Trang chủ Dự án Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 – Km44+900 tỉnh...

Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 – Km44+900 tỉnh Bắc Giang

30
0

Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn qua tỉnh Bắc Giang có chiều dài đầu tư khoảng 39,1 km, do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tiến độ thực hiện

Ngày 14/7/2022, Bộ GTVT, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ động thổ xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Km 2+400 – Km 44+900, tỉnh Bắc Giang.


Lễ động thổ xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Km 2+400 - Km 44+900, tỉnh Bắc Giang
Lễ động thổ xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Km 2+400 – Km 44+900, tỉnh Bắc Giang

Khi hoàn thành, QL31 sẽ góp phần kết nối QL1 từ TP. Bắc Giang đến cửa khẩu Bản Chắt, Lạng Sơn; giúp kết nối, đánh thức tiềm năng phát triển TP. Bắc Giang và các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Dự án sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thúc đẩy phát trển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 412/QĐ-BGTVT ngày 30/03/2022 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 – Km44+900 tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 – Km44+900, tỉnh Bắc Giang của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.


Chủ dự án có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án. Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thông tin về dự án

  • Tên dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 – Km44+900 tỉnh Bắc Giang.
  • Chủ dự án: Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
  • Tổng mức đầu tư: 863,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Trong đó, chi phí xây dựng 613,2 tỷ đồng.
  • Ban Quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án 3; Địa chỉ liên hệ: Tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.643.3939; Fax: 0243.643.6572.
  • Địa điểm thực hiện: Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang; xã Thái Đào và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang; xã Phương Sơn, xã Chu Điện, xã Đông Hưng, thị trấn Đồi Ngô, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam; xã Phượng Sơn, xã Quý Sơn, thị trấn Chũ, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn.
  • Phạm vi thực hiện: Điểm đầu tại nút giao với QL.1 (khoảng Km2+400 lý trình QL.31), thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; điểm cuối tại nút giao với ĐT.290 (khoảng Km44+900 lý trình QL.31), huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tổng chiều dài đầu tư khoảng 39,1 km. Phạm vi đầu tư không bao gồm các đoạn tuyến qua khu vực thị trấn Chũ đã bảo đảm quy mô dự án.
  • Cấp đường: Đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005, tốc độ thiết kế 80 km/h; các đoạn qua khu vực đông dân cư, đô thị theo theo tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007, tốc độ thiết kế 60 km/h.
Tuyến đường QL.31 đoạn qua tỉnh Bắc Giang
Tuyến đường QL.31 đoạn qua tỉnh Bắc Giang

Công trình do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, có chiều dài 39,1 km (điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 1, TP Bắc Giang; điểm cuối tại nút giao với đường tỉnh 290, huyện Lục Ngạn), được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 80 km/h (đoạn qua khu đông dân cư và đô thị, tốc độ thiết kế 60 km/h). Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, gia cố lề mỗi bên 2 m.


Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:

Quy hoạch xây dựng giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến 2030
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây