sách

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Nam Sách đến 2030

Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Nam Sách đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn như:

Khu công nghiệp

 • Khu công nghiệp Quốc Tuấn – An Bình (giai đoạn 1) 180 ha
 • Khu công nghiệp Quốc Tuấn – An Bình (giai đoạn 2) 290 ha
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Khu công nghiệp An Phát Nam Sách (210 ha)

Cụm công nghiệp

 • Cụm công nghiệp Hồng Phong – Nam Hồng
 • Cụm công nghiệp Thanh Quang – Quốc Tuấn
 • Cụm công nghiệp Quốc Tuấn – Nam Trung
 • Cụm công nghiệp An Đồng (trong đó: Mở rộng Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đại An Tín 2 ha; Mở rộng Công ty TNHH Trung Dũng 1,80 ha…)

Quy hoạch giao thông huyện Nam Sách đến 2030

Trong kỳ huyện Nam Sách cũng bố trí quỹ đất sử dụng cho các dự án giao thông được đầu tư xây mới, mở rộng nâng cấp trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021 – 2030.

 • Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường tỉnh 397 theo hình thức PPP
 • Quy hoạch, Mở rộng nâng cấp đường tỉnh 390
 • Đường vành đai 5- Hà Nội
 • Đường vành đai 1 – Hải Dương (Đường cấp III: 52 m) Nằm trong khu đô thị Bắc cầu hàn
 • Đường vành đai 2 – Hải Dương (Đoạn 1: đường cấp II: 45 m; Đoạn 2: Đoạn 3: đường cấp II: 62 m)
 • Hạ tầng đấu nối cụm Nam Hồng – Hồng Phong
 • Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37
 • ……

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến 2030.

Ngày 10/2/2022 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy định, phạm vi nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ diện tích của huyện Nam Sách với tổng diện tích 11.100,52ha bao gồm 01 thị trấn Nam Sách và 18 xã.

Ranh giới quy hoạch:

 • Phía Bắc: giáp với thành phố Chí Linh
 • Phía Đông: giáp thị xã Kim Môn và huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
 • Phía Tây giáp huyện Cẩm Giàng và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
 • Phía Nam giáp thành phố Hải Dương

Tính chất là vùng huyện của tỉnh Hải Dương với các ngành kinh tế chủ đạo: Công nghiệp, Dịch vụ thương mại; Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm phục vụ xuất khẩu.

Định hướng xây dựng thị trấn Nam Sách mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025 và phấn đấu xây dựng toàn huyện Nam Sách đạt các tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030. Xây dựng Nam Sách theo hướng đô thị xanh – thông minh – hiện đại.

Trước đó, ngày 18/12/1019 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 4415/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch vùng huyện Nam Sách đến 2030, tầm nhìn đến 2040.

Định hướng phát triển đô thị huyện Nam Sách:

Theo quyết định, Điều chỉnh định hướng phát triển đô thị phù hợp với Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01-NQ/ĐH của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Được thực hiện thành 3 giai đoạn. Cụ thể như sau:

Giai đoạn đến năm 2030: Nâng cấp thị trấn Nam Sách mở rộng lên đô thị loại IV trước năm 2025, giữ nguyên đô thị Thanh Quang (loại V), dự kiến nâng cấp 07 xã có điều kiện phát kinh tế xã hội, hạ tầng lên đô thị loại V trong giai đoạn đến năm 2030, gồm: Nam Hồng, Nam Trung, Hồng Phong, Minh Tân, Quốc Tuấn, An Lâm và Đồng Lạc trong giai đoạn 2021-2030.

Giai đoạn 2031-2050: Tiếp tục thực hiện nâng cấp thêm 03 xã có điều kiện phát triển lên đô thị loại V gồm: Hợp Tiến, Hiệp Cát và Thái Tân. Tập trung đầu tư đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để xây dựng huyện Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đến năm 2050: định hướng phát triển tổng số đô thị 12 đô thị gồm: 01 đô thị loại IV và 11 đô thị loại V.

Định hướng tổ chức không gian:

 • Định hướng xây dựng phát triển theo mô hình đô thị tổng hợp tập trung, lấy trung tâm là thị trấn Nam Sách mở rộng, phát triển lan tỏa và mở rộng ra các xã bám theo các trục đường giao thông kết nối vùng tỉnh, vùng huyện, hình thành hệ thống đô thị của huyện.
 • Giữ nguyên định hướng phát triển theo 3 vùng không gian là: Vùng trung tâm huyện (đô thị – dịch vụ – công nghiệp); vùng ven trung tâm (dịch vụ – công nghiệp – đô thị) và vùng ngoài trung tâm (vùng nông nghiệp – du lịch).
 • Điều chỉnh không gian vùng theo hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp – dịch vụ – đô thị phục vụ công nghiệp hai bên đường dẫn cầu Hàn và tuyến nối với QL18 để hình thành trục phát triển kinh tế, đô thị trung tâm huyện.

Quy hoạch thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Nam Sách có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thị trấn Nam Sách là một trong 19 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có vị trí địa lý:

 • Phía Bắc giáp các xã Nam Trung, An Lâm
 • Phía Tây giáp xã Nam Hồng
 • Phía Đông giáp xã Đồng Lạc, An Lâm
 • Phía Nam giáp thành phố Hải Dương.

Thị trấn Nam Sách có diện tích 4,55 km², dân số năm 2019 là 12.000 người, mật độ dân số đạt 2.637 người/km².

Thị trấn Nam Sách được chia thành 9 khu dân cư: Nguyễn Văn Trỗi, La Văn Cầu, Nhân Đào, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Hanh, Đồng Khê, Mạc Thị Bưởi, Nhân Hưng, La Xuyên. Thị trấn Nam Sách là nút giao cắt của các tuyến đường 390, 5B, Quốc lộ 37.

Tài liệu kèm theo:

Dưới đây là tổng hợp bản đồ quy hoạch các huyện tại tỉnh Hải Dương:

STT Quận/Huyện  LINK Download
1 Thành phố Hải Dương https://bit.ly/3l7GoPQ
2 Thành phố Chí Linh https://bit.ly/3owsiRG
3 Thị xã Kinh Môn https://bit.ly/3owsiHT
4 Huyện Nam Sách https://bit.ly/3AwsiVK
5 Huyện Bình Giang https://bit.ly/3owsiVK
6 Huyện Cẩm Giàng https://bit.ly/3owsiVK
7 Huyện Ninh Giang https://bit.ly/3owsiVK
8 Huyện Gia Lộc https://bit.ly/3owsiVK
9 Huyện Thanh Hà https://bit.ly/3owsiVK
10 Huyện Kim Thành https://bit.ly/3owsiVK
11 Huyện Thanh Miện https://bit.ly/3owsiVK
12 Huyện Tứ Kỳ https://bit.ly/3owsidh

Nguồn:
 Theo Vuongphat.com.vnBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây