Trang chủ Bất động sản Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An –...

Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An – Holiday được ra hạn thêm 24 tháng

38
0

UBND tỉnh Quảng nam trả lời kết luận thanh tra Dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An – Holiday, do Công ty Cổ phần Đầu tư
Hội An – Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Ngày 14/1/2022 UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo Kết luận thanh tra số 24/KL-TTT ngày 27/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc chấp hành pháp luật về đất đai của Dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An – Holiday do Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương làm chủ đầu tư và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-TTT ngày 06/01/2022. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


Kết luận

Thống nhất Kết luận thanh tra số 24/KL-TTT ngày 27/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc chấp hành pháp luật về đất đai của Dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An – Holiday do Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương làm chủ đầu tư; cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 41 và khoản 3 Điều 44 Luật Đầu tư năm 2020.

Thời hạn điều chỉnh tiến độ dự án tối đa không quá 24 tháng, sau khi Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.


Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương:

  • Chấn chỉnh rút kinh nghiệm về việc chưa thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu quy định tại Điều 3, Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.
  • Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500), hồ sơ bảo vệ môi trường, rà phá bom mìn,….của Dự án để trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ đã cam kết. Sau khi được UBND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh tiến độ V/v chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An – Holiday do Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương làm chủ đầu tư thực hiện dự án, Công ty phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

  • Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An tiến hành làm việc, hướng dẫn Chủ đầu tư dự án hoàn thiện các hồ sơ thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án sau khi được UBND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh tiến độ dự án; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh kiên quyết xử lý đối với trường hợp chậm tiến độ thực hiện dự án theo cam kết đã ký do các nguyên nhân từ Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.
  • Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án đối với Chủ đầu tư; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Phối hợp với UBND thành phố Hội An để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với Dự án vào kế hoạch sử dụng đất của thành phố Hội An để làm cơ sở triển khai thu hồi đất, thực hiện công tác BT, GPMB và tái định cư của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
  • Rà soát lại toàn bộ các dự án có sai phạm tương tự, phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác định tiền thuê đất theo đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhằm tránh thất thu NSNN trong lĩnh vực đất đai.
  • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Chủ đầu tư, trường hợp Chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không thực hiện đầy đủ thủ tục theo qui định của pháp luật đất đai thì tiến hành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định thu hồi đất theo đúng qui định của pháp luật.

Đối với UBND thành phố Hội An

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan trong việc thiếu kiên quyết trong chỉ đạo và thực hiện công tác BT, GPMB và tái định cư dẫn đến việc GPMB không thực hiện được, kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng dự án, gây thất thu ngân sách.

Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An làm việc với chủ đầu tư tập trung giải quyết hoàn thành BT, GPMB và tái định cư trong thời gian sớm nhất theo cam kết của UBND thành phố Hội An nhằm tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng dự án đúng tiến độ theo quy định.

Được biết, Khu du lịch ven biển 5 sao Hội An – Holiday (KDL Hội An Holiday) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương (Cty Hội An – Thái Bình Dương) làm chủ đầu tư. Dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư xây dựng theo Thông báo số 204/TB-UB ngày 31/5/2004 tại phường Cẩm An, TP. Hội An. Đến nay, dự án này chưa có một hạng mục nào được triển khai và đã “treo” hơn 16 năm qua!
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây