Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HBC

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HBC để ổn định giá cổ phiếu trên thị trường sau 6 phiên liên tiếp “đổ đèo” của cổ phiếu HBC. Ngày 20/6 vừa qua, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản … Đọc tiếp Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HBC