Trang chủ Bất động sản Những dự án đang tìm chủ đầu tư tại Quảng Ngãi giai...

Những dự án đang tìm chủ đầu tư tại Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

398
0

UBND tỉnh Quảng Ngãi  mới công bố danh sách các dự án cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Thành phố Quảng ngãi
Thành phố Quảng ngãi

 


Lĩnh vực Công nghiệp: 4 dự án

1. Nhóm các dự án sau

 • Sản xuất dệt, may mặc, giày da
 • Sản xuất chế biến thực phẩm, nước giải khát
 • Các nhà máy cơ khí chế tạo; siêu trường, siêu trọng.
 • Sản xuất kim loại và gia công thép.
 • Sản xuất các sản phẩm thép hạ nguồn
 • Sản xuất điện dân dụng, thiết bị, vật liệu điện đa dụng, điện tử
 • Công nghiệp phụ trợ, Logistics

Địa điểm thực hiện: Bình Đông, Bình Thuận, Bình Thạnh, Bình Chánh,  Bình Hòa, Bình Thanh, Bình Phước (Huyện Bình Sơn), Tịnh Phong, Tịnh Thọ (Huyện Sơn Tịnh)

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề xuất tổng diện tích đất cho các dự án là 1.600ha.

Thuộc đồ án quy hoạch KCN và phân khu:


 • KCN phía Đông – Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2013
 • KCN phía Tây Dung Quất – Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010
 • KCN VSIP – Quyết định số: 132/QĐ-UBND ngày 27/4/2015
 • KCN Bình Hòa – Bình Phước – Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 02/7/2014

2. Các dự án công nghiệp công nghệ cao

Địa điểm thực hiện: Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề xuất:  DT: 192ha

Thuộc đồ án quy hoạch: Khu đô thị Vạn Tường – Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 13/2/2009. Phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.


3. Sản xuất hóa dầu, hóa chất

Địa điểm thực hiện: Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề xuất: DT: 500ha.

– Thuộc đồ án quy hoạch: KCN phía Đông Dung Quất -Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2013. Phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.


4. Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất IV (750MW)

Địa điểm thực hiện: Trung tâm điện lực Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề xuất: DT: 6,66 ha; Công suất khoảng 750MW.

– Được Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện khí Miền Trung – Địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất tại Quyết định số 2612/QĐ-BCT ngày 25/7/2018.

– Thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN phía Tây Dung Quất (điều chỉnh) – Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 và Công văn số 206/UBND-CNXD ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng KCN phía Tây Dung Quất để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án tại KKT Dung Quất.

Lĩnh vực: Dịch vụ, Du lịch, Thương mại: 06 Dự án

1. Khu dịch vụ – du lịch An Vĩnh

Địa điểm: Huyện Lý Sơn

Huyện Lý Sơn đề xuất: DT: 20ha.

– Phù hợp Quy hoạch xây dựng 1/2000

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Lý Sơn đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

2. Khu dịch vụ – du lịch Đồng Hộ, An Hải

Địa điểm: Huyện Lý Sơn

Huyện Lý Sơn đề xuất: DT: 20ha.

– Phù hợp Quy hoạch xây dựng 1/2000

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Lý Sơn đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

3. Dự án Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi

Địa điểm: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng đề xuất: DT: 150ha

– Phù hợp với quy hoạch đô thị: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/7/2018.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 28/6/2019

4. Dự án Khu du lịch sinh thái Thạch Bích

Địa điểm: Xã Trà Bình, huyện Trà Bồng và xã Bình Minh, huyện Bình Sơn

Sở Xây dựng đề xuất: DT: 200ha.

– Phù hợp với quy hoạch xây dựng: Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Thạch Bích đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 19/11/2020.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Trà Bồng đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

5. Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Đam

Địa điểm: Thuộc các xã: Trà Tân, Trà Bùi huyện Trà Bồng

Sở Xây dựng đề xuất: DT: 1.286ha.

Trong đó, diện tích phục vụ đầu tư công trình khoảng 300ha, diện tích quy hoạch rừng tạo vành đai cảnh quan cho khu du lịch khoảng 986 ha.

– Phù hợp với quy hoạch đô thị: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 12/3/2013.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng.

6. Khu du lịch sinh thái Trà Bói

Địa điểm: Xã Trà Giang, huyện Trà Bồng

Huyện Trà Bồng đề xuất: DT: 40-50ha.

– Phù hợp với Quy hoạch ngành du lịch tỉnh.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Trà Bồng đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Lĩnh lực Hạ tầng, giao thông, Môi trường: 02 Dự án

1. Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ

Địa điểm: Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ

Thị xã Đức Phổ đề xuất: DT: 17,95ha.

– Phù hợp với Quy hoach quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021-2030.

2. Nghĩa trang nhân dân Nghĩa Kỳ

Địa điểm: Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

Huyện Tư Nghĩa đề xuất: DT: 15,37ha.

– Dự án này nằm trong Danh mục đề xuất các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Quảng Ngãi tại Phụ biểu số 08, Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh.

Lĩnh vực đô thị, dịch vụ – khu dân cư: 03 (02 Dự án và 01 nhóm dự án ở KKT DQ)

1. Dự án Khu đô thị Meyhomes Tịnh Long

Địa điểm: Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

Nhà đầu tư và Sở Xây dựng đề xuất: DT: 80-100ha

– Phù hợp với quy hoạch đô thị: Khu vực trên phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 đã UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 31/12/2010.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi.

2. Các dự án đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà ở thương mại; Đầu tư du lịch, đô thị, nghỉ dưỡng

Địa điểm: Các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Hải, Bình Trị, Bình Hòa, Bình Tân Phú   (Huyện Bình Sơn), Tịnh Phong, Tịnh Thọ (Huyện Sơn Tịnh), Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi)

BQL KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi đề xuất: DT: 1.500ha.

– Thuộc đồ án quy hoạch: (1) Khu đô thị Dốc Sỏi, (2) đô thị Vạn Tường, (3) KDC Tịnh Phong, (4) Khu đô thị Sa Kỳ.

– Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại: (1) Quyết định số 111/ QĐ-UBND ngày 26/4/2013, (2) Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 13/2/2009, (3) Quyết định số: 343/QĐ-UBND ngày 16/10/2015, (4) Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 09/7/2013.

3. Dự án Khu đô thị Đảo Ngọc

Địa điểm: Phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi

Sở Xây dựng đề xuất: DT: 187ha

– Phù hợp với quy hoạch xây dựng: Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 13/3/2020.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.


Rate this post
Bài trướcDự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương [Nghệ An] sẽ về tay ai?
Bài tiếp theoGiai đoạn 2021-2030 Bình Dương có thêm 17 KCN mới và mở rộng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây