Trang chủ Công nghiệp Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà huyện Thạch Hà diện tích 418...

Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà huyện Thạch Hà diện tích 418 ha

146
0

Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà tại xã Thạch Liên và xã Thạch Tiến huyện Thạch Hà được phê duyệt quy hoạch với diện tích 418 ha.

Ngày 31/3/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.


Khu vực ruộng lúa của xã Thạch Liên dùng để xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà
Khu vực ruộng lúa của xã Thạch Liên dùng để xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà

Thông tin nhanh về Khu công nghiệp

1- Vị trí, ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch

– Vị trí: tại xã Thạch Liên và xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

– Quy mô diện tích: khoảng 418 ha.


– Phạm vi ranh giới:

  • Phía Bắc giáp khu dân cư và đất nông nghiệp xã Thạch Liên.
  • Phía Nam giáp Quốc lộ 15B và đất sản xuất nông nghiệp xã Việt Tiến.
  • Phía Đông giáp khu dân cư xã Việt Tiến và xã Thạch Liên.
  • Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Việt Tiến và xã Thạch Liên (quy hoạch đường sắt tốc độ cao).

(Quy mô diện tích, ranh giới có thể điều chỉnh trong quá trình lập đồ án quy hoạch để phù hợp với thực tế).

2- Mục tiêu lập quy hoạch


a) Cụ thể hóa phương án phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 theo danh mục tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

b) Nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa việc sử dụng các quỹ đất phát triển công nghiệp, đảm bảo vấn đề môi trường;

c) Góp phần xây dựng Thạch Hà thành đô thị vệ tinh, đô thị cửa ngõ kết nối thành phố Hà Tĩnh;


d) Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3- Tính chất: Là khu công nghiệp đa ngành.

Tiến độ hoàn thiện pháp lý và xây dựng hạ tầng

Về tiến độ hoàn thiện pháp lý:

Thực hiện Văn bản số 883/UBND-KT2 ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ; Văn bản số 1141/UBND-KT1 ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về chủ trương lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công ngiệp Bắc Thạch Hà.

Hiện tại, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn cơ bản hoàn thành Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch nói trên với diện tích khảo sát, lập quy hoạch 418 ha thuộc địa bàn ranh giới xã Thạch Liên, xã Việt Tiến của huyện Thạch Hà.

Để công tác lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu nói trên đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng trình tự thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu Nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, tỷ lệ 1/2000 bằng hình thức trưng bày công khai tại UBND xã Thạch Liên, UBND xã Việt Tiến và giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (tại địa chỉ Website: https://khukinhte.hatinh.gov.vn) để lấy ý kiến theo quy định.

Về tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

Đang cập nhật ….

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây