Trang chủ Khu công nghiệp Mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thụy Vân, thành...

Mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

148
0

Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì có diện tích 335 ha, tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh 600.683 triệu đồng.

Ngày 19/4/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án điều chỉnh, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án điều chỉnh, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nội dung điều chỉnh

 • Tên dự án: Điều chỉnh, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 • Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp (thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ).
 • Quy mô: 335,0 ha.
 • Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 600.683 triệu đồng (Sáu trăm tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu đồng, trong đó: Giai đoạn 1: 57.112 triệu đồng; giai đoạn 2: 109.552 triệu đồng; giai đoạn 3: 182.066 triệu đồng; giai đoạn mở rộng (đầu tư mới): 251.953 triệu đồng.
 • Vốn đã thực hiện: 286.239 triệu đồng (trong đó: Giai đoạn 1: 57,112 triệu đồng; giai đoạn 2: 88.005 triệu đồng; giai đoạn 3: 141.122 triệu đồng; giai đoạn mở rộng (đầu tư mới): 0 đồng).
 • Vốn chưa thực hiện: 314.444 triệu đồng (Trong đó: Giai đoạn 1: 0 đồng; giai đoạn 2: 21.547 triệu đồng; giai đoạn 3: 40.943 triệu đồng; giai đoạn mở rộng (đầu tư mới): 251.954 triệu đồng).
 • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác;
 • Tiến độ huy động vốn: Theo tiến độ các hạng mục công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 • Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2021 2025 – Bồi thường giải phóng mặt bằng; Năm 2021 2022 – Xây dựng hoàn thiện hạ tầng giai đoạn II và III: Năm 2021 2024 – Xây dựng hạ tầng, cho thuê hạ tầng giai đoạn mở rộng: Năm 2021-2025.
 • Thời hạn hoạt động dự án: Thời hạn hoạt động dự án hạ tầng KCN Thụy Vân giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn mở rộng đến năm 2011.

Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

 • Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.
 • Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Tài liệu kèm theo:Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây