Trang chủ Đời sống Lễ Hội Hoa Lư năm 2023 địa điểm và thời gian tổ...

Lễ Hội Hoa Lư năm 2023 địa điểm và thời gian tổ chức các phần Lễ như thế nào?

151
0

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Chung trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2023 gồm phần Lễ và phần Hội cùng địa điểm tổ chức.

Lễ hội Hoa Lư năm 2023 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 28/4/2023 đến ngày 30/4/2023 (tức  ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão). Riêng Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng thực hiện vào ngày 25/4/2023 (tức ngày mùng 6 tháng 3 năm Quý  Mão). Lễ mở cửa đền thực hiện sáng ngày 27/4/2023 (tức ngày mùng 8 tháng 3  năm Quý Mão).


Lễ hội Hoa Lư được tổ chức thường niên tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Năm nay lễ khai mạc được tổ chức vào 20h ngày 28/4 (tức ngày 9 tháng 3 Âm lịch). Phần lễ gồm rất nhiều các hoạt động như: Lễ mở cửa đền; Lễ rước nước; Lễ dâng hương; Lễ mộc dục; Lễ tiến phẩm; Lễ rước kiệu; Tế lễ cổ truyền của các đoàn nam quan, nữ quan, đồng quan; Tế cửu khúc; Lễ tạ. Riêng lễ cầu quốc thái dân an và lễ hội Hoa đăng sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 (tức ngày 6 tháng 3 Âm lịch).

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023); Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023 (Ban Tổ chức), Ban Tổ chức xây dựng Chương trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2023 với những nội dung chính như sau:

Phần Lễ

1- Lễ mở cửa đền: 


 • Thời gian tổ chức: 8h00’ ngày 27/4/2023 (ngày 08 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành, Nhà bia tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

2- Lễ rước nước:

 • Thời gian tổ chức: Từ 5h30’- 8h00’ ngày 28/4/2023 (ngày 09 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Từ đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng đến bến sông Hoàng Long và ngược lại
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

3- Lễ dâng hương:

 • Thời gian tổ chức: 7h30’ ngày 28/4/2023 (ngày 09 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân rồng đền thờ Vua Đinh, Vua Lê và Nhà bia tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

4- Lễ mộc dục 


 • Thời gian tổ chức: Từ 8h30’ – 9h30’ ngày 28/4/2023 (ngày 09 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Nội cung đền thờ Vua Đinh, Vua Lê
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

5- Lễ tiến phẩm 

 • Thời gian tổ chức: Từ 9h30’ – 10h30’ ngày 28/4/2023 (ngày 09 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Nội cung đền thờ Vua Đinh, Vua Lê
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

6- Lễ rước kiệu

 • Thời gian tổ chức: 9h00’ngày 28/4/2023 (ngày 09 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân rồng 2 đền thờ Vua Đinh, Vua Lê
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

7- Tế lễ cổ truyền 


 • Thời gian tổ chức: Từ 14h00’ ngày 28/4, từ 7h30’ đến 17h00′ các ngày 29, 30/4/2023 (ngày 09, 10, 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân rồng 2 đền thờ Vua Đinh, Vua Lê
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

8- Tế Cửu khúc 

 • Thời gian tổ chức: Từ 18h30’ ngày 28/4, từ 20h00 ngày 29/4/2023 (ngày 09, 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân rồng đền thờ Vua Đinh
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

9- Lễ tạ

 • Thời gian tổ chức: 17h00’ ngày 30/4/2023 (ngày 11 tháng 3 AL
 • Địa điểm tổ chức: Đền Vua Đinh, Vua Lê
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

10- Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội Hoa đăng 

 • Thời gian tổ chức: Ngày 25/4/2023 (ngày 06 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

Phần Hội

1- Kỷ niệm 1055 Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2023) và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2023

 • Thời gian tổ chức: Từ 20h00’ ngày 28/4/2023 (ngày 09 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân khấu Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: BTC Lễ hội Hoa Lư năm 2023

2- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

2.1- Giao lưu nghệ thuật quần chúng

 • Thời gian tổ chức: Chiều ngày 28/4, ngày 29/4 và sáng ngày 30/4/2023 (ngày 09, 10, 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

2.1.1- Biểu diễn Trống nhảy và giao lưu nghệ thuật quần chúng

 • Thời gian tổ chức: Chiều ngày 28/4/2023 (ngày 09 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Kim Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao

2.1.2- Múa trống và giao lưu nghệ thuật quần chúng

 • Thời gian tổ chức: Sáng ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân khấu Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Yên Khánh, Sở Văn hóa và Thể thao

2.1.3- Biểu diễn Cồng chiêng và giao lưu nghệ thuật quần chúng

 • Thời gian tổ chức: Chiều ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân khấu Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Yên Khánh, Sở Văn hóa và Thể thao

2.1.4- Giao lưu nghệ thuật quần chúng

 • Thời gian tổ chức: Sáng ngày 30/4/2023 (ngày 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân khấu Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

2.2- Chương trình nghệ thuật tại thành phố Ninh Bình

 • Thời gian tổ chức: 20h00’ ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Cổng vào đường Tràng An
 • Đơn vị tổ chức: UBND thành phố Ninh Bình

2.3- Chiếu phim

 • Thời gian tổ chức: 19h30’ các ngày 27/4 và 30/4/2023 (ngày 08 và 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Xã Trường Yên
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

2.4- Biểu diễn Chèo

 • Thời gian tổ chức: 19h30’ ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư Sở Văn hóa và T
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

2.5- Múa rối nước

 • Thời gian tổ chức: Các ngày 29, 30/4/2023 (ngày 10, 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

3- Hội trại thanh niên 

 • Thời gian tổ chức: Từ 14h00’ ngày 27/4 đến 16h00’ ngày 30/4/2023 (từ ngày 08 đến 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

4- Các trò chơi dân gian 

4.1- Tổ tôm điếm

 • Thời gian tổ chức: Các ngày 28, 29, 30/4/2023 (ngày 09, 10, 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

4.2- Cờ người

 • Thời gian tổ chức: Các ngày 28, 29, 30/4/2023 (ngày 09, 10, 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Hội Cựu Chiến binh tỉnh

4.3- Chọi gà

 • Thời gian tổ chức: Các ngày 28, 29, 30/4/2023 (ngày 09, 10, 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Hội Nông dân tỉnh

4.4- Bắn cung, bắn nỏ

 • Thời gian tổ chức: Chiều ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Nho Quan

5- Các hoạt động thể thao 

5.1- Giao lưu Bóng chuyền các đơn vị của huyện Hoa Lư

 • Thời gian tổ chức: Các ngày 28, 29, 30/4/2023 (ngày 09, 10, 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Bóng chuyền khu vực lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sân Bóng chuyền khu vực lễ hội Hoa Lư

5.2- Giải Vật

 • Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/2023 (từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sới vật khu vực Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

6- Các hoạt động thi, trưng bày, triển lãm, quảng bá 

6.1- Thi và trưng bày Mâm ngũ quả tiến Vua

 • Thời gian tổ chức: Từ 9h00’ ngày 28/4 đến 16h00’ ngày 30/4/2023 (từ ngày 09 đến 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và đền Vua Lê Đại Hành
 • Đơn vị tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

6.2- Thi kéo chữ “Thái Bình” giữa các xã của huyện Hoa Lư

 • Thời gian tổ chức: Từ 8h00’ ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

6.3- Thi diễn tích “Cờ lau tập trận” giữa các xã của huyện Hoa Lư

 • Thời gian tổ chức: Từ 14h00’ ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

6.4- Thi thư pháp

 • Thời gian tổ chức: Từ 8h00’ ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Đền thờ Vua Lê Đại Hành
 • Đơn vị tổ chức: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

6.5- Thi chèo thuyền khéo

 • Thời gian tổ chức: Từ 8h00’ ngày 29/4/2023 (ngày 10 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Sông Sào Khê (khu vực Lễ hội Hoa Lư)
 • Đơn vị tổ chức: UBND huyện Hoa Lư

6.6- Trưng bày hình ảnh, hiện vật Kinh đô Hoa Lư

 • Thời gian tổ chức: Từ 14h00’ ngày 27/4 đến 16h00’ ngày 30/4/2023 (từ ngày 08 đến 11 tháng 3 AL
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

6.7- Trưng bày các hiện vật, tuyên truyền, quảng bá giá trị khu di chỉ khảo cổ tại khu vực Cố đô Hoa Lư trong dịp Lễ hội

 • Thời gian tổ chức: Từ ngày 27/4 – 30/4/2023 (từ ngày 08 đến 11 tháng 3 AL)
 • Địa điểm tổ chức: Nhà trưng bày khai quật khảo cổ học Trung tâm bảo tồn DTLSVH Cố đô Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

6.8- Triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”

 • Thời gian tổ chức: Từ 14h00’ ngày 27/4 đến 16h00’ ngày 30/4/2023 (từ ngày 08 đến 11 tháng 3 AL
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao

6.9- Hoạt động Quảng bá du lịch Ninh Bình

 • Thời gian tổ chức: Từ 14h00’ ngày 27/4 đến 16h00’ ngày 30/4/2023 (từ ngày 08 đến 11 tháng 3 AL
 • Địa điểm tổ chức: Sân Lễ hội Hoa Lư
 • Đơn vị tổ chức: Sở Du lịch

Ban Tổ chức Lễ hội đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội chủ động chỉ đạo triển khai các nội dung. Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức Lễ hội, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội sẽ xem xét, điều chỉnh nội dung các hoạt động Lễ hội cho phù hợp.

Chào mừng lễ hội Hoa Lư – 2023, đài truyền hình Ninh Bình sẽ phát sóng bộ phim – Chuyện Về Ngài THÁI TỂ ĐỊNH QUỐC CÔNG NGUYỄN BẶC, Ngài là vị anh hùng dân tộc đã có công rất lớn trong sự nghiệp dẹp loạn 12 xứ quân thống nhất đất nước, dựng nền chính thống Đại Cồ Việt. Công lao của Ngài còn lưu danh trong sử sách, cũng như trong lòng muôn dân. Bộ phim sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ 35, ngày 16/04/2023 trên sóng của đài truyền hình Ninh Bình.

Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Lư năm 2023
Bảo tàng Ninh Bình đã tích cực chuẩn bị các hiện vật cùng nội dung tuyên truyền hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách tham quan.
Bảo tàng Ninh Bình đã tích cực chuẩn bị các hiện vật cùng nội dung tuyên truyền hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách tham quan.
Bảo tàng Ninh Bình đã tích cực chuẩn bị các hiện vật cùng nội dung tuyên truyền hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách tham quan.
Bảo tàng Ninh Bình đã tích cực chuẩn bị các hiện vật cùng nội dung tuyên truyền hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách tham quan.
Sân khấu tổ chức sự kiện đang dần hoàn thiện.
Sân khấu tổ chức sự kiện đang dần hoàn thiện.
Tuyên truyền trực quan tại xã Trường Yên.
Tuyên truyền trực quan tại xã Trường Yên.
Khu vực thi chèo thuyền.
Khu vực thi chèo thuyền.
Hệ thống nhà vệ sinh lưu động được bố trí chu đáo.
Hệ thống nhà vệ sinh lưu động được bố trí chu đáo.


4.8/5 - (5 bình chọn)
Bài trướcReceive $787 million compensation Tucker Carlson leaves Fox News
Bài tiếp theoKiểm tra Quán Ruby Club 18 bắt quả tang DJ Trần Thái Hoàng tàng trữ ma tuý

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây