Trang chủ Tin tức Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021...

Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch

68
0

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch

Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên năm 2030 của huyện Bố Trạch là 211.549,10 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp 189.112,95 ha
 • Đất phi nông nghiệp 20.515,85 ha
 • Đất chưa sử dụng 1.920,30 ha.
 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 8.330,59 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 922,09 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 176,97 ha.
 • Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích 895,10 ha, trong đó đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 143,42 ha; sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp 751,68 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch.


Một góc huyện Bố trạch – Quảng Bình

Trong năm 2021, kế hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch được phê duyệt với các chỉ tiêu như:

Tổng diện tích đất tự nhiên 211.549,10 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp 196.264,40 ha
 • đất phi nông nghiệp 12.676,10 ha
 • đất chưa sử dụng 2.608,60 ha

Tổng diện tích đất thu hồi là 716,38 ha. Trong đó:

 • Thu hồi đất nông nghiệp 671,69 ha
 • Thu hồi đất phi nông nghiệp 44,69 ha

Chuyển mục đích sử dụng đất là:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.016,70 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 24,16 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 28,12 ha.

Tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích 206,80 ha, trong đó toàn bộ đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Huyện Bố Trạch có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

 • Tổ chức công bố công khai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt
 • Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt
 • Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Không giải quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Kiểm tra, xử lý trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai
 • Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
 • Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Vuongphat.com.vnRate this post
Bài trướcĐiều kiện mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở Đại Nam – Phú Tân
Bài tiếp theoVị trí 4 khu đất ông Dũng “lò vôi” hiến tặng quỹ phòng chống Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây