Trang chủ Dự án Nam Định nâng cấp đường Lâm – Hùng, huyện Nghĩa Hưng

Nam Định nâng cấp đường Lâm – Hùng, huyện Nghĩa Hưng

43
0

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Lâm – Hùng, huyện Nghĩa Hưng có chiều dài 8,93km, được đầu tư nâng cấp với số vốn 110 tỷ đồng.

Ngày 26/4/2022, HĐND tỉnh Nam Định đã thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Lâm – Hùng, huyện nghĩa Hưng.


Một góc huyện Nghĩa Hưng
Một góc huyện Nghĩa Hưng

Thông tin nhanh dự án:

  • Tên dự án: Nâng cấp đường Lâm – Hùng
  • Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
  • Cấp công trình: Dự án thuộc nhóm B.
  • Tổng mức đầu tư dự án: 110,0 tỷ đồng.
  • Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025. Điều 2.
  • Tổ chức thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. 

Mục tiêu đầu tư Cải tạo, nâng cấp đường Lâm – Hùng, huyện Nghĩa Hưng nhằm mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Nghĩa Hưng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Quy mô đầu tư của dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8,93km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm. Các công trình trên tuyến được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.


Nguồn vốn thực hiện dự án lấy từ Ngân sách tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng (phần cấp lại để chi đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn huyện do tỉnh quyết định đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

HĐND tỉnh Nam Định giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khoá XIX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2022./.

Xem chi tiết nghị quyết tại đây!
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây